Berichten over: erfdelen

Erfdelen is een prima oplossing voor wonen op agrarische locaties

In Raalte woedt op dit moment een heftige discussie over aanpassing van de Rood voor Rood regeling, die het mogelijk maakt overbodige landschapsontsierende agrarische bebouwing te slopen en te vervangen door woningen. Velen vrezen ‘verstening’ van het buitengebied. Toch bestaan er al prima initiatieven voor een verantwoorde invulling.

Lees verder »

Pieter Parmentier: Erfdelen: Sociaal, duurzaam en kleinschalig op voormalige boerenerven.

Erfdelen gaat over sociaal, duurzaam en kleinschalig wonen op voormalige boerenerven. Erfdelen is niet nieuw, het bestaat al honderden jaren, maar is nu weer heel actueel.

Lees verder »

Pieter Parmentier: Het platteland, agrarisch bedrijventerrein?

Wat is er aan de hand met het platteland? Sinds het online gaan van de site www.erfdelen.nl/thuis hebben ruim 1500 huishoudens en groepen positief en zelfs enthousiast, gereageerd. “Ja, zo willen wij ook wel wonen.”…

Lees verder »

Samen buiten wonen, wie wil dat nou niet?

Toen we twee jaar geleden begonnen na te denken over wonen en leven in onze volgende levensfase konden we niet vermoeden dat zoveel anderen zich dat ook afvragen. We ontwikkelden een simpel concept en vonden…

Lees verder »