Berichten over: Gifgebruik

PAN-NL: Groene Gemeenten kunnen helpen om de terugkeer van insecten -bijen en vlinders- te bevorderen

Naar aanleiding van een ingezonden brief (VK 13.4.23) over wegbermen met schreeuwerige cultivars van narcissen in plaats van natuurlijke, inheemse flora, die nectar bezit waarmee de zieltogende insecten worden ondersteund, besloot Pesticide Action Network Netherlands (PAN-NL) om in een brief een oproep te doen naar alle gemeenten in Nederland, om rekening te houden met de natuur, zowel flora als fauna en vooral giftige bollen en planten te vermijden. Ook werd de gemeenten naar hun beleid voor het beheer van groene ruimtes gevraagd.

Lees verder »

Joa Joa schrikt van bestrijdingsmiddelen die in de boer zitten

In het bloed van Nederlandse boeren worden verhoudingsgewijs veel bestrijdingsmiddelen aangetroffen en huisstof op boerderijen bevat maar liefst 144 soorten landbouwgif

Lees verder »

De strijd om natuurlijk geteelde oude wijndruiven in stand te houden

Columniste Leonieke Kruit zag een documentaire waarvan zij diep onder de indruk was, waarover zij deze column schreef.

Lees verder »

Salland Zoemt baalt van giftige bloembollen in de gemeente Raalte

Salland Zoemt baalt er flink van dat de gemeente Raalte dit jaar wéér niet gekozen heeft voor biologische bloembollen. Er gaan 90.000 bollen de grond in op 23 locaties. Met als doel de biodiversiteit naar een hoger plan te brengen. En om de eikenprocessierups te bestrijden. Dat kan toch niet met bollen die gekweekt zijn met gif?

Lees verder »

Opnieuw relevant: Albert Heijn doet aan greenwashing, niet aan duurzaamheid

Een Sallandse boer heeft trots een bord in de voortuin staan dat hij produceert voor AH. De poten van dat bord heeft hij met roundup bespoten. We hebben AH gevraagd of dat gif past bij ‘aan AH mogen leveren’. We kregen een marketing-antwoord dat AH heel goed bezig was. Toen we meldden dat de betreffende boer twitteraars van die foto bedreigt, wilden ze graag de naam hebben. We kijken wel uit.

Lees verder »

Hans de Kort gaat het verbod voor alleen glyfosaat op gemeentelijke gronden niet ver genoeg

Raaltenaar Hans de Kort is blij met de recent aangenomen motie in de Raalter gemeenteraad voor een verbod op glyfosaat (Round-up) op gemeentelijke gronden maar wil een dergelijk verbod voor ALLE gifstoffen en stelt de raad hier weer vragen over.

Lees verder »

Jan Overesch: Hoe uw tuin of weide onkruidvrij houden zonder glyfosaat

Columnist en bio- ondernemer Jan Overesch ontzenuwt sprookjes van gif verkopers en geeft de goede adviezen.

Lees verder »

Hans de Kort vraagt de gemeenteraad van Raalte nogmaals om aandacht voor landbouwgif

Hans de Kort maakt zich vreselijk zorgen over de gevolgen van gifgebruik in de gemeente en verzoekt de raad nogmaals dit onderwerp in een vergadering aan de orde te stellen.

Lees verder »

SallandZoemt roept LTO op haar leden te waarschuwen over gifgebruik

Salland Zoemt roept boerenorganisatie LTO op haar leden te wijzen op het gevaar van het spuiten met het gif glyfosaat (Round-up). Dit vernietigt de biodiversiteit en is een gezondheidsgevaar voor de mensen.

Lees verder »

In Salland geven alleen Raalter CDA, GB, VVD en BB ruim baan aan landbouwgif

Salland Zoemt dat zich bezig houdt met het uitsluiten van landbouwgif benaderde alle raadsfracties in de gemeenten Raalte, Olst- Wijhe en Dalfsen met de vraag waar zij voor staan in hun programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Lees verder »

Salland Zoemt roept boeren op: verhuur je grond niet voor ziekmakende lelieteelt

Salland Zoemt roept grondeigenaren op geen grond te verpachten voor de teelt van lelies omdat dit een groot gezondheidsrisico oplevert.

Lees verder »

Wordt de vergifintensieve teelt van lelies witgewassen?

De aanleg van stroken bloemen en planten langs akkers lijkt op een schaamlap.

Lees verder »