Berichten over: verdienmodel

Notenteelt, een nieuwe inkomstenbron voor agrariërs?

We hebben vaker aandacht voor gezonde voeding, we vervangen dierlijke eiwitten vaker door plantaardige eiwitten en agrariërs schakelen vaker om naar kringlooplandbouw. Wordt notenteelt een nieuwe inkomstenbron voor agrariërs? We spraken hierover met de Nederlandse…

Lees verder »

Vijf redenen waarom Notenteelt een goed idee is!

Noten zijn gezond, ze groeien goed in Salland, je kunt ze duurzaam telen, ze passen bij natuurinclusieve landbouw, ze passen in onze landschappen en je kunt er geld mee verdienen. In dit artikel vind je…

Lees verder »

Een beter toekomstperspectief voor Overijsselse boeren

De provincie Overijssel wil in 2021 concrete stappen zetten voor een eerlijker en groener verdienmodel voor agrarische ondernemers. Gedeputeerde Ten Bolscher (landbouw en natuur) constateert in een opiniestuk dat dit geen overbodige luxe is. “Veel…

Lees verder »

Rijker en duurzamer verdienmodel boeren goed voor boer, burger en natuur

“Door samen met boeren een rijker verdienmodel te ontwikkelen, gebaseerd op beloning voor duurzame prestaties, zorgen we samen voor een meer duurzame landbouw. Goed voor boer, burger en natuur!”. We spraken hierover met Ruud Pleune…

Lees verder »