Berichten over: Provincie Overijssel

Foto: Ida van den Enk boetelerveld rondom marienheem

Provincie introduceert nieuwe methode voor een bloeiende natuur in Overijssel 

De provincie Overijssel introduceert een nieuwe manier om de kwaliteit van de natuur in beeld te brengen én te versterken, buiten de natuurgebieden. Dit heet de ‘Basiskwaliteit Natuur Overijssel’ en het vertelt ons hoe goed de natuur is in gebieden waar andere functies, zoals landbouw of wonen, leidend zijn. 

Lees verder »

33 sollicitanten willen burgemeester van Olst-Wijhe worden 

33 personen hebben bij Commissaris van de Koning Andries Heidema hun interesse kenbaar gemaakt voor het burgemeestersambt van Olst-Wijhe.

Lees verder »

Ida van den Enk: Hoe mooi is Salland?!

Deze keer geen wandeling door Salland, maar wat Ida van den Enk wandelend aan vlinders tegenkomt als ze onder andere voor Salland Loont op pad is.

Lees verder »

Plantactie Groene Loper Deventer tot 21 augustus Van boven en onder ✅ GOED  

Klimplanten en bloembollen bestellen met 40-50 procent korting. Dat kan nog tot 21 augustus via de Plantactie van de Groene Loper Deventer.

Lees verder »

0Plantactie Groene Loper Deventer weer van start: Van boven en onder ✅ GOED  

Wie bij wil dragen om Deventer mooi, groen en biodivers te maken, kan weer meedoen met de planten- en bloembollenactie van de Groene Loper Deventer. Dit jaar is het thema van de najaarscampagne ‘Van boven en onder GOED’: De Groene Loper helpt mensen om schuttingen en muren te vergroenen én het bodemleven te verbeteren.

Lees verder »

Nomineer groene kanjer(s) voor Overijsselse vrijwilligersprijs

Iedere inwoner van Overijssel kan vanaf nu een provinciegenoot die zich inzet voor groen en natuur nomineren. Dus heb je een buurvrouw, vader, dochter of zus die vrijwillig helpt met tellen, knotten of adviseert over meer vogels in de tuin?

Lees verder »

Nieuw college van Gedeputeerde Staten benoemd in Overijssel

Op 12 juli werd het nieuwe college van Gedeputeerde Staten in Overijssel benoemd. Commissaris van de Koning Andries Heidema nam de eed of belofte bij de gedeputeerden af.

Lees verder »

Arco Hofland aangesteld als waarnemend burgemeester Raalte

Commissaris van de Koning Andries Heidema heeft een waarnemend burgemeester in Raalte benoemd.

Lees verder »

Overijssels Provinciaal Programma Landelijk gebied (PPLG) ingediend bij het Rijk

Het Overijsselse ontwerp Provinciaal Programma Landelijk gebied ‘Toekomst voor ons platteland’ draait niet alleen om het versterken van de natuur, maar nadrukkelijk ook om het bieden van sociaal-economisch perspectief voor het platteland om daarmee de leefbaarheid van het landelijk gebied te versterken. Tegelijk is het zaak duurzame verdienmogelijkheden te bieden aan de agrarische sector en ruimte en juridische zekerheid ten aanzien van vergunningen te garanderen. 

Lees verder »

Raalte in gesprek met Provincie over duidelijkheid in proces windenergie

De gemeente Raalte neemt haar verantwoordelijkheid om afspraken uit de Regionale Energiestrategie (RES) te realiseren. Uit de onlangs gepubliceerde voortgangsrapportage van de RES komt naar voren dat 45% van de afgesproken 1,8 TWh in 2030 nu gerealiseerd of in ontwikkeling is.

Lees verder »

Coalitieakkoord Overijssel: ‘Schouder aan schouder’ 

Donderdag 6 juli is het coalitieakkoord ‘Schouder aan schouder’ gepresenteerd. Hierin hebben de BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en SGP de ambities beschreven voor de komende jaren. Het vormt de basis voor het nieuwe college om samen met inwoners, medeoverheden, maatschappelijke organisaties en andere partners te werken aan Overijssel. Zodat de provincie een fijne plek blijft om te wonen, werken, ondernemen en ontspannen.

Lees verder »

Giny Hoogeslag: Tot ziens, burgemeester Dadema!

HierInSalland vraagt haar volgers een reactie te schrijven op het afscheid van Raalter burgemeester Martijn Dadema, die gedeputeerde wordt bij de provincie Overijssel. Vandaag de brief van Giny Hoogeslag uit Heeten, Giny is initiatievencoach Kracht voor Salland en actief voor Leader, Stimuland en Heeten Durft.

Lees verder »