Berichten over: Provincie Overijssel

Provincie Overijssel maakt met nieuwe subsidieregeling het planten van bomen aantrekkelijker

Provincie Overijssel maakt het planten van bomen nog interessanter.

Lees verder »

Provincie Overijssel heropent op beperkte schaal extern salderen

De provincie creëert weer wat mogelijkheden voor extern salderen,nadat de PAS- regeling door de rechter werd afgeschoten.

Lees verder »

Nieuwe projecten van LEADER

LEADER heeft weer diverse projecten in Salland in gang kunnen zetten.

Lees verder »

De Groene Karavaan reist door Overijssel

De Groene Karavaan reist door de regio en wil volgend jaar betrokken inwoners uitnodigen aan Groene Tafels om ideeën uit te wisselen.

Lees verder »

Bestuurlijk vrijwilligerswerk biedt veel kansen voor opleidingen en werkgevers

Vrijwilligerswerk in je vrije tijd geeft je meerwaarde in je studie en carrière volgens een interessant onderzoek.

Lees verder »

Provincie Overijssel houdt vast aan eigen plannen om natuur te versterken en stikstofuitstoot te verminderen

Provincie vraagt van de regering een meer specifieke aanpak van de stikstofproblematiek.

Lees verder »

Provinciale weg N337 bij Den Nul en Olst krijgt nieuwe inrichting

Bij Den Nul en Olst gaat de provincie de N337 (Zwolle- Deventer) opwaarderen.

Lees verder »

Provincie Overijssel wil PAS-melders te hulp schieten

Provincie Overijssel gaat proberen in onzekerheid verkerende PAS- melders te helpen.

Lees verder »

Werkgeversorganisaties: Zorgen bij ondernemers ondanks herstel van omzet

Namens de Provincie Overijssel, VNO-NCW Midden en MKB Nederland is er een ondernemerspanel uitgevoerd. Hierbij is gekeken hoe de crisis in Oekraïne effect heeft op de ondernemers, en hoe deze crisis zich verhoudt tot de coronacrisis. Uit dit rapport blijkt dat er door de crisis in Oekraïne een kans ontstaat voor circulair ondernemen.

Lees verder »

Provincie Overijssel sluit MTB-route Sallandse Heuvelrug

Om het dierenleven op de Sallandse Heuvelrug niet verder in gevaar te brengen , worden de MTB- routes hier tussen 1 april en 30 september afgesloten

Lees verder »

‘Haarvaten op Peil’ van start om droogte in Overijssel te bestrijden

In een gezamenlijk persbericht van de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen en de provincie Overijssel kondigen zij de ondertekening aan van uitvoeringsprogramma HOP.

Lees verder »

Gedeputeerde Staten Overijssel: Duidelijkheid en perspectief nodig voor de agrarische sector

Naar aanleiding van de afgelopen week verschenen Hoofdlijnenbrief en het daarop volgende Hoofdlijnendebat, komt gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher (Landbouw, Natuur en Vergunningverlening) namens het College van Gedeputeerde Staten met een reactie waarin de provincie Overijssel het Rijk nadrukkelijk vraagt om duidelijkheid en perspectief te bieden aan (agrarisch) ondernemers, PAS-melders te legaliseren en maatwerk mogelijk te maken om de grote opgave die er ligt om de natuur te versterken middels de gebiedsgerichte aanpak te doen slagen.

Lees verder »