Berichten over: Tiny Houses

Erfdelen is een prima oplossing voor wonen op agrarische locaties

In Raalte woedt op dit moment een heftige discussie over aanpassing van de Rood voor Rood regeling, die het mogelijk maakt overbodige landschapsontsierende agrarische bebouwing te slopen en te vervangen door woningen. Velen vrezen ‘verstening’ van het buitengebied. Toch bestaan er al prima initiatieven voor een verantwoorde invulling.

Lees verder »

Salland Deze Week: Rood voor Rood in Raalte

Raalte wil van rood voor rood af omdat die regeling leidt tot te veel woningen en teveel verstening op het platteland. Is dat niet een heel gekke discussie op een heel vreemd moment?

Lees verder »

7 plekken waar je permanent in een tiny house kunt wonen (en waarom dat zo belangrijk is)

Gemeenten zetten tiny houses vaak in als experiment of flexwoning. Terwijl permanente tiny house-projecten veel meer zoden aan de dijk zetten. Deze tiny house projecten (waar je altijd mag blijven) geven het goede voorbeeld.

Lees verder »

Triodos Bank: Zo maken gemeenten de woningmarkt groener en eerlijker

Gemeenten bieden steeds meer mogelijkheden voor alternatieve woonmogelijkheden.

Lees verder »

Jos van Westing wil jongerenhuisvesting op voormalig AZC Raalte

Jos van Westing heeft het college van B&W en diverse politieke partijen van de gemeente een brief geschreven met een voorstel om tijdelijke jongerenhuisvesting te creëren op het terrein van het voormalig Asielzoekerscentrum aan de…

Lees verder »

Dualisme in de Raalter gemeentepolitiek

Fractievoorzitter GemeenteBelangen Raalte wil meer inzet van het college van B&W om vooral voor jongeren meer mogelijkheden te creëren voor wonen in eigen dorp. Provinciale regels zouden dit tegenhouden. Of….

Lees verder »

Gerdine Vermeer, wat doe jij duurzaam? Ik bouw mijn eigen tiny house, want ik wil geen torenhoge hypotheek

Gerdine Vermeer huurt woonruimte in een boerderij aan de Boxbergerweg in Diepenveen. Maar die boerderij moet in de nabije toekomst tegen de vlakte. En dan? “Dat weet ik nog niet precies, maar ik wil principieel…

Lees verder »

Nieuwe woonvormen

Uit de vele reacties die Opinie in Salland kreeg op haar artikelen over Tiny Houses en Knarrenhoven blijkt veel belangstelling voor nieuwe woonvormen. Velen zullen het interessant vinden informatie te kunnen vinden over het samenwerkingsverband…

Lees verder »

Tiny Houses, een oplossing voor tal van problemen!

De artikelen over Tiny Houses op Opinie in Salland hebben veel reacties opgeroepen. Dit onderwerp blijkt erg te leven en er is veel belangstelling voor. Alleen bewoners die bang zijn voor hun rust zijn er…

Lees verder »

Pieter Parmentier: Het platteland, agrarisch bedrijventerrein?

Wat is er aan de hand met het platteland? Sinds het online gaan van de site www.erfdelen.nl/thuis hebben ruim 1500 huishoudens en groepen positief en zelfs enthousiast, gereageerd. “Ja, zo willen wij ook wel wonen.”…

Lees verder »

GemeenteBelangen zet Tiny Houses in het juiste perspectief

Momenteel is er veel opwinding onder de inwoners, in de politiek en de regionale media over een aanvraag voor de bouw van 6 Tiny Houses met een voedselbos in het buitengebied van Heino aan de…

Lees verder »