Berichten over: klein kind

Denne van Knöldert

Denne ziet af van een adoptie-kleinkind

Sinds de overheid onder aanvoering van hangmat-VVD’ers het adoptiebeleid naar zich toegetrokken heeft, kun je volgens Denne maar het best van adoptie afzien.

Lees verder »