Berichten over: Manifest Duurzaam

Harrie Kiekebosch: Manifest leefomgeving kriebelt onprettig

Recent Europees onderzoek adviseert dat iedere woning op maximaal 300 meter afstand staat van stedelijk groen, met een afmeting van minstens een hectare. Het richtgetal dat het Rijk in de Nota Ruimte aan gemeenten meegeeft…

Lees verder »

Harrie Kiekebosch: Pamflet meer groen. Knollen voor citroenen?

In een groen groen groen groen knollen knollen land daar zaten twee haasjes heel parmant en de een die blies de fluitefluitefluit en de ander sloeg de trommel er kwam opeens een jager jager aan…

Lees verder »