Berichten over: Boeren

Stöppelhaene is gezellig feestvieren, zonder politieke vragen

Luttenberger columnist Leo van Krukkert schrijft iedere week prachtige columns over muziek en dat zal hij zeker a.s. zondag weer doen. Maar nu was hij het niet eens met een artikel dat afgelopen weekend in HierInSalland verscheen over Stöppelhaene en dat laat hij duidelijk weten.

Lees verder »

Stikstofvragen

Een inwoner uit Olst- Wijhe is een volger van Hier in Salland en reageert af en toe op de artikelen. Hij rekent zichzelf niet tot de 17.466.212 specialisten die Nederland op vele terreinen heeft, maar stelt zich vragen. Meestal snijden zijn reacties veel hout en gaan wij die als artikelen plaatsen.

Lees verder »

Stichting Stimuland: Veel stoppende boeren leidt tot verpaupering van het platteland

Het aantal boeren dat een nieuwe toekomst zoekt voor hun stallen en grond zijn er inmiddels zoveel, dat gemeenten meer deskundige ambtenaren nodig hebben om dat allemaal goed te regelen, zo kopte Eindhovens Dagblad medio…

Lees verder »

De schimmige wereld van de agrarische bestrijdingsmiddelen

Heel veel bij het milieu betrokken mensen maken zich zorgen over het gebruik van allerlei gevaarlijke bestrijdingsmiddelen in de landbouw en proberen bij overheden, boerenorganisaties en landbeheerders het gebruik van dergelijke bedenkelijke middelen te stoppen….

Lees verder »

varken

23 veehouders bij natuurgebieden geïnteresseerd in opkoopregeling

Vanuit de Overijsselse veehouderijsector is er belangstelling voor deelname aan de eerste tranche van deze opkoopregeling. Dit is de regeling provinciale aankoop veehouderijbedrijven nabij natuurgebieden van het Ministerie van LNV, die de provincie uitvoert op…

Lees verder »

Kees Huls: Hoe kunnen boeren geholpen worden die circulair willen worden

In de huidige milieucrisis wordt het steeds duidelijker dat de boeren nog meer bijdrage zullen moeten leveren aan de stikstofreductie en dat kringlooplandbouw daarin een belangrijke ontwikkeling zal zijn. De grote vraag is hoe dit…

Lees verder »

BoerBurgerBeweging (BBB) op bezoek in Vilsteren

Caroline van der Plas van BBB en haar medestanders zijn volop bezig met de campagne voor de Tweede Kamer verkiezingen. Zij zijn ervan overtuigd kiezers te kunnen binnenhalen bij de traditionele partijen, die naar hun…

Lees verder »

Bioboer Jan Overesch: sanering landbouw gaat niet lukken met de partijen die het probleem veroorzaakten

Als de agrarische sector echt wil saneren, moet je dat niet doen met de partijen die de problemen veroorzaakt hebben. Dat is een van der reacties van Jan Overesch, bevlogen bioboer. Overesch reageert in dit artikel op de herstructureringsplannen van de agrarische sector van gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher van de provincie Overijssel.

Lees verder »

Een beter toekomstperspectief voor Overijsselse boeren

De provincie Overijssel wil in 2021 concrete stappen zetten voor een eerlijker en groener verdienmodel voor agrarische ondernemers. Gedeputeerde Ten Bolscher (landbouw en natuur) constateert in een opiniestuk dat dit geen overbodige luxe is. “Veel…

Lees verder »

Een beter toekomstperspectief voor Overijsselse boeren

De provincie Overijssel wil in 2021 concrete stappen zetten voor een eerlijker en groener verdienmodel voor agrarische ondernemers. Gedeputeerde Ten Bolscher (landbouw en natuur) constateert in een opiniestuk dat dit geen overbodige luxe is. “Veel…

Lees verder »