Berichten over: Lokaal Alternatief

LokaalAlternatief maakt zich grote zorgen over nieuwbouw Molenwijk Heino

LokaalAlternatief maakt zich grote zorgen over de uitvoering van het nieuwbouwplan Molenwijk in Heino. Er is een enorme crisis op de woningmarkt zodat juist nu iedere vertraging bestreden moet worden. Fractievoorzitter Egbert den Daas stelde hierover vragen aan het college van B&W Raalte.

Lees verder »

Gemeenteraadsverkiezingen Raalte: Een krachtig team voor Lokaal Alternatief

Lokaal Alternatief stelt haar lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart voor.

Lees verder »

Lokaal Alternatief oneens met selectie inwoners Heino voor kerngroep Dorpsrand

Recent werd deze kerngroep gevormd uit betrokken inwoners van Heino en gemeentemedewerkers. Leden van de werkgroep Vlaminckhorst. juist het kwetsbaarste gebied dat binnen deze dorpsrand valt, werden uitgesloten van deelname. Hierover heeft Lokaal Alternatief vragen gesteld aan het college van B&W Raalte.

Lees verder »

Lokaal Alternatief stoort zich aan trage actie gemeente Raalte bij nieuwbouw voor eigen inwoners

Egbert den Daas, fractievoorzitter van Lokaal Alternatief, wil meer handelingssnelheid van het college van b&w Raalte om eigen inwoners meer kansen te geven op de lokale woningmarkt.

Lees verder »

Familie Pronk aan de Raarhoeksweg al meer dan 10 jaar verstikt door vreemde regels. Lokaal Alternatief wil dit tot op de bodem uitzoeken

Al zo’n vijftig jaar woont de familie Pronk in hun woonboerderij aan de Raarhoeksweg, waarvan bijna veertig jaar met veel plezier. Tot de buurman aan weerszijden enorme varkensstallen ging bouwen en Pronk geconfronteerd werd met dubieuze regelgeving. Welkom in Kafka- land. Lokaal Alternatief springt in de bres.

Lees verder »

LokaalAlternatief heeft bedenkingen bij bouwplan Van de Vechte te Heino.

LokaalAlternatief heeft bedenkingen over de aanpak van de gemeente Raalte bij bouwplan Van de Vechte te Heino.

Lees verder »

Lokaal Alternatief stelt vragen over tiny houses

Bij de gemeente Raalte zijn plannen ingediend om een voedselbos met 11 Tiny Houses aan te leggen aan de Twentseweg 8 te Heino in het buitengebied, vlak bij het Overijssels Kanaal in een oud beekdal….

Lees verder »

Boerderij Strunk

Lokaal Alternatief verbijsterd door gang van zaken bij Boerderij Strunk

Cultuurboerderij Strunk, een rijksmonument uit 1796 is in het bezit van de Gemeente Raalte. Deze was hard toe aan restauratie, die op dit moment uitgevoerd wordt. De bedoeling is dat er hier verscheidene culturele organisaties…

Lees verder »

Lokaal Alternatief vraagt zorgvuldige planbeoordeling voor voormalig tuincentrum Van de Vechte te Heino

Na behoorlijke druk op het college van B&W Raalte door Egbert den Daas, fractievoorzitter van Lokaal Alternatief, werd een tipje opgelicht over de herontwikkelingsplannnen van Tuincentrum Van der Vechte te Heino. Dit is een kwetsbaar…

Lees verder »

Fractie Lokaal Alternatief: Bedenkingen bij Zonnepark Kanaaldijk-Zuid Heino.

Donderdagavond is in de Gemeenteraad de ‘Verklaring van geen bezwaar’ behandeld. Deze verklaring door de Gemeenteraad is noodzakelijk om de plannen voor het zonnepark met een oppervlakte van 14 ha. te kunnen realiseren. Deze verklaring…

Lees verder »