Berichten over: Streektaal

Maart is de maand van ‘plat proat’n’

Maart is de landelijke dialectmaand. De IJsselacademie, Het Twentehoes en de provincie Overijssel organiseren voor alle inwoners van Overijssel tal van activiteiten om te laten zien hoe onze streektaal, het Nedersaksisch, vandaag de dag gebruikt…

Lees verder »