Nieuwsbrief van de Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen

De Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen (OVKK) is de overkoepelende organisatie van plaatselijke belangenorganisaties en dorpshuisbesturen en is spil van een actief relatienetwerk voor een leefbaar platteland, organisator van bijeenkomsten voor interactieve kennisdeling en verbinder en wegwijzer bij vragen over en initiatieven voor de leefbaarheid in kleinere kernen. Hier een overzicht van hun activiteiten.

Interessant? Deel het artikel

OVKK 230304 landschap

De OVKK is kwiek ter been de laatste tijd. Haast geen week gaat er voorbij, of we zijn wel op stap naar het een of andere dorpshuis, een MFA of Kulturhus. In de eerste plaats gebeurt dat om te vernemen hoe de vlag erbij hangt. Door de hoge energielasten kampt menig dorpshuisbestuur met exploitatietekorten en loopt het voortbestaan van de accommodatie gevaar. Vaak is er al een lijntje richting gemeente of provincie uitgezet voor ondersteuning. In dat geval lopen we met het dorpshuisbestuur de procedures door en nemen we onduidelijkheden weg.

Zo kan de sociale hypotheek van de Provincie Overijssel de nodige vragen oproepen. De volstrekt unieke opzet van deze regeling maakt sommige aanvragers onzeker over de subsidievoorwaarden. Een verklarend woord doet dan wonderen.

Voorts is het ons begonnen om het uitwisselen van ervaringen en informatie. Waar mogelijk slaan we dan een brug naar andere dorpshuizen. Niet zelden kan het ene dorpshuis op de rit geholpen worden met de kennis en kunde die door het andere al is opgedaan. Zo nodig schakelen we een vastgoedexpert in voor een deskundig advies.

Mail voor een afspraak naar de OVKK of bel: 06 5744 8753.

 

Aderlating voor de dorpswinkel

 

Gemakswinkel Bentelo
Gemakswinkel Bentelo

Het kabinet heeft het voornemen om te gaan snijden in het aantal verkooppunten van tabakswaren. Het plan is om vanaf 1 januari 2024 de verkoop van sigaretten enkel nog in benzinestations en de kiosk toe te staan. Met name de dorpswinkels zullen hierdoor omzetverlies lijden. Die moeten het namelijk hebben van de kleine boodschappen, van klanten die komen om ditjes en datjes. Eenmaal in de winkel blijft het vaak niet bij die ene boodschap en nemen ze steevast nog wat erbij.

Een belangrijke trekker zijn de sigaretten. Het zijn trouwe klanten die hierom komen. Als de verkoop verboden wordt, is de kans groot dat de winkel een deel van zijn klandizie kwijtraakt. De loop om de kleine boodschappen raakt eruit en daarmee de extraatjes waar de ondernemer het van moet hebben. De OVKK zal Den Haag verzoeken om de uitzonderingspositie voor de verkoop van tabakswaren uit te breiden met de dorpswinkels.

Kijk & vergelijk

 

Kijkje in Zalk
Kijkje in Zalk

Elk dorp in Overijssel is een verhaal apart. Maar waar precies zitten de verschillen en zijn er ook overeenkomsten? Sinds kort kun je dit nagaan via een website die de OVKK samen met de Provincie Overijssel in het leven heeft geroepen: www.mijndorpinoverijssel.nl. 

Tik de naam in van een dorp en je krijgt al een heleboel wetenswaardigheden voorgeschoteld. Nog mooier: je kunt ook vergelijkingen maken. Dit kan met de knop Dorpenvergelijker. Via een statistische trukendoos wordt het gekozen dorp op meerdere punten vergeleken met een aantal andere dorpen. Zo kun je erachter komen wat ze met elkaar gemeen hebben en ja: misschien kunnen dorpen met overeenkomsten elkaar nog helpen ook! Vandaar dat bij elk ervan de contactgegevens van het plaatselijk belang of de dorpsraad staan vermeld.

De website is nog in ontwikkeling. Er doen al een heleboel dorpen mee, maar nog niet allemaal. Een hoop hebben vast gedacht: kiek’n wat ’t wot. Maar nu de eerste schapen eenmaal over de dam zijn, volgt de rest vast ook wel. Achterblijvers kunnen zich via de website aanmelden.

Voorbeeldbrief compensatie energielasten

 

Dorpshuis Wanneperveen
Dorpshuis Wanneperveen

Onlangs hebben we alle dorpshuizen, MFA’s en Kulturhusen een voorbeeldbrief toegestuurd. Over een paar maanden kunnen gemeenten namelijk geld van het Rijk tegemoet zien, waarmee ze publieke voorzieningen kunnen compenseren voor de gestegen energielasten. Dorpshuizen kunnen de voorbeeldbrief gebruiken om hun gemeente te verzoeken de van rijkswege ontvangen middelen aan te wenden voor lastenverlichting van hun accommodaties.

Spotify taboe voor dorpshuizen

 

Philips oldtimer
Philips oldtimer

Dorpshuizen is het niet toegestaan om bedrijfsmatig gebruik te maken van streamingdiensten die voor privégebruik bedoeld zijn. Het gaat bijvoorbeeld om populaire streamingdiensten zoals Spotify, Apple Music en Deezer. Nu heeft de rechter bepaald dat Buma dit kenbaar moet maken en tevens moet toezien op de handhaving. Vandaar dat Buma de algemene voorwaarden van muziekgebruik heeft aangepast. Dorpshuizen met een muzieklicentie hebben hierover recent een brief ontvangen.

Buma heeft een overzicht gemaakt van muziekdiensten die wel muziek aanbieden voor bedrijfsmatig gebruik. Raadpleeg hiervoor de betreffende pagina van de Buma-site. Een legaal gekochte cd of plaat draaien kan natuurlijk ook.

Stikstof en leefbaarheid

 

Overijssels weidelandschap
Overijssels weidelandschap

De laatste tijd is er veel ophef over het beperken van de uitstoot van stikstof, waarbij vooral de veehouderij het moet bezuren. De plannen vloeien voort uit het streven van de rijksoverheid naar verbetering van de bodem- en waterkwaliteit en het tegengaan van de klimaatopwarming. De doelen staan verwoord in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De nadere uitwerking van dit programma ligt op het bordje van de provincies, die aan de slag moeten met het opstellen van gebiedsprogramma’s. In Overijssel zijn dat er zes: Salland, Vechtdal, West Twente, Noordoost Twente, Zuidoost Twente en Noordwest Overijssel.

Voor het opstellen van de gebiedsprogramma’s heeft de Provincie Overijssel drie uitgangspunten geformuleerd:

  1. Versterken van de natuur, o.a. door het reduceren van de stikstofuitstoot
  2. Behoud en versterken van de leefbaarheid en economische kracht
  3. Duurzaam toekomstperspectief voor de landbouw

De gebiedsprogramma’s komen tot stand aan de hand van gespreksrondes, waarvoor Gebiedsdagen zullen worden georganiseerd. De provincie treedt dan in overleg met diverse maatschappelijke partners, zoals de waterschappen, gemeenten, natuurbeheerders, landbouworganisaties en belangenorganisaties. Eenmaal gereed zullen de gebiedsprogramma’s worden opgenomen in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG), dat in juli 2023 het Rijk zal worden aangeboden.

Op de Gebiedsdagen zijn ook de Plaatselijke Belangen en dorpsraden welkom. Probeer er bij te zijn, want er staat veel op het spel; niet alleen voor de boeren, maar ook voor de leefbaarheid van je dorp.

Uitnodigingen 2e ronde Gebiedsdagen

Een hard gelag

 

Bushalte
Bushalte

In de afgelopen vijf jaar is het aantal bushaltes sterk afgenomen, zo laat het journalistieke platform Pointer weten. De afname heeft vooral plaatsgevonden in de noordelijke provincies, maar door de bank genomen is het hele platteland de klos. Met directe verbindingen naar een treinstation of de stad worden buslijnen gestroomlijnd en wordt er beknibbeld op de kronkelroutes door de dorpen. Dorpsbewoners zijn daardoor steeds meer aangewezen op een auto, willen ze bepaalde voorzieningen zoals winkels, scholen of het ziekenhuis nog kunnen bereiken. Op een interactieve kaart staat weergegeven hoe het er per gemeente voor staat met de bushaltes.

Te vrezen valt dat het ergste nog niet voorbij is, want voor herstel van de coronadip wenst het kabinet de komende jaren geen extra geld uit te trekken. De provincies en vervoerregio’s zijn daardoor gedwongen om hun dienstregelingen aan te passen, met als gevolg weer minder aanbod van het busvervoer. Voor bewoners zonder auto een hard gelag.

 

Website OVKK

 

 

Facebook OVKK

 

Word supporter van HierinSalland

HierinSalland is voor, maar ook van Salland. Word supporters en ondersteun ons. Door mee te doen of met een kleine bijdrage.

Interessant? Deel het artikel

Meer over

Blijf op de hoogte

Abonneer je op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Om de twee weken verloten we onder de abonnees om en om een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch en de biologische Supermarkt in het Bos van Kleinlangevelsloo, beiden in Raalte. Bekijk de spelregels.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Blijf op de hoogte

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Iedere maand verloten we onder de abonnees een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch in Raalte. Bekijk de spelregels.

Ook interessant

Sorry, geen nieuws gevonden