Sallandse Vlinderfotograaf maakt een tussenbalans op over onze natuur

De regen die de afgelopen periode is gevallen, heeft de natuur goed gedaan. In bermen, akkerranden, tuinen, parken en hooilanden zijn de vlinders inmiddels weer ruim vertegenwoordigd. En de kille, stormachtige, wisselvallige lente, lijkt niet meer dan een vage herinnering.

Interessant? Deel het artikel

© Emilio Metting
© Emilio Metting

Toch heeft de natuur zwaar te lijden onder de steeds vaker voorkomende langdurige periodes van droogte tijdens zomers en natte, gure lentes. Het veranderende klimaat laat diepe sporen achter. Zowel zichtbaar als onzichtbaar.

De voor het oog vaak verborgen effecten van de aantasting van bepaalde onderdelen van typische ecosystemen waar vlinders deel van uit maken (wegbermen, heidevelden, bossen, schrale akkerranden, veenmoerassen, hooi- en rietlanden en blauwgraslanden), vinden namelijk plaats onder de grond, waar essentiële ecologische kringlopen plaatsvinden, die onmisbaar zijn voor het dynamisch evenwicht van dat type ecosysteem.

Versnippering

Maar ook versnippering van leefgebieden, lucht-, bodem- en oppervlaktewater vervuiling, bodemverzuring met als gevolg een oververzadigde (te voedselrijke) bodem, dragen bij aan de zorgwekkende afname van vlinders en andere insectensoorten in Nederland. Het is onze westerse levensstijl, waar economische groei de oorzaak is van uitputting van natuurlijke grondstoffen en een bijzonder negatieve impact heeft op onze natuurlijke leefomgeving, die daaraan ten grondslag ligt. Denk maar eens aan de uitstoot van lucht- en zeevaart, verkeer, het gebruik van pesticides, het lozen van medicijnresten en microplastics, giflozingen of bodemverzuring met als gevolg een oververzadigde (te voedselrijke) bodem, door onder meer de intensivering van landbouw en veeteelt.

Vlinders

Terug naar de vlinders. Als we het aantal Dagpauwogen dat ik in 2021 in Raalte telde, vergelijken met het aantal dat ik telde in 2022, zien we een daling van 37,96%. De Kleine Vos had in 2019 en 2020 een rampjaar in Raalte. In beide jaren trof ik geen enkel exemplaar aan. In 2021 telde ik totaal 8 Kleine Vossen en het jaar daarop zelfs 20! Dit vlinderseizoen (ik tel jaarlijks van 1 maart tot en met 30 september) heb ik tot nu toe slechts één Kleine Vos waargenomen. Ook het Landkaartje, die vorig jaar ruim vertegenwoordigd was in Raalte, heeft tot dusver een dramatisch slecht seizoen in Raalte.

Situatie in Salland

Toch verschilt de vlinderstand per vlindertraject en overige monitoringslocaties in Salland enorm. Want terwijl het Landkaartje in voorjaarsvorm amper werd waargenomen in Raalte, telde ik afgelopen vrijdag nabij Olst tientallen exemplaren in zomervorm. Ook het verschil in waarnemingen op soortgelijke locaties is aanmerkelijk, waardoor bepaalde type habitats niet als uitgangspunt voor de vlinderstand van daar voorkomende vlinders kan worden gehanteerd.

Verliezers

Toch levert het veranderende (leef)klimaat niet alleen maar verliezers op. Zowel de Citroenvlinder, als het Hooibeestje en Bont Zandoogje doen het goed in Raalte. Datzelfde geldt voor het Icarusblauwtje, Boomblauwtje en Bruin Blauwtje. Maar ook de vrij schaarse Kleine Parelmoervlinder doet goede zaken en is sinds 2022, oftewel vier generaties lang, een vaste bewoner van Raalte.

Het exemplaar op de foto boven het artikel nam ik op 2 juli waar in de wegberm aan de Beethovenlaan in Raalte, in de buurt van het HOFtheater.

 

 

 

Word supporter van HierinSalland

HierinSalland is voor, maar ook van Salland. Word supporters en ondersteun ons. Door mee te doen of met een kleine bijdrage.

Interessant? Deel het artikel

Blijf op de hoogte

Abonneer je op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Om de twee weken verloten we onder de abonnees om en om een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch en de biologische Supermarkt in het Bos van Kleinlangevelsloo, beiden in Raalte. Bekijk de spelregels.

Meer over

Blijf op de hoogte

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Iedere maand verloten we onder de abonnees een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch in Raalte. Bekijk de spelregels.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *