Berichten over: Gifgebruik

Albert Heijn en de relatie met boeren, telers en kwekers

Een Sallandse boer heeft trots een bord in de voortuin staan dat hij produceert voor AH. De poten van dat bord heeft hij met roundup bespoten. We hebben AH gevraagd wat dat helemaal precies inhoudt, dat een boer aan AH mag leveren. Toen we tweede instantie ook meldden dat de betreffende boer twitteraars van die foto bedreigde met een bezoekje aan huis, wilden ze graag de naam hebben. We kijken wel uit.

Lees verder »

Hans de Kort gaat het verbod voor alleen glyfosaat op gemeentelijke gronden niet ver genoeg

Raaltenaar Hans de Kort is blij met de recent aangenomen motie in de Raalter gemeenteraad voor een verbod op glyfosaat (Round-up) op gemeentelijke gronden maar wil een dergelijk verbod voor ALLE gifstoffen en stelt de raad hier weer vragen over.

Lees verder »

Jan Overesch: Hoe uw tuin of weide onkruidvrij houden zonder glyfosaat

Columnist en bio- ondernemer Jan Overesch ontzenuwt sprookjes van gif verkopers en geeft de goede adviezen.

Lees verder »

Hans de Kort vraagt de gemeenteraad van Raalte nogmaals om aandacht voor landbouwgif

Hans de Kort maakt zich vreselijk zorgen over de gevolgen van gifgebruik in de gemeente en verzoekt de raad nogmaals dit onderwerp in een vergadering aan de orde te stellen.

Lees verder »

SallandZoemt roept LTO op haar leden te waarschuwen over gifgebruik

Salland Zoemt roept boerenorganisatie LTO op haar leden te wijzen op het gevaar van het spuiten met het gif glyfosaat (Round-up). Dit vernietigt de biodiversiteit en is een gezondheidsgevaar voor de mensen.

Lees verder »

In Salland geven alleen Raalter CDA, GB, VVD en BB ruim baan aan landbouwgif

Salland Zoemt dat zich bezig houdt met het uitsluiten van landbouwgif benaderde alle raadsfracties in de gemeenten Raalte, Olst- Wijhe en Dalfsen met de vraag waar zij voor staan in hun programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Lees verder »

Salland Zoemt roept boeren op: verhuur je grond niet voor ziekmakende lelieteelt

Salland Zoemt roept grondeigenaren op geen grond te verpachten voor de teelt van lelies omdat dit een groot gezondheidsrisico oplevert.

Lees verder »

Wordt de vergifintensieve teelt van lelies witgewassen?

De aanleg van stroken bloemen en planten langs akkers lijkt op een schaamlap.

Lees verder »

PAN Nederland: Bloembollen bevatten veel schadelijke stoffen

Bij een onderzoek dat PAN- NL in een gecertificeerd laboratorium liet uitvoeren naar bloembollen werden verboden bestrijdingsmiddelen gevonden, die schadelijk zijn voor insecten.

Lees verder »

Marketing truc van  Syngenta voor de teelt van kleinere groenten om voedselverspilling tegen te gaan

Deze week stond er een artikel in het ledenblad Oogst van LTO Nederland. Het ging over het aankondigen van een nieuwe soort broccoli. Onder het mom van minder voedselverspilling brengen zij een broccoli met minder steel en dunne roosjes.  Laten we daar niet intrappen.

Lees verder »

IJssellandschap wil de rivier binnen 30 jaar drinkbaar maken maar laat haar pachters gif gebruiken

IJssellandschap verbiedt het gebruik van Roundup niet aan haar pachters, tegelijk doet de grootgrondbezitter wel mee aan het project de IJssel binnen dertig jaar drinkbaar te krijgen. Hoe is dat te rijmen? Algemeen directeur Judith…

Lees verder »

Rosa Wigink: Ramen en deuren sluiten, het gemeentelijk gifkanon komt in actie

Rennen, ramen en deuren sluiten #Xentari #gifspuitkanon #gemeente Raalte Ik heb het geluk aan de rand van Heeten te wonen en zo een prachtig uitzicht te hebben op de natuur rondom richting het Overijssel kanaal….

Lees verder »