Berichten over: Extinction Rebellion

XR Deventer: 100%-korting op Black Friday

Extinction Rebellion Deventer deelt op vrijdag 25 november in de binnenstad van Deventer 100%-korting coupons uit. De actie is bedoeld als protest tegen de overconsumptie die wordt gestimuleerd door Black Friday.

Lees verder »

Extinction Rebellion (XR) eist van de ING bank dat zij stopt met financieren van de fossiele industrie

ING onder vuur bij XR, ook in Apeldoorn en Deventer. De eis: Stop financiering fossiele industrie!

Lees verder »

XR Deventer in opstand tegen coalitieakkoord ‘Bescherm ons, CO2 nu naar nul’

Woensdag 22 juni protesteerde Extinction Rebellion Deventer in de raadzaal tegen het terugdraaien van de klimaatdoelen door het nieuwe college van B&W van Deventer.

Lees verder »

Extinction Rebellion mobiliseert achterban voor protestweek in Olst

Op zaterdag 7 mei organiseren de vijf Oostenlijke lokale afdelingen van Extinction Rebellion (XR) een zogeheten Mobilisatiedag. De dag vindt plaats in Olst en deelname is gratis.

Lees verder »

Opwarming en uitstervingsgevaar: wat gebeurt er en wat kun je zelf doen? Informatieavond en actietraining over klimaatcrisis

Bij Goede Buren (Hendrik Droststraat 47) in Olst vindt op donderdag 28 april van 20.00-21:30 uur een bijeenkomst plaats over de actuele stand van zaken en de vraag wat je daar zelf aan kunt doen. Op zondag 1 mei vindt er ook in Olst over hetzelfde onderwerp een actietraining plaats in Het Middenhuis, Rietgors 22.

Lees verder »

Extinction Rebellion Deventer voert actie: Kies klimaat!

XR Deventer en omstreken organiseert woensdag 23 februari om 14.30 een actiemars in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Lees verder »

Extinction Rebellion voert actie tegen bomenkap op monumentaal plein in Deventer

Sinds vanmorgen hebben actievoerders van Extinction Rebellion Deventer en Omstreken (XR) zich vastgeketend aan een monumentale boom op het Grote Kerkhof in Deventer. De gemeente Deventer wil hier bomen rooien voor een herinrichting van dit plein.

Lees verder »

Wethouder Deventer kondigt burgerberaad/ burgerpanel voor klimaat aan

Extinction Rebellion Deventer overhandigde 3 eisen aan wethouder Carlo Verhaar.

Lees verder »

Extinction Rebellion overhandigt 3 eisen aan Deventer wethouder Carlo Verhaar

Op woensdag 12 januari overhandigt Extinction Rebellion Deventer e.o. haar 3 eisen aan wethouder Carlo Verhaar (duurzaamheid en milieu).

Lees verder »

Klimaatburgemeester Mirjam Burema: Begrip ontstaat pas als je een visie hebt

Hasan Kaddour had een interessant interview met klimaatburgemeester Mirjam Burema over haar drijfveren.

Lees verder »

Iedereen doet wat – Klimaatburgemeester in crisistijd

Klimaatburgemeester Mirjam Burema stelt zich vragen en roept ook anderen op dit te doen. Meer actie voor het klimaat vereist.

Lees verder »

Extinction Rebellion Deventer: ‘Klimaat-noodtoestand vereist drastische stappen overheid’ en verspreidt duizenden brieven

Omdat de gemeente Deventer haar eigen verantwoordelijkheid voor de klimaat- noodtoestand niet oppakt deed Extinction Rebellion dit namens hen en verspreidde duizenden brieven.

Lees verder »