Berichten over: Agrarische sector

Trots op onze boeren..

Een kritische kijk op ‘modern boeren’ door onze nieuwe columnist, die niet houdt van trekkers en volksgerichten rond het huis en daarom anoniem wil blijven zolang de gekte voortduurt.

Lees verder »

Die boerenprotesten hè, wat moet je daar nou van vinden.

Enerzijds: Die radicale acties hebben dictatoriale trekjes. Maar de politiek maakt boeren ook wel radeloos. Laten we over een maand maar eens de balans opmaken als we met wat minder adrenaline terugkijken. Anderzijds: Die acties…

Lees verder »

Hoe werden onze boeren in het pak genaaid door kortzichtige regeringen

De regeringsplannen voor stikstofreductie leiden tot veel commotie, moeilijk voor veel mensen om het juiste perspectief te zien.

Lees verder »

Pieter Parmentier: Erfdelen: Sociaal, duurzaam en kleinschalig op voormalige boerenerven.

Erfdelen gaat over sociaal, duurzaam en kleinschalig wonen op voormalige boerenerven. Erfdelen is niet nieuw, het bestaat al honderden jaren, maar is nu weer heel actueel.

Lees verder »

GemeenteBelangen Raalte organiseert thema-avond over vitaal buitengebied

Voor het buitengebied van onze prachtige gemeente Raalte zijn er belangrijke veranderingen op til. GemeenteBelangen wil hier graag met de inwoners over van gedachten wisselen en organiseert daarom een thema- avond op 25 oktober.

Lees verder »

Niet alleen eenzijdige corona- informatie leidt tot tweedeling, journalisten en politici dragen daar ook aan bij

Harrie Kiekebosch heeft veel vragen over corona en gezond leven. En welke rol journalisten spelen in de maatschappelijke tegenstellingen die steeds verder verharden door standpunten van minder kritische mensen.

Lees verder »

Marketing truc van  Syngenta voor de teelt van kleinere groenten om voedselverspilling tegen te gaan

Deze week stond er een artikel in het ledenblad Oogst van LTO Nederland. Het ging over het aankondigen van een nieuwe soort broccoli. Onder het mom van minder voedselverspilling brengen zij een broccoli met minder steel en dunne roosjes.  Laten we daar niet intrappen.

Lees verder »

Hoger beroep provincie tegen uitspraak Rechtbank Overijssel over beweiden en bemesten.

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Overijssel gaan in hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Overijssel van 29 juli jl. (zaaknummers AWB 19/1185 en AWB 20/186) over beweiden en bemesten op een boerenbedrijf…

Lees verder »

Gerlant Zielman: Duitse Volksbank is er ook voor de boeren in Nederland

Gerlant Zielman is een uiterst kritische observator van wat er zich in in de wijde regio afspeelt op velerlei gebied, vooral in de agrarische sector, sociaal en politiek. Zijn bespiegelingen worden door diverse media graag…

Lees verder »

Een beter toekomstperspectief voor Overijsselse boeren

De provincie Overijssel wil in 2021 concrete stappen zetten voor een eerlijker en groener verdienmodel voor agrarische ondernemers. Gedeputeerde Ten Bolscher (landbouw en natuur) constateert in een opiniestuk dat dit geen overbodige luxe is. “Veel…

Lees verder »

Kansen voor boeren op veengronden in Staphorst

Sinds kort is het mogelijk voor agrarische bedrijven met veengronden om met de Koolstofbank geld te verdienen. Hoe? Door structureel het waterpeil van percelen omhoog te zetten! CO2-uitstoot wordt hierdoor verminderd -nat veen houdt CO2…

Lees verder »

‘Kringloopboeren geeft veel meer energie’

Tijdens de boerenprotesten van deze week gingen mijn gedachten terug naar twee bijeenkomsten van vorige week. Wat een contrast.

Lees verder »