Over ons

HierInSalland is een stichting die zich ten doel stelt de Sallandse samenleving te informeren, inspireren en activeren ten behoeve van de leefbaarheid van Salland. Het gaat daarbij om onderwerpen en thema's die de samenleving zelf aandraagt en belangrijk vindt. Om die 'agenda van de burger' op te halen, werkt HierInSalland met diverse redacties die bestaan uit stakeholders ten aanzien van betreffende onderwerpen. Denk aan cultuur, duurzaam, recreatie en dergelijke, maar dat kan ook per plaats een redactie zijn, of per dossier. De stakeholders komen uit de samenleving en zijn actieve burgers, maar ook vertegenwoordigers van organisaties, overheid en ondernemers. HierInSalland benadert mensen, maar je mag je zelf ook aanmelden!

Doe je mee? Graag! Stuur dan een mail naar info@hierinsalland.nl

Samen met de samenleving brengen we rondom de gekozen thema's constructieve informatie, waarmee we de uitgeholde informatievoorziening op lokaal niveau weer terug willen brengen. Een goed geïnformeerde samenleving is van levensbelang voor een florerende democratie.

HierInSalland heeft een onbezoldigd bestuur.
HierInSalland streeft er naar beroepskrachten in dienst te hebben voor de werkzaamheden die verricht moeten worden ten behoeve van de doelstellingen.

Bestuur van HierInSalland
Harrie Kiekebosch: voorzitter;
Kees Huls: secretaris;
Bas Aarnink: penningmeester.

Postadres Stichting Hier In Salland
Venkel 12, 8101DK RAALTE
KvK 84505974
BTW-Identificatienummer NL863237290801
RSIN 8632.37.290