Berichten over: groen kennisnet

varken

We eten ieder jaar iets minder vlees maar nog steeds ongezond veel

We eten al voor het derde achtereenvolgende jaar minder vlees met z’n allen. Of dat voor Salland ook geldt weten we niet, maar voor Nederland geldt dat wel. Een van de redenen: vlees eten is duurder.

Lees verder »

teek op een hand

Zandhagedissen op de Heuvelrug beschermen ons teken de ziekte van Lyme

Een van de ATB-routes op de Sallandse Heuvelrug moest dicht omdat de zandhagedis daar voorkomt. Nu blijkt diezelfde hagedis immuun voor tekenbesmetting. Daar waar de zandhagedis zit is het aantal teken dat de mens kan besmetten significant lager!

Lees verder »

biobased bouwen groen kennisnet

Biobased bouwmaterialen voor een duurzame toekomst

Biobased bouwen is van groot belang voor een duurzame toekomst. Daarnaast blijkt het gebruik va biobased bouw-materialen in huizen gezonder te zijn en meer comfort te bieden, schrijft Stichting Agrodome op haar website. Begin 2024 is er een nieuwe subsidieregeling gestart die het gebruik van biobased bouwmateriaal verder stimuleert.

Lees verder »

groen kennisnet meisje rolstoel

Diversiteit van zorgboerderijen in beeld

Steeds meer boeren en tuinders nemen zorgtaken op zich. Mensen die tijdelijk of permanent begeleiding nodig hebben, kunnen op gespecialiseerde boerderijen terecht voor dagbesteding of 24-uurszorg. Omdat de sectoren social work en landbouw elkaar steeds vaker kruisen, groeit de behoefte aan kennis over zorglandbouw.

Lees verder »

Minder ammoniakemissie in biologische stal

Met allerlei maatregelen in de biologische varkenshouderij is het mogelijk om de ammoniakemissie te verlagen. Stimuleren van gescheiden mesten en urineren, voorkomen van hokbevuiling en het verkleinen van de emissie uit de mestkelder zijn daarbij belangrijke bijdragers.

Lees verder »

Burgerwetenschap brengt waterkwaliteit in beeld

Kleine wateren beslaan een aanzienlijk deel van het Nederlandse wateroppervlak. De ecologische toestand van deze wateren is vaak onbekend. Dit wilden de onderzoekers van het project ‘Vang de watermonsters 2023’ in beeld krijgen, om te bepalen in hoeverre kleine wateren voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water.

Lees verder »

Winters voedsel voor akkervogels

In de winter hebben akkervogels het moeilijk om voldoende voedsel te verzamelen, er zijn weinig zaden van granen en onkruiden beschikbaar voor de dieren. Met een aantal maatregelen kunnen deze vogels in de winter toch op akkers terecht voor hun voedsel, zoals dit artikel van Groen Kennisnet duidelijk maakt.

Lees verder »

Salland deze Week: Hele voedselketen moet meer doen tegen voedselverspilling

Met het huidige tempo om voedselverspilling te verminderen zal het doel, halvering van verspilling in 2030, niet worden gehaald. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit overweegt daarom om bedrijven te verplichten voedselverspilling te monitoren én te rapporteren over ingezette acties en verbeteringen.

Lees verder »

Nieuwe KNMI-Klimaatscenario’s roepen op tot actie

Met vier klimaatscenario’s laat het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) zien hoe het Nederlandse klimaat er in 2050 en 2100 uit kan zien. Het klimaat in Nederland gaat hoe dan ook veranderen. Het wordt in alle seizoenen warmer, met meer tropische dagen en minder vorstdagen. De zeespiegel blijft stijgen.

Lees verder »

Grote onzekerheid overheerst bij boeren

Al voorafgaand aan het stranden van het Landbouwakkoord en de val van kabinet-Rutte IV heerste bij boeren grote onzekerheid over hun toekomst. Dat gaat gepaard met tal van sociale en psychische gevolgen, zoals burn-outklachten en financiële zorgen. Ook ervaren agrariërs dat hun autonomie onder druk staat en dat hun leefomgeving ingrijpend verandert, zonder dat ze daar invloed op kunnen uitoefenen.

Lees verder »

trommel zonder rommel

Morgen naar school met een trommel zonder rommel

De vakanties zitten erop. Morgen gaan de kinderen weer naar school. Mooi moment om even stil te staan bij het initiatief Trommel zonder Rommel. Want heel veel kinderen blijven over, dus eten uit een broodtrommeltje.

Lees verder »