In Olst-Wijhe en grote delen van Raalte moet stikstof met 50% omlaag

Wat hebben de vandaag gepubliceerde stikstofplannen van de regering voor impact op Salland?

Interessant? Deel het artikel

Hoe stikstof de lucht in gaat

Het kabinet heeft haar stikstofplannen bekend gemaakt: bijna heel het grondgebied van Olst-Wijhe moet 47% stikstof verminderen. Grote delen van Raalte moeten met 12% terug. Daar waar op dit moment een procedure in behandeling voor een megastal (tussen Heeten en Raalte), geldt ook een stikstofreductie van 47%.

Doel

Als we de planeet bewoonbaar willen houden voor mensen, moeten we de klimaatverandering en halt toeroepen. De uitstoot van schadelijke stoffen op dit moment, daar gaan we over dertig jaar pas last van krijgen. Dus moet nu de uitstootkraan dicht om onze kinderen een voortbestaan te gunnen. Vooral de lokale politiek en de boeren-media lijken zich deze catastrofe nog niet zo goed te realiseren, dus het verzet tegen bijvoorbeeld inkrimping van de veestapel is enorm. Den Haag heeft voor al die vertragingslobby’s nu een duidelijke streep getrokken. Voor heel het land is de stikstof-uitstoot-vermindering bepaalt.

Gevolgen voor Salland

En dat hakt er in Salland fors in. Een brede strook langs de IJssel tussen Deventer en Zwolle is bijvoorbeeld aangewezen als ‘transitiegebied’, een gebied waar de landbouw gewoon moet ombuigen naar biologisch of anderszins meer natuurlijk. Ook tussen Raalte en Heeten is zo’n gebied aangewezen. Het Boetelerveld en de Sallandse Heuvelrug (waar aan de voet nu nog gewoon bloembollenteelt plaatsvindt met de meeste behoefte aan landbouwgif) zijn aangewezen als gebieden waar helemaal geen stikstof meer gebruikt mag worden. Daar moet het met 95% terug.

De provincie Overijssel krijgt een jaar de tijd de nieuwe richtlijnen om te zetten tot beleid. Daarbij is het reëel te veronderstellen dat er boeren moeten stoppen en vergunningen voor uitbreiding niet meer verleend worden of zelfs teruggedraaid. Met uitzondering van Raalte, was het in de meeste gemeentes ook al niet meer mogelijk dergelijke uitbreidingen vergund te krijgen.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

1 zwolle
2 wijhe
3 raalte
4 olst
5 boetelerveld
6 sallandse heuvelrug
7 deventer

Onderbouwing ministerie

De minister onderbouwt haar besluit aan de Kamer met een brief waarin ondermeer staat: “Verschillende urgente opgaven maken dat het landelijk gebied de komende jaren flink zal moeten veranderen. Zo wordt de draagkracht van onze natuur en ons bodem- en watersysteem op veel plekken overschreden. Bovendien vraagt de klimaatopgave om een sterke daling van de broeikasgasemissies van landbouw en landgebruik.”

“Het landbouw- en voedselsysteem, gericht op het vergroten van de productie tegen zo laag mogelijke (kost)prijs, is niet meer houdbaar.”

“Er is geen toekomst voor landbouw die geen rekening houdt met de impact van klimaatverandering en als de productie leidt tot uitputting van de bodem en het grond- en oppervlaktewater, of degradatie van ecosystemen.”

Met de nieuwe stikstofeisen stelt de minister natuur- en milieudoelen die leiden naar kringlooplandbouw die naast voedsel de samenleving ook voorziet van manieren om biodiversiteit te versterken, koolstof vast te leggen, het water vast te houden, de landschappelijke kwaliteit, de culturele identiteit en ons erfgoed recht te doen, en een gezonde leefomgeving voor mens en dier te bieden.

 

Word supporter van HierinSalland

HierinSalland is voor, maar ook van Salland. Word supporters en ondersteun ons. Door mee te doen of met een kleine bijdrage.

Interessant? Deel het artikel

Blijf op de hoogte

Abonneer je op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Om de twee weken verloten we onder de abonnees om en om een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch en de biologische Supermarkt in het Bos van Kleinlangevelsloo, beiden in Raalte. Bekijk de spelregels.

Meer over

Blijf op de hoogte

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Iedere maand verloten we onder de abonnees een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch in Raalte. Bekijk de spelregels.

Ook interessant

Sorry, geen nieuws gevonden

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *