Berichten over: Agrarische financiering

Subsidie voor telen van nieuwe gewassen verstrekt

Op vrijdag 16 februari heeft gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher de eerste subsidie voor de teelt van nieuwe gewassen uitgereikt aan Gerard Stroek in Heeten. Hij is één van de ondernemers die gebruik maakt van de hectarevergoeding om te komen tot nieuwe verdienmodellen in de landbouw. Ook ondernemers die betrokken zijn bij de keten van biobased bouwen uit Salland en Stedendriehoek waren bij de uitreiking aanwezig.

Lees verder »

Onzekerheid remt landbouwtransitie

De onzekerheid over de toekomst van de land- en tuinbouw zet een rem op grote investeringen van bedrijven. Dat merken financiële instellingen. Daarmee blijft ook de door het kabinet gewenste verduurzaming van de agrarische sector achter.

Lees verder »