Berichten over: CBS

Tweede voortgangsrapportage van het Schone Lucht Akkoord RIVM: Nederlanders kunnen in 2030 gemiddeld 2,5 tot 3,5 maand langer leven

Nederlanders kunnen in 2030 gemiddeld 2,5 tot 3,5 maand langer leven als alle plannen voor schonere lucht worden uitgevoerd. Dit blijkt uit de tweede voortgangsmeting van het Schone Lucht Akkoord door het RIVM. Het behalen van dit doel vereist niet alleen de uitvoering van het akkoord zelf, maar ook van overheidsmaatregelen tegen klimaatverandering en stikstofneerslag.

Lees verder »

fietsers met helm

Fietshelmen verplicht! Goed idee of niet?

Onze verkeersdeskundige Jort Heuver zag een oudere man zonder helm op zijn elektrische fiets voorbij komen. Normaal draagt die man een helm. Maar door een hoofdwond en het daarbij behorende verband paste die helm niet. Het bracht Jort op het idee eens in nut en noodzaak van de helm te duiken.

Lees verder »

Omzet biologische producten stijgt met 42%

Goede ontwikkelingen: Biologische producten verkopen beter en het biologisch landbouwareaal wordt groter en groter.

Lees verder »