Berichten over: Raalter Uitdaging

Raalter Uitdaging biedt wethouder Gerria Toeter jaarverslag aan.

Het sociale contactplatform Raalter Uitdaging bracht haar jaarverslag uit.

Lees verder »

Gemeente Raalte ondersteunt Raalter Uitdaging en verhoogt subsidie

De Raalter uitdaging is een maatschappelijk initiatief waarbij betrokken ondernemers lokale maatschappelijke stichtingen en verenigingen helpen. De organisatie bemiddelt tussen de vraag van de stichtingen en verenigingen en het aanbod van bedrijven. Dit kan zijn in de vorm van materialen, middelen en menskracht. De gemeente Raalte besluit om de huidige subsidieovereenkomst te verhogen.

Lees verder »