De vlinderpopulatie stort in en dat is desastreus!

Klimaatverandering leidt tot drogere zomers en natte, wisselvallige lentes. De Sallandse vlinderfotograaf ziet dat dat zijn tol eist in de vlinderpopulatie. En als de eco-keten ineenstort is dat desastreus, ook voor de mens. Op verzoek van boeren voert het waterschap water zo snel als maar kan af. “Maar we moeten het juist vasthouden” vindt de vlinderfotograaf.

Interessant? Deel het artikel

Schermafbeelding 2023-06-11 om 09.51.51

Er vlogen dit voorjaar beduidend minder vlinders dan voorgaande jaren. Het ontbreken van de Kleine Vos, het Landkaartje, Klein Geaderd Witje en Klein Koolwitje op enkele trajecten die ik monitor, gaf me zelfs een onbehaaglijk gevoel. Niet in de laatste plaats omdat de Kleine Vos en het Landkaartje na een aantal bijzonder slechte jaren, vorig jaar juist ruim vertegenwoordigd waren.

Het aantal Bont Zandoogjes, Boomblauwtjes, Bruin Blauwtjes, Bruine Daguilen, Sint-Jacobsvlinders, Lievelingen en Citroenvlinders dat ik telde, was gemiddeld en in sommige gevallen zelfs daarboven.

In tegenstelling tot de landelijke trend, heb ik dit voorjaar meer Kleine Vuurvlinders geteld, dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen ik halverwege mei echter nog geen enkel Icarusblauwtje had waargenomen, begon ik mij toch wel zorgen te maken. Gelukkig spotte ik de eerste exemplaren op 22 mei in de Franciscushof, waar ik tot nu toe 40 van heb geteld op dat vlindertraject. Dat zijn 16 Icarusblauwtjes meer dan vorig jaar.

Toch verschilt het aantal waarnemingen per traject, maar ook op andere locaties die ik regelmatig inventariseer, enorm. Zo is het onder andere angstvallig stil op de biodiversiteitsstroken aan de Nieuwe Deventerweg, Linderteseweg, de rotonde Raarhoeksweg-Burgemeester Zuidwijklaan-Ganzeboomlaan en vlindertraject Aver Heino. Datzelfde geldt voor Vlindertuin Ramelo, waar ik tot nu toe geen enkele dag- of nachtvlinder heb gespot.

Het vlindertraject aan de Heinoseweg (slechts 50 meter) liet een heel ander beeld zien. Daar trof ik van april tot en met mei 1 Bont Zandoogje, 1 Boomblauwtje, 2 Citroenvlinders, 2 Dagpauwogen, 1 Gehakkelde Aurelia, een aantal Klein Koolwitjes en Klein Geaderd Witjes, 2 Oranjetipjes en zelfs een Kleine Parelmoervlinder aan. Ook de ingezaaide wegberm aan de Landrechtweg (vlakbij buurttuin PlukGeluk) wordt druk bezocht.

Toch is het veel te rustig in de wegbermen. En dat ligt niet aan het ontbreken van langpootmuggen, libellen, waterjuffers, torren, kevers, mieren en spinnen, maar bepaalde soorten bijen en dagvlinders. Want ook meerdere nachtvlinders doen het prima, waaronder de Lieveling. Aan grasmotten (microvlinders) ontbreekt het ook niet en ik voorspel, evenals vorig jaar, een explosie van Groene Eikenbladrollers.

Water vasthouden

De steeds vaker voorkomende drogere zomers en natte, wisselvallige lentes, eisen hun tol. En dat stemt me niet optimistisch. Want het wegvallen van bomen, planten en diersoorten, uit zich in het verzwakken van ecosystemen, wat desastreuze gevolgen heeft voor onze natuurlijke leefomgeving.

Daarom pleit ik al een aantal jaren voor het aanleggen van betonnen putten, waarin regenwater kan worden opgevangen en opgeslagen. Dat water kan tijdens periodes van droogte worden gebruikt om kwetsbare natuurgebieden te bevochtigen. Ook ben ik van mening dat het bosareaal aanzienlijk moet worden uitgebreid. Tevens ben ik groot voorstander van het aanleggen van wadi’s en het oppervlaktewater in zijn algemeenheid zo lang mogelijk proberen vast te houden. Overal. Ook op landbouwgrond en in buitengebieden!

Minder beleid en meer specifieke soorten- en gebiedsgerichte actie, is van niet te onderschatten belang voor het bestendigen en amplificeren van ecosystemen, waaronder bermen, braakliggende terreinen, hooilanden, weteringen, moerassen, bossen, veengebieden, heidevelden, blauwgraslanden en akkerranden. De verworven data die wordt verkregen door het verrichten van intensief (monitoring)veldwerk, kan worden geraadpleegd bij het opstellen van beheerplannen en andere projecten. Communicatie speelt hierin een cruciale rol, waarbij kennisdeling de verbindende factor is.

Het erkennen van de ecologische waarde van ecosystemen, ongeacht de ligging, dragen bij aan bewustwording omtrent de klimatologische en ecologische gesteldheid en ontwikkeling van de verschillende habitattypen die zich in Salland bevinden. En voor dat erkennen hoef je beslist geen verre reis te ondernemen. Dicht bij huis, in een wegberm, op een boom, langs een sloot, maar ook in jouw eigen tuin, valt er een wereld te ontdekken!

Het Icarusblauwtje vrouwtje op de foto boven het artikel, trof ik afgelopen donderdagmiddag namelijk gewoon aan in een levendige woonwijk.

Word supporter van HierinSalland

HierinSalland is voor, maar ook van Salland. Word supporters en ondersteun ons. Door mee te doen of met een kleine bijdrage.

Interessant? Deel het artikel

Meer over

Blijf op de hoogte

Abonneer je op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Om de twee weken verloten we onder de abonnees om en om een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch en de biologische Supermarkt in het Bos van Kleinlangevelsloo, beiden in Raalte. Bekijk de spelregels.

2 gedachten over “De vlinderpopulatie stort in en dat is desastreus!”

 1. Avatar

  Ook in onze moestuin is het beduidend stiller. We hebben Phacelia wat ook wel bijenbrood wordt genoemd gezaaid. Er zitten wel veel hommels op maar geen bijen.
  En toe nu toe zie ik ook minder vlinders.
  Het is echt stiller met levendigheid.
  Alle hands aan dek!!

 2. Avatar

  Het is bedroevend om te zien dat er op weilanden volop gesproeid wordt. Ook overdag terwijl het water dan voor een groot deel verdampt!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Blijf op de hoogte

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Iedere maand verloten we onder de abonnees een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch in Raalte. Bekijk de spelregels.