Waarom mono-vergisting meer gestimuleerd moet worden: 7 voordelen

Interessant? Deel het artikel

Vergister

Mest, we hebben daar genoeg van in Salland. En dat komt goed uit want mest is eigenlijk een waardevolle grondstof, je kunt er immers energie van maken. En hoe maak je van mest energie? Simpel, door het te vergisten. Je hoeft geen producten toe te voegen, je kunt energie maken met alleen mest. We noemen dit ook wel mono-vergisting en we spraken hierover met Fred Kool van CCS Energie-advies uit Deventer.

Hier vind je alle informatie van CCS Energie-advies over mono-mestvergisting!

Wat is mono-vergisting

Fred legt uit: “Mono-vergisting, mono-mestvergisting of mest mono-vergisting is vergisting van alleen dierlijke mest, er worden geen andere producten toegevoegd. Bij Co- of allesvergisting worden wel andere producten, waaronder maïs of glycerine, toegevoegd. Omdat de boer bij mono-vergisting gebruik maakt van eigen geproduceerde mest heeft de boer de aanvoer van de grondstof zelf in de hand.”

7 voordelen van mono-vergisting

Geen energiegewassen nodig

Energiegewassen zijn gewassen die speciaal geteeld worden voor energieproductie en worden niet gebruikt voor menselijke of dierlijke consumptie. Je kunt dus stellen dat energiegewassen concurreren met eetbare gewassen om het schaars beschikbare landbouwareaal. In tegenstelling tot co- of allesvergisting hoef je bij mono-vergisting geen extra gewassen of producten toe te voegen.

Je kunt er groen gas van maken

Van het gas dat vrij komt in het vergistingsproces kun je groen gas maken. Fred zegt hierover: “Door het biogas te reinigen krijgt het exact dezelfde samenstelling als ons Nederlands aardgas. Zo kun je het als volledig hernieuwbare vorm van gas inzetten en kun je alle bestaande op aardgas gebaseerde apparatuur blijven gebruiken.”

Voorkomt methaanemissie uit stallen

Een voordeel van mono-vergisting is dat ook methaanemissie vanuit de stallen wordt voorkomen. Methaan is een sterk broeikasgas, dat ongeveer 25 keer sterker is dan CO2. Tijdens de opslagperiode vergist de dierlijke mest uit zichzelf, waardoor automatisch methaangas ontstaat. Doordat je de mest zo snel mogelijk in een vergister brengt, kun je het methaan opvangen en nuttig inzetten.

“Het digestaat dat de vergister uiteindelijk verlaat produceert tijdens de opslag nog nauwelijks methaan, de hiervoor benodigde voedingsbodem is immers in de vergister al grotendeels verbruikt. Het mes snijdt wat betreft broeikasgasemissie daarom zelfs aan twee kanten!”, aldus Fred.

Boer heeft aanvoer grondstoffen zelf in de hand

Bij co- of allesvergisting maak je naast mest ook gebruik van andere gewassen/producten voor vergisting. Het geproduceerde biogas komt hierbij grotendeels uit de co-producten. Het voordeel van mono-vergisting is dat je alleen gebruik maakt van mest, waardoor de boer de aanvoer van de grondstof zelf in handen heeft. Daarnaast hebben de prijzen van co-producten geen invloed op de business case.

Gas uit vergisting is goede toevoeging op bestaande energienetwerk

Omdat onze energiebehoefte de komende jaren nog niet volledig te elektrificeren is, blijven we gebruik maken van aardgas. Denk bijvoorbeeld aan processen in de industrie of slecht geïsoleerde huizen die draaien op aardgas.

Fred zegt hierover: “dit is eenvoudig op te lossen door de inzet van groen gas, de infrastructuur en apparatuur is immers al aanwezig. Dit kan bij wijze van spreken morgen al en levert een aanzienlijke milieuwinst op. Uiteindelijk kunnen veel van dit soort systemen op waterstof draaien, maar op welke termijn?”

Fred vult aan: “Daarnaast leveren zon en wind op bepaalde momenten veel energie en op andere momenten helemaal niet. Hier is netbalansering en opslag voor nodig en dat is nog erg duur. Het voordeel van groen gas, net als van aardgas, is dat opslag eenvoudig is… het is een energiedrager”.

Het past bij biologische landbouw en kringlooplandbouw

Biologische landbouw en kringlooplandbouw zijn trends op landbouwgebied en mono-vergisting past daar heel goed bij. Er verandert bij mono-vergisting immers weinig aan de mest. Uit onderzoek op melkveeproefboerderij De Marke, onderzoekslocatie van Universiteit Wageningen, is gebleken dat vergisting geen negatieve gevolgen heeft op de hoeveelheid organische stof in de bodem.

Fred zegt: “Ook blijkt dat digestaat, de resterende mestproducten na het vergistingsproces, meer minerale stikstof bevat dan regulier drijfmest. Hierdoor komt de stikstof sneller beschikbaar voor het gewas en kan tevens bespaard worden op kunstmest! In de biologische landbouw is het namelijk niet toegestaan om kunstmest toe te passen en door mest te vergisten kan toch een hoger aandeel minerale stikstof worden toegediend.”

Boeren kunnen de investeringen delen

Het geproduceerde biogas kun je gezamenlijk, met meerdere boeren, vermarkten. Iedere boer vergist eigen mest op eigen erf en kan dit aanbieden in een zogenaamde biogashub. De investering in de installatie kun je delen en dat maakt het ook voor kleinere boeren interessant om te vergisten.

Voor vragen neem contact op met CCS

CCS Energie-advies is een energieadviesbureau dat initieert en adviseert bij projecten op energiegebied. Kernbegrippen in het werkgebied van CCS zijn: warmte, WKK en biogas. Hun missie is het realiseren van rendabele energieoplossingen door een vernieuwende aanpak. CCS is dan ook continu bezig met het ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en innovatieve toepassingen. CCS biedt een complete oplossing voor uw energievraagstuk en zorgt eveneens voor de implementatie van de gekozen oplossing gedurende het gehele project.

Ben je agrariër en heb je interesse in mono-vergisting? Neem dan contact op met CCS Energie-advies. Zij helpen ook met het aanvragen van juiste vergunningen, subsidies en adviseren rondom financiering.

Word supporter van HierinSalland

HierinSalland is voor, maar ook van Salland. Word supporters en ondersteun ons. Door mee te doen of met een kleine bijdrage.

Interessant? Deel het artikel

Meer over

Blijf op de hoogte

Abonneer je op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Om de twee weken verloten we onder de abonnees om en om een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch en de biologische Supermarkt in het Bos van Kleinlangevelsloo, beiden in Raalte. Bekijk de spelregels.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Blijf op de hoogte

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Iedere maand verloten we onder de abonnees een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch in Raalte. Bekijk de spelregels.