Berichten over: Provincie Overijssel

bos herfst boom

Subsidieregeling ‘Meer bos in Overijssel’ verlengd tot 2024, nu ook toegankelijk voor grote ondernemingen

Grondeigenaren in Overijssel die bos willen aanleggen kunnen ook in 2024 gebruikmaken van de subsidieregeling ‘Meer bos in Overijssel’. Het is eenvoudiger geworden om de subsidie aan te vragen. Daarnaast kunnen grote ondernemingen nu ook subsidie aanvragen, zoals terreinbeherende organisaties.

Lees verder »

Gaat Overijssel ook de vergroening van schoolpleinen subsidiëren?

Goed voorbeeld doet volgen: Provincie Brabant trekt 1 miljoen euro uit voor vergroening schoolpleinen,

Lees verder »

Salland Deze Week: Ons OV blijkt in handen van bedrijven die gewoon dikke winst willen maken

Een Amerikaanse investeringsmaatschappij neemt het Duitse Arriva over en is dus verantwoordelijk voor een deel van het openbaar vervoer in Salland. Het Israëlische EBS rijdt onder de paraplu van RRReis. Hier nemen ze alle reizigers mee. In Israël mogen Palestijnen niet instappen… Ziet er somber uit voor de ‘boeren’ in kleinere dorpen hier…
Een investeringsmaatschappij, een bedrijf dat aan apartheid doet… En de overheid maar aanbesteden in belang van de burger. Kom nou toch!

Lees verder »

Windturbinus Overijssel

Provincie Overijssel zet volgende stap in wind- en zonbeleid

Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel hebben het ontwerp-windbeleid vastgesteld. Hierin zijn het voorgenomen beleid dat al op 20 juli 2023 is gepubliceerd en de zienswijzen op dit voorgenomen beleid verwerkt.

Lees verder »

Extra ondersteuning voor monumenteigenaren in Overijssel

Het Cultuurfonds voor Monumenten Overijssel wordt per 1 januari 2024 aangevuld met een waardevolle bijdrage van €1.575.000. Eigenaren van gemeentelijke monumenten of karakteristieke en beeldbepalende panden in Overijssel kunnen nu extra ondersteuning krijgen.

Lees verder »

Samen bomen planten met Overijsselse subsidie

Landschap Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel voeren een boomplantactie uit in opdracht van en met subsidie van provincie Overijssel.

Lees verder »

Provincie Overijssel aan de slag met koploperprojecten op het platteland

Het Rijk heeft nog altijd geen geld vrijgegeven om aan de slag te gaan met de doelen uit het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) Overijssel. Gedeputeerde Staten Overijssel nemen daarom zelf het initiatief. De provincie gaat ruim 40 koploperprojecten op het platteland mogelijk maken door geld voor te schieten. Om samen te werken aan een leefbare, economisch sterke en natuurrijke toekomst voor ons platteland.

Lees verder »

Rijk zet kleine stap voor aanpak N35

Het Rijk heeft een voorzichtige stap gezet als het gaat om de aanpak van de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. Afgelopen zomer liet demissionair minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat weten dat de aanpak van dit stuk van de Rijksweg op pauze is gezet.

Lees verder »

Werkzaamheden N337 Wijhe-Zwolle vanaf 20 november

De provincie Overijssel gaat werkzaamheden uitvoeren aan de N337 Wijhe-Zwolle. De werkzaamheden beginnen op 20 november 2023 en duren tot eind februari 2024. Er wordt gewerkt aan de parallelweg en aan de hoofdrijbaan.

Lees verder »

Waarde-Ring voor Winny van Buren, Stephan Rientjes en Christian en Sanne Klein Koerkamp

Waardering voor werken aan verbinding tussen boer en burger.

Lees verder »

Europese samenwerking van start voor project Trechterbekercultuur 

Nederland en Duitsland gaan samenwerken in het ‘Trechterbekercultuur’-project, een project op het gebied van archeologische monumentenzorg. De samenwerking wordt gecoördineerd door de provincie Overijssel.

Lees verder »

Groenbezig Subsidieregeling kleinschalige aanplant bomen

Heb jij een kleinschalig initiatief waarbij je bomen wilt aanplanten? Maak dan gebruik van de Groenbezig subsidieregeling kleinschalige aanplant bomen. Deze regeling heeft een maximum van 300 euro per aanvraag, en kan hier via Groenbezig worden aangevraagd.

Lees verder »