Berichten over: D66 Raalte

De gemeente Raalte heeft een nieuwe coalitie

De nieuwe coalitie bestaande uit BurgerBelangen, CDA en VVD binnen de gemeenteraad van Raalte is gepresenteerd.

Lees verder »

Waar blijft de duidelijkheid en nieuwe bestuurscultuur BB, CDA en VVD? Actie nu!

Herman Kamphuis stelde vragen aan (in)formateur Hans Vroomen over de mistige coalitievorming die gaande is in Raalte. Hij kreeg snel en keurig antwoord, maar de echte duidelijkheid moet van BurgerBelangen, CDA en VVD komen. De tijd dringt!

Lees verder »

CDA doorbreekt stilzwijgen over coalitievorming in Raalte 

Herman Kamphuis heeft wat meer inzicht gekregen in de beweegredenen van het CDA om BB boven GB te verkiezen, maar daar wordt de situatie niet duidelijker van.

Lees verder »

Heel snel een referendum in Raalte, een speerpunt van Burgerbelangen

In de gemeente Raalte heerst heel veel onvrede over de vorming van een coalitie na de gemeenteraadsverkiezingen. Feitelijk wordt de oude coalitie gewoon voortgezet, alleen de ene grote plaatselijke partij wordt ingewisseld voor de andere, zonder een duidelijke motivering. Absoluut niet wat de meerderheid van de kiezers wilden, want 51% stemden op lokale partijen.

Lees verder »

NarrigeNeef is het niet helemaal eens met Marjan Potze over de voorgestelde gemeenteraadscoalitie in Raalte

Marjan Potze is bekend als een positief kritische inwoner van Heino, waarmee NarrigeNeef het eigenlijk altijd eens is. Over bovenstaand onderwerp is dat echter niet het geval.

Lees verder »

Hans Vroomen aangesteld als verkenner/informateur gemeente Raalte

De heer Hans Vroomen uit Ommen is door GemeenteBelangen Raalte en Burgerbelangen 0572 aangesteld als informateur voor de vorming van een coalitie voor de nieuwe gemeenteraad.

Lees verder »

D66: Maak naast de N35 Wijthmen- Nijverdal alvast een fietssnelweg F35

Vorige week is het startschot gegeven voor een onderzoek naar welke maatregelen er nodig zijn om de verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid van de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal te verbeteren. Het gaat nog zeker tot…

Lees verder »

D66 kandidaat Paul Folgers: Verbeter de uitstraling van Heino centrum. Geef meer ruimte aan wandelaars, fietsers en … meer terrassen

Paul Folgers, op plaats 8 van de D66 Raalte kieslijst, is van mening dat er goed doorgepakt moet worden om het centrum van Heino aantrekkelijker te maken.

Lees verder »

D66 Raalte wil helderheid van college van B&W over versnelling duurzame energieprojecten i.v.m. afkoppeling Russisch gas

Door de vreselijke gebeurtenissen in Oekraïne moet de afhankelijkheid van Rusland op energiegebied zo snel mogelijk beëindigd worden. Daarom stelt D66 Raalte vragen aan het college hoe duurzame energieprojecten in de gemeente Raalte versneld uitgevoerd kunnen worden.

Lees verder »

D66 Raalte: Met een platform voor de dialoog participeert de samenleving pas echt

D66 Raalte geeft haar toekomstvisie op het goed functioneren van de lokale democratie.

Lees verder »

D66 Raalte kritisch op ‘nieuwe’ klimaatsubsidie van de gemeente Raalte

D66 Raalte staat kritisch tegenover de nieuwe klimaatsubsidie van de gemeente Raalte: samenwerking tussen mensen met een hart voor duurzaam leven wordt niet gestimuleerd, democratisch proces wederom twijfelachtig.

Lees verder »

Salland kan meedenken in het landbouwmanifest van D66 en GroenLinks: hoe wordt de landbouw natuur-inclusief

D66 en GroenLinks Raalte trekken samen op naar de verkiezingen om Salland natuur- inclusief te krijgen.

Lees verder »