Berichten over: Klimaatakkoord

Hernieuwbare energieopbrengst juni gaf minder besparing door afschakelen

Nederland had het afgelopen kwartaal 350 miljoen kubieke meter gas kunnen besparen als zonnepanelen en windmolens niet zouden zijn afgeschakeld. De niet gerealiseerd besparing wordt naar verwachting de komende tijd alleen maar groter. Dit blijkt uit de kwartaalcijfers van Energieopwek.nl

Lees verder »

Meer duurzame energie dankzij meer capaciteit in mei

De hoeveelheid duurzame energie groeide in mei een bescheiden 7 procent. Dit komt vooral omdat er meer productiecapaciteit is dan dezelfde maand vorig jaar. Er was minder wind en zon in mei. Toch waren er soms zulke hoge pieken dat productie werd afgeschakeld. Dit blijkt uit de maandcijfers van Energieopwek.nl

Lees verder »

April goede maand voor wind- en zonnestroom

April was een goede maand voor duurzame stroom. Een aandeel groeide naar ruim 72 procent. Dezelfde maand vorig jaar was dat 52 procent. Ook de hele energieproductie werd groener. De hernieuwbare bronnen leverden afgelopen maand bijna een kwart meer dan april vorig jaar. Dit blijkt uit maandcijfers van Energieopwek.

Lees verder »

Windparken op zee stuwen productie hernieuwbare energie in maart

De toename van windmolens op zee is een drijvende kracht achter de groei van hernieuwbare energie. Omdat er meer molens staan, lag de productie het eerste kwartaal meer dan 50 procent hoger dan het vergelijkbare kwartaal vorig jaar. De totale kwartaalproductie van hernieuwbaar kwam zo’n 17 procent hoger uit. Dit blijkt uit de kwartaalcijfers van Energieopwek.

Lees verder »

Wind zorgt voor groei duurzame energie in februari

Wind droeg in februari fors bij aan de productie van duurzame energie. De molens op land en op zee leverden twee vijfde van de duurzame energie.

Lees verder »

waemtepomp

Forse groei bijdrage warmtepompen aan hernieuwbare energieopwekking

De koude maand januari maakte de bijdrage van warmtepompen aan de productie van hernieuwbare energie goed zichtbaar. In vergelijking met januari vorig jaar leverden ze 30 procent meer. De totale hernieuwbare productie groeide 9 procent. Dat blijkt uit de maandcijfers van Energieopwek.nl.

Lees verder »

Energieproductie 2023: Hernieuwbaar verder gegroeid. Meerdere doelen gehaald.

Het afgelopen jaar is er 13 procent meer hernieuwbare energie geproduceerd dan 2022. Het percentage hernieuwbare stroom steeg tot ongeveer 50 procent. Biomassa en windenergie waren de belangrijkste bronnen. Zonne-energie draagt steeds meer bij. Met deze groei is een aantal doelen uit het Energieakkoord bereikt. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Energieopwek.nl.

Lees verder »

Wind levert record stroomopbrengst in november

Windenergie leverde in november een nieuw maandrecord op voor de hoeveelheid stroom. De molens produceerden genoeg om 35 procent van de Nederlandse elektriciteitsvraag te dekken. De zonnepanelen voegden daar, ondanks de donkere maand, nog 6 procent aan toe. Het vorige maandrecord windenergie dateerde van februari 2022 en was 32 procent.

Lees verder »

Wind zorgt voor sprong bij duurzame stroom in oktober

Windenergie zorgde in oktober voor een flinke sprong in de productie van hernieuwbare stroom. Dat komt door een combinatie van flink wat wind en meer molens in gebruik in vergelijking met oktober vorig jaar.

Lees verder »

Energieopwek: Windenergie scoort matig in september

De duurzame productie met windmolens deed het matig in september. De zonnepanelen produceerden onverminderd goed. Al met al kwam de hoeveelheid hernieuwbare energie 2 procent hoger uit dan september vorig jaar. Dit is een van de laagste maandelijkse groeicijfers dit jaar. Dat blijkt uit de maandcijfers van Energieopwek.nl.

Lees verder »

Energieopwek: Bescheiden groei hernieuwbare energie in augustus

De hoeveelheid hernieuwbare energie is in augustus bescheiden gegroeid. In vergelijking met dezelfde maand vorig jaar kwam er 9 procent bij. Het was minder zonnig dan augustus vorig jaar. Het waaide ook niet veel extra waardoor die bron beperkt compenseerde. Daarmee werd augustus een van de mindere maanden dit jaar. Dat blijkt uit de maandcijfers van Energieopwek.nl

Lees verder »

Windenergie stuwt elektriciteitsproductie hernieuwbaar

Windenergie droeg in juli het meest bij aan de groei van de productie van hernieuwbare energie. De bijdrage van biomassa was een stuk kleiner. Omdat de kolencentrales nauwelijks draaiden, was er ook veel minder bijstook van biomassa. De totale productie van hernieuwbare energie groeide met 21 procent in vergelijking met juli vorig jaar. Dit blijkt uit de maandcijfers van Energieopwek.

Lees verder »