Berichten over: Drinkwater

boetelerveld gif sallandzoemt

Salland deze Week: Gif spuiten in natuur- en drinkwatergebieden, van de provincie mag het allemaal

De provincie staat gewoon toe dat drinkwatergebieden vergiftigd worden met landbouwgif. Boeren kunnen ongehinderd gif gebruiken naast Natura 2000-gebieden en op locaties waar drinkwater gewonnen wordt! Zoals op de flanken van de Sallandse Heuvelrug, de Lemelerberg en tegen het Boetelerveld aan. Daarom heeft Natuur en Milieu een klacht ingediend bij Europa, dat landen verplicht om het gebruik van bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden en beschermde Natura 2000-gebieden te stoppen of te minimaliseren.

Lees verder »

RIVM: snel actie nodig om drinkwatertekort te voorkomen

Om te voorkomen dat we in 2030 een tekort aan drinkwater hebben, moet snel een pakket aan maatregelen worden genomen. Dat is urgent, want sommige drinkwaterbedrijven hebben nu al te weinig reserves.

Lees verder »

Voldoende en schoon drinkwater steeds grotere uitdaging

Onze regionale waterleverancier wordt uitgedaagd door groter wordende problemen en geeft raad.

Lees verder »