Biogas, groengas en waterstof belangrijke alternatieven in gemeente Raalte

Interessant? Deel het artikel

Raalte buitengebied

De energietransitie is in volle gang, ook in de gemeente Raalte. Bij duurzame energie denken we al gauw aan zonnepanelen of windmolens, maar wist jij dat je ook energie kunt opwekken uit warmtebronnen? Geothermie wordt lastig voor de gemeente, maar op het gebied van biogas, groen gas en waterstof zijn er voldoende mogelijkheden!

Gemeente Raalte in de energietransitie

Gemeente Raalte is eind 2019 gestart om de energietransitie te versnellen door samen met inwoners, vrijwilligers en Plaatselijk Belangen het gesprek aan te gaan. In de gemeente ontstaan lokale energie-initiatieven, waarbij inwoners en ondernemers duurzame energie een plek geven in hun dorp.

Gemeente Raalte ondersteunt deze lokale energie-initiatieven door kennis te delen en een netwerk op te bouwen met inwoners, ondernemers en ervaringsdeskundigen. Daarnaast dragen ze er zorg voor dat initiatiefnemers weten waar ze aan toe zijn en door duidelijkheid te geven aan welke voorwaarden lokale energie-initiatieven moeten voldoen. Met deze aanpak zetten ze lokaal stappen in het bereiken van onze doelstelling en geven we uitvoering aan de regionale energiestrategie (RES).

In 2030 wil gemeente Raalte de elektriciteitsvraag van de gebouwde omgeving in eigen gemeente 100% duurzaam opwekken. In de Regionale Energie Strategie (RES) / Regionale Structuur Warmte is verkend welke bronnen er regionaal en lokaal aanwezig zijn. Doordat de gemeente Raalte in een grondwaterbeschermingszone ligt zijn warmtebronnen, bijv. geothermie, beperkt beschikbaar. Dit betekent dat hernieuwbare gassen als biogas, groen gas en waterstof belangrijke alternatieven voor aardgas zijn in de gemeente Raalte.

Om die reden zet de gemeente gezamenlijk met de regio in op kennisontwikkeling en pilots, ook wordt bekeken hoe de gemeente mono- en covergisting mogelijk kan maken.

(Bron: Gemeente Raalte)

In West-Overijssel voldoende biogas en groengas aanwezig

Vanwege de grote agrarische sector in West-Overijssel, en ook in de gemeente Raalte, is de potentie aan mest en reststromen voor de biogasproductie hoog, er zijn dus voldoende grondstoffen aanwezig. Op dit moment wordt slechts 4% van de totale mesthoeveelheid in de provincie Overijssel gebruikt voor mestvergisting. Het economisch groengaspotentieel in 2030 uitgaande van vergisting, wordt ingeschat tussen de 25-150 miljoen m3 in West-Overijssel.

Daarnaast kan de omzetting van mest naar biogas ook een belangrijke rol spelen in de stikstofreductie bij agrarische bedrijven en de transitie naar een circulaire landbouw. Biogas kan na een eenvoudige reinigingsstap rechtstreeks aan bedrijven geleverd worden of na opwaardering tot aardgaskwaliteit ingevoerd worden in het aardgasnet (groen gas).

In Overijssel is er op dit moment een trend (en veel animo) voor kleinschalige monovergisting op boerderijschaal, waarbij meerdere boeren via een gezamenlijke biogasleiding biogas leveren aan een of meerder afnemers.

De verwachting is dat waterstof geen 1-op-1 vervanging zal zijn voor aardgas in de gebouwde omgeving, omdat waterstof op de korte termijn niet beschikbaar is. Vanuit de RES wordt op korte termijn in gezet op energiebesparing, de productie van groen gas, op termijn waterstof en waar mogelijk het efficiënt benutten van warmtebronnen als geothermie en aquathermie.

Bedrijventerreinen zijn mogelijk kansrijke locatiegebieden voor het gebruik van waterstof en ook worden kansen gezien voor waterstof als brandstof voor onder andere zware transport- en landbouwvoertuigen. Daarnaast is er aandacht voor waterstof als flexibel opslag- en transport medium voor het variabele aanbod van elektriciteit, hierdoor worden de benutting en inzet van wind- en zonne-energie vergroot.

(Bron: RES West-Overijssel)

Eerdere artikelen over vergisting

Eerder schreven we op dit platform al over 7 voordelen van monovergisting en vertelden we het verhaal van de rioolwaterzuivering in Zwolle, waar het biogas dat vrijkomt bij de vergisting van het riool omgezet wordt in elektriciteit.

Word supporter van HierinSalland

HierinSalland is voor, maar ook van Salland. Word supporters en ondersteun ons. Door mee te doen of met een kleine bijdrage.

Interessant? Deel het artikel

Meer over

Blijf op de hoogte

Abonneer je op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Om de twee weken verloten we onder de abonnees om en om een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch en de biologische Supermarkt in het Bos van Kleinlangevelsloo, beiden in Raalte. Bekijk de spelregels.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Blijf op de hoogte

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Iedere maand verloten we onder de abonnees een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch in Raalte. Bekijk de spelregels.