Berichten over: Stichting Stimuland

Hoe pak je als boerengroep zelf de regie?

In tijden van veranderingen en onzekerheid is het moeilijk keuzes te maken. Wat moet ik, wat kan ik en wat verwacht de omgeving van mij? Daarnaast komt er veel op boeren af, aan regels en plannen. Om zelf meer regie te krijgen en invloed te hebben op veranderingen en misschien ook nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen, helpt het om samen te werken. Verschillende groepen boeren doen dit al. Stimuland helpt hen daarbij.

Lees verder »

Programma plattelandsontwikkeling Werkplaats 30 november bekend

Hoe kan het GLB bijdragen aan het versterken van leefbaarheid en sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland? Daarover gaat de tweede Werkplaats die dit jaar op donderdag 30 november georganiseerd wordt. Ontdek hieronder bij welke ‘werkbanken’ je aanwezig kan zijn!

Lees verder »

Stimuland: Speaking Minds geeft jongeren een stem

Het veranderende klimaat en de gevolgen daarvan op de vitaliteit en leefbaarheid op het platteland, is voor ons, Stimuland, een belangrijk thema. Omdat vooral de jongeren van nu, de langetermijneffecten van klimaatverandering en de milieuproblemen zullen ervaren, vinden wij het belangrijk dat zij bij besluitvormingsprocessen rondom klimaatbeleid betrokken worden. Er zijn jongeren die zich hier uit zichzelf over mee willen praten, maar voor jongeren uit bijvoorbeeld het praktijkonderwijs, vmbo en mbo kan dat lastiger zijn.

Lees verder »

Ida van den Enk: Hoe mooi is Salland?!

Deze keer geen wandeling door Salland, maar wat Ida van den Enk wandelend aan vlinders tegenkomt als ze onder andere voor Salland Loont op pad is.

Lees verder »

Stimuland: Jongerenparticipatie in het landelijk gebied

Voor deze speciale klimaatnieuwsbrief spreekt Stichting Stimuland twee klimaat-betrokken jongeren over de opgaves in het landelijk gebied: Teun van den Brand (20) en Leanne Gijsbertse (26). Beiden zetten zij zich actief in voor een duurzaam platteland.

Lees verder »

Stimuland: Onderzoek realisatie alternatieve woonvormen in het landelijk gebied

Stimuland Stagier Lotte Kist gaat tijdens haar stage onderzoek doen hoe we als Stimuland in de toekomst bij kunnen dragen aan woonoplossingen voor het landelijk gebied. Samen met haar stagebegeleider Liset Bakker vertelt Lotte meer over haar onderzoek.

Lees verder »

Stimuland: Battle of the Generations in Overijssel voor meer vrijwilligers

In juni 2023 organiseert Stichting Stimuland debatten over de ‘Battle of the Generations in Overijssel.’ Deze zullen plaatsvinden in Zwolle, Heeten, Hardenberg en Oldenzaal.

Lees verder »

Stimuland, onderscheidende onderzoekspartner voor het platteland

Hoe ervaren mensen hun leefomgeving, tegen welke problemen lopen zij aan, wat zouden ze graag anders zien? Wat is het effect van nieuw beleid, een nieuwe maatregel of andere werkwijze? Voor gefundeerde antwoorden op deze en andere vragen is goed en onafhankelijk onderzoek nodig. Voor vraagstukken die betrekking hebben op een vitaal en leefbaar platteland is Stimuland daarvoor een ervaren, deskundige en onderscheidende onderzoekspartner.

Lees verder »

Stichting Stimuland: Verandering begint bij de bodem

Floor Milikowski is journalist en sociaal geograaf. Voor De Groene Amsterdammer schrijft ze over stad en land, stedelijke en regionale ontwikkeling en de groeiende kloof tussen kansarm en kansrijk. Vanuit de doelen van Stimuland voor een vitaal en leefbaar platteland zien ze dezelfde ontwikkeling en delen ze Floors mening. Daarom vroegen zij haar een column te schrijven voor de nieuwsbrief.

Lees verder »

Interview met Nico Geerlink van Plaatselijk Belang Lierderholthuis

In 2020 brandde Café D’Olde Wettering in Lierderholthuis af, dat onderdeel uitmaakte van het Dorpshuis. Met vereende krachten en hulp van provincie en Stimuland werd dit weer prachtig herbouwd.

Lees verder »

Stimuland: Nederland Zorgt voor Elkaar helpt burgerinitiatieven verder

We staan in Nederland voor een enorme uitdaging om de zorg voor kwetsbare mensen op een duurzame manier te organiseren. We staan nog maar aan het begin van de vergrijzingsgolf en de ouderenzorg kraakt nu al in zijn voegen. Als burgers zullen we zelf meer voor onze ouderen moeten zorgen, maar dat lukt niet altijd als individuele burger. Stichting Stimuland is beschikbaar!

Lees verder »

Versterking landschap met perspectief voor boer en natuur

Op 12 december 2022 ging op percelen van diverse landeigenaren rond het Boetelerveld en de omgeving van Haarle de schop in de grond voor de aanleg van singels, houtwallen en bosjes. Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer en grondeigenaren zetten hiermee, in samenspraak met Rijkswaterstaat, een concrete stap in natuurontwikkeling ter compensatie van de uitbreiding van de N35. Samen zetten zij de schouders onder een landschap met perspectief voor boer en natuur.

Lees verder »