Berichten over: Vluchtelingen

Hasan Kaddour: De wereld van vóór 2010 verschilt sterk van die erna

Olster journalist, schrijver en columnist Hasan Kaddour over de mensheid die werd geboren achter de windmuur

Lees verder »

Rosita - Steenbeek CFrank Ruiter copy

Lebuinuslezing 2023 in Deventer: De vluchtelingen en wij door Rosita Steenbeek

Er is een verharding van de houding ten opzichte van vluchtelingen en migranten, maar ook een groeiend verzet van gewone burgers, hulporganisaties en kerken. In de Lebuinuslezing werpt zij licht op de huidige situatie en stelt de vraag: Hoe waken wij over onze menselijkheid?

Lees verder »

Salland deze Week: Windmolens moeten nu eenmaal, maak anders je zolder vast vrij voor een klimaatvluchteling

In de discussie over windmolens horen we allerlei gelegenheidsargumenten voorbijkomen. Het argument van de noodzaak ervan sneeuwt onder bij al dat egoïstische geschreeuw. We moeten groene energie opwekken en gauw wat, anders is de aarde niet meer bewoonbaar voor ons. Simpel zat.

Lees verder »

De vluchtelingencrisis los je echt niet op door grenzen te sluiten

Wat zijn wij en de andere rijke landen toch kortzichtig geworden. Wij willen de vluchtelingencrisis oplossen door het probleem naar elkaar toe te schuiven en we lijken naarmate we welvarender worden steeds minder menselijk te worden, steeds egocentrischer. Een echt plan voor een oplossing hoor je niet. Omdat dat in eerste instantie geld gaat kosten?

Lees verder »

Hasan Kaddour: Nederland en immigranten

Onze Olster journalist en columnist Hasan Kaddour denkt na over de asielproblemen op dit moment.

Lees verder »

Tijdelijke noodopvang asielzoekers in sporthal Heeten

Gemeente Raalte stelt de sporthal in Heeten gedurende vier weken beschikbaar als noodopvang voor immigranten.

Lees verder »

De VOC gelukzoekers waren stoer, die van nu niet blijkbaar

In bepaalde kringen wordt met veel trots teruggekeken op de VOC tijden, toen de nationale driekleur nog de wereldzeeën voor een belangrijk deel beheerste. Het waren gelukzoekers, alleen met veel minder scrupules dan die van nu. Heel raar, dat juist in deze hoek van VOC aanbidders nu de meeste weerstand bestaat tegen immigranten, die smalend gelukzoekers genoemd worden.

Lees verder »

Hasan Kaddour: Veilig voelen… twee verschillende concepten

Onze Olster journalist Hasan Kaddour verbaast zich telkens weer hoe moeilijk het is om ingesleten gevoelens uit het verleden kwijt te raken.

Lees verder »

Gemeente Olst- Wijhe regelt flexwonen en tijdelijke huisvesting statushouders en Oekraïense vluchtelingen

De overspannen woningmarkt en de extra toestroom aan vluchtelingen noopte de gemeente Olst- Wijhe tot creatieve oplossingen: Leegstaande, voor de sloop bestemde duplexwoningen warden aan hen ter beschikking gesteld.

Lees verder »

Raalte organiseert spreekuur over werken in Nederland voor vluchtelingen uit Oekraïne

De Gemeente Raalte houdt spreekuren voor Oekraïense vluchtelingen die in Nederland willen werken.

Lees verder »

Opvang Oekraïense vluchtelingen voor langere periode in de gemeente Raalte

Oekraïense vluchtelingen zullen door de gemeente Raalte in Heino en Nieuw Heeten opgevangen worden.

Lees verder »

Hassan Kaddour: De Syriërs en de Oekraïners zijn broeders in onderdrukking

Olstenaar Hasan Kaddour, zelf een vluchteling uit Syrië, is onder de indruk van de hartverwarmende acties voor de vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland. En vraagt ook de vluchtelingen uit andere oorlogsgebieden zo warm te benaderen.

Lees verder »