Overheid beschermt haar burgers te weinig tegen landbouwgif: tijd voor actie!

"Dat huis ga ik niet kopen, dat staat naast een weiland waar de boer gif spuit!"

Interessant? Deel het artikel

Gewas spuiten gif

Op het platteland wonen is niet zonder risico. Het gifgebruik op boerenland vergroot de kans op kanker en parkinson. De Europese Unie grijpt wel in, maar dat is van het niveau dat je een huis dat nu in brand staat straks gaat blussen. Intussen vraagt LTO boeren hun land snel om te ploegen als ze met gif gespoten hebben. En personeel van melkrobotverkoper Lely spreekt zelfs van ‘boeren moeten wel gif gebruiken’.

lely linkedin

We kregen een opmerking over dat gifgebruik. Iemand wilde een huis aan de rand van een dorp hier in de regio kopen, maar vroeg zich af wat er op dat boerenland van de buren allemaal gebeurde. Het betrof een fruitgaard. Mooie tijd van het jaar is het daarvoor. De bomen staan volop in de bloesem. Dat lijkt fantastisch natuurlijk. Maar het ‘lijkt’ vooral zo. Want op onze appeltjes en peertjes moet heel veel landbouwgif om insecten te doden. Gek genoeg hebben diezelfde bloesems dan wel weer insecten nodig voor de bevruchting. Want een bloesem wordt alleen maar vrucht als stuifmeel op de stamper komt. Dat doen onder andere de bijen.

statestiek spuiten landbouwgif

We zijn op onderzoek uitgegaan. CBS meldt dat er minder ‘gewasbescherming’ gebruikt wordt. Waarbij gewasbescherming een vreemd woord is, want je beschermt het ene en doodt het andere: daar is het gif immers voor bedoeld. En minder dan veel, kan nog steeds veel zijn. Vergelijk dit: iemand eet 4000 calorieën per dag. Hij mindert tot 3000. Maar bij 2000 val je pas af. Dan zal deze persoon nog steeds blijven groeien.

De overheid lijkt met haar beleid van die 4000 naar 3000 calorieën te gaan en heeft het plan ergens in 2050 pas echt met afvallen te beginnen. Grote plannen, noemt onze overheid dat: de green deal, baanbrekende voorstellen om de natuur in Europa te herstellen tegen 2050 en 2030 half te herstellen. Het huis staat in brand, we gaan eerst half blussen, later helemaal. Je hebt kanker, je krijgt eerst een beetje een chemokuur, tegen de tijd dat je dood bent doen we de rest…

Dit zegt de Europese Unie zelf: De voorgestelde wet inzake natuurherstel is een belangrijke stap om de instorting van ecosystemen te vermijden en de ergste gevolgen van de klimaatverandering en het biodiversiteitsverlies te voorkomen. Het herstel van de waterrijke gebieden, rivieren, bossen, graslanden, mariene ecosystemen en stedelijke milieus in de EU en de soorten die zij herbergen, is een cruciale en kosteneffectieve investering: het is een investering in onze voedselzekerheid, in klimaatbestendigheid, gezondheid en welzijn. In dezelfde geest zullen de nieuwe regels inzake chemische pesticiden de ecologische voetafdruk van het voedselsysteem van de EU verkleinen, de gezondheid en het welzijn van burgers en werknemers in de landbouw beschermen en de economische verliezen helpen beperken die we nu al lijden als gevolg van de achteruitgang van de bodemgezondheid en het door pesticiden veroorzaakte verlies van bestuivers.

In de tussentijd mogen we bij dikke mist bij twijfel gerust inhalen. Er vliegt er zo af en toe maar eentje op een tegenligger.

Maar gelukkig: Elke euro die in natuurherstel wordt geïnvesteerd, creëert een economische waarde van 8 tot 38 EUR dankzij ecosysteemdiensten die de voedselzekerheid, het ecosysteem, de klimaatbestendigheid en -mitigatie en de menselijke gezondheid ondersteunen. Door te investeren in natuurherstel komt er meer de natuur in onze landschappen en in ons dagelijks leven, en dit heeft aantoonbare voordelen voor de gezondheid en het welzijn en heeft culturele en recreatieve waarde.

 

De voorgestelde doelstellingen omvatten:

  • de afname van de bestuiverpopulaties tegen 2030 ombuigen en daarna deze populaties vergroten;
  • tegen 2030 geen nettoverlies aan groene stedelijke ruimten, tegen 2050 een toename daarvan met 5 %, een boomkroonbedekking van ten minste 10 % in elke Europese agglomeratie, stad en voorstad, en een nettowinst van groene ruimte die in gebouwen en infrastructuur is geïntegreerd;
  • in landbouwecosystemen: een algemene toename van de biodiversiteit en een positieve trend voor graslandvlinders, akker- en weidevogels, organische koolstof in minerale akkerbodems en landschapselementen met een grote diversiteit op landbouwgrond;
  • in bosecosystemen: een algemene toename van de biodiversiteit en een positieve trend op het gebied van bosconnectiviteit, dood hout, het aandeel bossen van ongelijkjarige leeftijd, bosvogels en voorraden organische koolstof;
  • het verwijderen van rivierbarrières zodat tegen 2030 ten minste 25 000 km aan rivieren wordt omgevormd tot vrij stromende rivieren.

Om dat voor elkaar te krijgen komen er ‘strenge’ regels om het gebruik van chemische pesticiden terug te dringen en te zorgen voor duurzamere voedselsystemen tegen 2030.

Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter voor de Europese Green Deal: “Wij mensen zijn afhankelijk van de natuur: voor de lucht die we inademen, voor het water dat we drinken, voor het voedsel dat we eten — voor het leven. Onze economie draait ook op de natuur. De klimaat- en biodiversiteitscrisis vormt een bedreiging voor het fundament zelf van ons leven op aarde. We hebben vooruitgang geboekt bij de aanpak van de klimaatcrisis en vandaag voegen we twee wetten toe die een enorme stap voorwaarts betekenen in de aanpak van de dreigende ecocide. Als we de natuur herstellen, kan zij blijven zorgen voor schone lucht, water en voedsel, en kunnen we ons beschermen tegen de ergste gevolgen van de klimaatcrisis. Door het gebruik van pesticiden terug te dringen, dragen we ook bij tot het herstel van de natuur. Bovendien beschermen we op die manier de mensen die met deze chemische stoffen werken.

Overheid beschermt mensen en natuur onvoldoende tegen bestrijdingsmiddelen

 

Natuur & Milieu, Parkinson Vereniging en de FNV vinden dat allemaal veel te langzaam gaan. “De overheid doet niet genoeg om mens, dier en milieu te beschermen. Daarom lanceren wij vandaag (23 april 2023) met een brede coalitie van organisaties het maatschappelijke manifest bestrijdingsmiddelen. ‘Iedereen in Nederland moet veilig kunnen wonen, werken en leven.’

‘Overheid beschermt mensen en natuur onvoldoende tegen bestrijdingsmiddelen’, zo luidt de alarmerende constatering van een brede coalitie van organisaties in hun manifest Bestrijdingsmiddelen. De initiatiefnemers zijn milieuorganisatie Natuur & Milieu, Parkinson Vereniging en de FNV. Het manifest is ondertekend door 36 partijen. De organisaties maken zich grote zorgen over de verstrekkende gevolgen van bestrijdingsmiddelen op dieren, planten en de waterkwaliteit. Maar ook over de gezondheidsschade van deze middelen voor boeren, werkenden en omwonenden van akkers en bloemenvelden. De Tweede Kamer krijgt het manifest vandaag aangeboden.

De organisaties willen dat het voorzorgsprincipe gaat gelden. Dat betekent dat bij twijfel of onduidelijkheid over de schadelijke gevolgen van een bestrijdingsmiddel het middel de markt niet op mag. ‘Bestrijdingsmiddelen vervuilen het water, de lucht en de bodem, en schaden de biodiversiteit. Giftige stoffen worden aangetroffen in het lichaam van agrariërs, maar ook in de luiers van baby’s. Daarom roepen wij de overheid op om verantwoordelijkheid te nemen en ervoor te zorgen dat de natuur herstelt en iedereen in Nederland gezond kan werken, wonen en leven’, aldus de organisaties.

Aanscherping toelatingsbeleid

De afgelopen jaren blijkt voortdurend dat het intensieve gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen onvoorziene negatieve effecten oplevert. Grootschalig verlies aan insecten, achteruitgang van het aantal vogels, maar ook een verhoogd risico op de hersenziekte parkinson. De gevolgen van de zogenoemde bestrijdingsmiddelencocktails zijn al helemaal niet te overzien, benadrukken de partijen. Zij willen daarom dat de overheid, zowel in Nederland als in Europa, zorgt voor de aanscherping van het toelatingsbeleid en bijvoorbeeld ook de effecten van de cocktails op de gezondheid gaat meten. Nickie van der Wulp, directeur Parkinson Vereniging: ‘We willen voorkomen dat ooit nog iemand parkinson krijgt door pesticiden.’

Werkenden

Ook werkenden die met bestrijdingsmiddelen werken, lopen risico op schade aan hun gezondheid. Kitty Jong, vicevoorzitter FNV: ‘Veel werkgevers in de land- en tuinbouw doen onvoldoende om werkenden te beschermen tegen blootstelling aan bestrijdingsmiddelen. De blootstelling moet verminderen en bescherming moet beter. De Arbeidsinspectie moet daarbij scherper toezien op de naleving van wet- en regelgeving.’

Omslag landbouw

‘Nederland heeft een snellere omslag nodig naar natuurinclusieve landbouw, zodat de natuur kan herstellen. Met een gezonde bodem, mechanische onkruidbestrijding en een grotere diversiteit van gewassen, krijgen ziektes en plagen minder kans’, aldus Rob van Tilburg, directeur programma’s van Natuur & Milieu. De opstellers van het manifest roepen de overheid op om financiële ondersteuning te bieden aan boeren zodat zij de transitie kunnen maken naar bijvoorbeeld biologische landbouw. Ook moet er beleid komen waarmee de hele voedselketen bijdraagt aan een natuurvriendelijke land- en tuinbouwsector.

Stem tegen glyfosaat

Tenslotte moedigen de organisaties de overheid aan om te stemmen tegen een Europese verlenging van de toelating van glyfosaat. ‘Glyfosaat is zeer schadelijk voor bijen, waterleven en bodemflora en er zijn grote zorgen dat het middel het risico op parkinson vergroot. Als Nederland de gezondheid van mensen en natuur serieus neemt, stemt zij straks in Brussel net als Duitsland tegen een verlenging’, aldus de organisaties.

Maatschappelijke beweging

Natuur & Milieu, Parkinson Vereniging (onderdeel van Parkinsonalliantie Nederland) en FNV bundelen ook de komende tijd hun krachten om bestrijdingsmiddelen op de politieke en maatschappelijke agenda te houden. Daarbij roepen ze andere organisaties op om zich aan te sluiten bij hun beweging.

Word supporter van HierinSalland

HierinSalland is voor, maar ook van Salland. Word supporters en ondersteun ons. Door mee te doen of met een kleine bijdrage.

Interessant? Deel het artikel

Blijf op de hoogte

Abonneer je op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Om de twee weken verloten we onder de abonnees om en om een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch en de biologische Supermarkt in het Bos van Kleinlangevelsloo, beiden in Raalte. Bekijk de spelregels.

Meer over

Blijf op de hoogte

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Iedere maand verloten we onder de abonnees een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch in Raalte. Bekijk de spelregels.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *