Berichten over: Vluchtelingen

Tijdelijke noodopvang asielzoekers in sporthal Heeten

Gemeente Raalte stelt de sporthal in Heeten gedurende vier weken beschikbaar als noodopvang voor immigranten.

Lees verder »

De VOC gelukzoekers waren stoer, die van nu niet blijkbaar

In bepaalde kringen wordt met veel trots teruggekeken op de VOC tijden, toen de nationale driekleur nog de wereldzeeën voor een belangrijk deel beheerste. Het waren gelukzoekers, alleen met veel minder scrupules dan die van nu. Heel raar, dat juist in deze hoek van VOC aanbidders nu de meeste weerstand bestaat tegen immigranten, die smalend gelukzoekers genoemd worden.

Lees verder »

Hasan Kaddour: Veilig voelen… twee verschillende concepten

Onze Olster journalist Hasan Kaddour verbaast zich telkens weer hoe moeilijk het is om ingesleten gevoelens uit het verleden kwijt te raken.

Lees verder »

Gemeente Olst- Wijhe regelt flexwonen en tijdelijke huisvesting statushouders en Oekraïense vluchtelingen

De overspannen woningmarkt en de extra toestroom aan vluchtelingen noopte de gemeente Olst- Wijhe tot creatieve oplossingen: Leegstaande, voor de sloop bestemde duplexwoningen warden aan hen ter beschikking gesteld.

Lees verder »

Raalte organiseert spreekuur over werken in Nederland voor vluchtelingen uit Oekraïne

De Gemeente Raalte houdt spreekuren voor Oekraïense vluchtelingen die in Nederland willen werken.

Lees verder »

Opvang Oekraïense vluchtelingen voor langere periode in de gemeente Raalte

Oekraïense vluchtelingen zullen door de gemeente Raalte in Heino en Nieuw Heeten opgevangen worden.

Lees verder »

Hassan Kaddour: De Syriërs en de Oekraïners zijn broeders in onderdrukking

Olstenaar Hasan Kaddour, zelf een vluchteling uit Syrië, is onder de indruk van de hartverwarmende acties voor de vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland. En vraagt ook de vluchtelingen uit andere oorlogsgebieden zo warm te benaderen.

Lees verder »

Hasan Kaddour: Vluchtelingenbombardement

Een van de tragedies van het huidige tijdperk dat de geschiedenis later een schande voor de mensheid zal noemen, in niets anders dan de tijdperken van slaven en slavernij! De kwestie van het gebruiken van…

Lees verder »

Oorlogsmisdadigers: aanhangers van het Assad-regime, die oorlogsmisdaden hebben gepleegd

De media schrijven weer veel over het oprukken van IS, Nederland is bang voor IS- infiltratie. Hasan Kaddour vraagt zich af waarom diezelfde verhalen niet geschreven worden over het gevaar van Assad- aanhangers in Nederland. Justitie zegt dat die er niet zijn omdat je als aanhanger van Assad niet vlucht uit Syrië. Maar Kaddour weet dat dat anders is en volgens hem weet justitie dat ook wel.

Lees verder »

Oorlogsmisdadigers: aanhangers van het Assad-regime, die oorlogsmisdaden hebben gepleegd

De media schrijven weer veel over het oprukken van IS, Nederland is bang voor IS- infiltratie. Hasan Kaddour vraagt zich af waarom diezelfde verhalen niet geschreven worden over het gevaar van Assad- aanhangers in Nederland. Justitie zegt dat die er niet zijn omdat je als aanhanger van Assad niet vlucht uit Syrië. Maar Kaddour weet dat dat anders is en volgens hem weet justitie dat ook wel.

Lees verder »

Hasan Kaddour: Nostalgie en verlangen naar familie

Nostalgie en verlangen .. Hoe kun je deze twee woorden uitleggen? Wat mij betreft denk ik niet dat ze een vaste interpretatie hebben Een die kan worden geaccepteerd in de werelden van wetenschappen van talen,…

Lees verder »

Kees Huls: Gelukzoekers, hoe lossen we dat migratieprobleem echt op

In de column die Lauk Bouhuijzen voor Damast In Salland schreef trof het mij om eindelijk eens iemand te horen die de vluchtelingenkwestie niet simplistisch bekeek. Iemand die begrip heeft voor de mensen die, naar…

Lees verder »