Berichten over: Isis Sofia Dalfsen

Zweethut ceremonie bij Isis Sofia in Dalfsen

De Zweethut ceremonie is gebaseerd op het levenswiel dat in iedere spirituele traditie, waar ook ter wereld, geëerbiedigd wordt. De spaken van het wiel verwijzen naar de acht windrichtingen. Binnen de daardoor ontstane vlakken krijgen alle universele en kosmische krachten een eigen plek en betekenis. Op zondag 3 maart begeleidt Ans Feijen een Zweethut ceremonie bij Isis Sofia in Dalfsen.

Lees verder »

vuur isis sofia

Lezing over zweethut ceremonie in Dalfsen

Woensdag 21 februari komt Ans Feijen een lezing geven bij ISIS SOFIA in Dalfsen over de betekenis  van een Zweethut-Ceremonie. De bedoeling van deze lezing is om dieper in te gaan op veel voorkomende vragen over de Zweethut Ceremonie die Ans op zondag 3 maart bij ISIS SOFIA houdt.

Lees verder »