Salland deze Week: Gif spuiten in natuur- en drinkwatergebieden, van de provincie mag het allemaal

De provincie staat gewoon toe dat drinkwatergebieden vergiftigd worden met landbouwgif. Boeren kunnen ongehinderd gif gebruiken naast Natura 2000-gebieden en op locaties waar drinkwater gewonnen wordt! Zoals op de flanken van de Sallandse Heuvelrug, de Lemelerberg en tegen het Boetelerveld aan. Daarom heeft Natuur en Milieu een klacht ingediend bij Europa, dat landen verplicht om het gebruik van bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden en beschermde Natura 2000-gebieden te stoppen of te minimaliseren.

Interessant? Deel het artikel

boetelerveld gif sallandzoemt
Glyfosaat aan de voet van het Boetelerveld

Door Natuur en Milieu

De Nederlandse overheid treedt te weinig op tegen het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen in drinkwater- en natuurgebieden. Hierdoor bevat een derde van de drinkwatergebieden meer bestrijdingsmiddelen dan de norm. Drinkwater dreigt hiermee duurder te worden en de natuur wordt geschaad. Dit blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu, dat ervoor pleit dat de Rijksoverheid de regie pakt om dit probleem op te lossen en alleen nog biologische landbouw toe te staan in kwetsbare gebieden.

Chemische bestrijdingsmiddelen horen niet thuis in drinkwater- en natuurgebieden. Het is onacceptabel dat een basisbehoefte als drinkwater duurder kan worden omdat de overheid verzaakt. Drinkwater- en natuurgebieden verdienen de hoogste bescherming,’ stelt Rob van Tilburg, directeur programma’s bij Natuur & Milieu. ‘Met de natuur gaat het ook niet goed: insecten sterven en bestrijdingsmiddelen worden aangewezen als een belangrijke oorzaak.’

Klacht ingediend

Europa verplicht landen om het gebruik van bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden (voor drinkwaterwinning) en de beschermde Natura 2000-gebieden te stoppen of te minimaliseren. Provincies zijn nu hoofdverantwoordelijk voor de bescherming van deze gebieden, maar staan het gebruik van veel, vaak zeer giftige, bestrijdingsmiddelen toch toe. Dit is zorgelijk omdat zich in deze gebieden veel teelten bevinden, waarbij vaak intensief wordt gespoten, zoals aardappels, bloembollen en peren. Met als gevolg: er komen zeer giftige bestrijdingsmiddelen in deze kwetsbare gebieden, hoge kosten voor drinkwaterzuivering en schade aan de natuur. Omdat Nederland hiermee het Europees recht schendt heeft Natuur & Milieu een klacht ingediend bij Europa over het Nederlandse beleid.

Meest vervuild van Europa

Ook buiten deze kwetsbare gebieden doet Nederland te weinig om het water te beschermen. Passende bufferzones moeten er namelijk voor zorgen dat de bestrijdingsmiddelen bij het spuiten niet in de nabij gelegen sloot waaien of spoelen. Nederland heeft meestal bufferstroken van slechts 50 centimeter, maar om 70 tot 80% afspoeling naar water te verminderen  moeten deze 15 tot 20 meter breed zijn. In maar liefst 53% van de gevallen bevat het Nederlandse oppervlaktewater te veel bestrijdingsmiddelen. Daarmee behoren de Nederlandse oppervlaktewateren tot de meest vervuilde wateren van Europa.

‘Met de natuur gaat het ook niet goed: insecten sterven en bestrijdingsmiddelen worden aangewezen als een belangrijke oorzaak.’

Natuur is de klos

In Natura 2000-gebieden geldt ook een plicht om bestrijdingsmiddelen te verbieden of minimaliseren, maar ook deze regels lapt Nederland aan zijn laars. Natuur & Milieu bestudeerde 42 provinciale natuurbeheerplannen van natuurgebieden waarin zich landbouw bevindt. Slechts 6 daarvan bevatten serieuze beperkingen. De meeste provincies beperken het agrarische gebruik van bestrijdingsmiddelen in deze kwetsbare natuurgebieden niet of nauwelijks.

Naar elkaar wijzen

De overheidsinstanties wijzen bij dit probleem vooral naar elkaar. Het Rijk meent dat provincies maatregelen kunnen treffen en provincies wijzen vaak juist weer naar het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Van Tilburg: ‘Niemand vindt zichzelf verantwoordelijk voor dit probleem. Onze natuur- en drinkwatergebieden zijn daarvan de dupe. Daarom roepen wij de Rijksoverheid op om scherpe, duidelijke normen te stellen en de verantwoordelijkheid hiervoor op zich te nemen. Deze taak moet weg bij de provincies maar centraal worden aangestuurd door de Rijksoverheid.’

Biologische boeren

Natuur & Milieu pleit ervoor dat de Rijksoverheid alleen nog maar biologische boeren in kwetsbare gebieden toestaat. ‘Dit is een belangrijke knop om aan de te draaien. Biologische boeren gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook hierom is het zo essentieel dat de Rijksoverheid regie neemt. Zij hebben de middelen om bestaande boeren in de gebieden te helpen omschakelen naar biologisch.’

Onderzoeksrapport: Bestrijdingsmiddelen in Nederlandse natuur en water

Word supporter van HierinSalland

HierinSalland is voor, maar ook van Salland. Word supporters en ondersteun ons. Door mee te doen of met een kleine bijdrage.

Interessant? Deel het artikel

Meer over

Blijf op de hoogte

Abonneer je op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Om de twee weken verloten we onder de abonnees om en om een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch en de biologische Supermarkt in het Bos van Kleinlangevelsloo, beiden in Raalte. Bekijk de spelregels.

1 gedachte over “Salland deze Week: Gif spuiten in natuur- en drinkwatergebieden, van de provincie mag het allemaal”

  1. Avatar
    Hans de Kort

    Het is de ultieme gekte dat de Nederlandse overheid dermate onverantwoordelijk handelen toestaat.
    De toekomstige generaties zitten straks met de gevolgen. Verontreinigen gaat snel. Die verontreinigingen opruimen echter, kan decennia en soms zelfs eeuwen duren.

    Hans de Kort

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Blijf op de hoogte

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Iedere maand verloten we onder de abonnees een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch in Raalte. Bekijk de spelregels.