Berichten over: Rijkswaterstaat

Onderzoek extra fiets- en voetgangersverbinding bij Knooppunt Raalte

Provincie en Rijkswaterstaat stemmen toe in onderzoek naar een extra voetgangers- en fietsverbinding in het plan Knooppunt Raalte. (N35/ N348 kruispunt Bos)

Lees verder »

Compensatie bos en landschap voor grondeigenaren Haarle

Vanwege de toekomstige verbreding van rijksweg N35 investeert Rijkswaterstaat in natuurontwikkeling langs dit traject en zoekt daarom samenwerking met grondeigenaren in dit gebied.

Lees verder »