Laatste berichten Persberichten overheid

Mobiliteit | Persberichten overheid | Vervoer

Werkzaamheden N337 Wijhe-Zwolle vanaf 20 november

Redactie | 17 november 2023
Energie | Meedoen | Persberichten overheid | Verduurzaming

Eerste stap in vergunningverlening zonneveld Daslever Wijhe 

Advies | Gezondheid | Meedoen | Persberichten overheid | Verduurzaming

Gratis van je asbest af? Raalte doet mee aan de Week van de Asbestvrije Schuur

Berichten | Persberichten overheid | Politiek

Nieuw college van Gedeputeerde Staten benoemd in Overijssel

Persberichten overheid

College B&W Raalte wijzigt portefeuilleverdeling

Meer berichten

Werkzaamheden N337 Wijhe-Zwolle vanaf 20 november

De provincie Overijssel gaat werkzaamheden uitvoeren aan de N337 Wijhe-Zwolle. De werkzaamheden beginnen op 20 november 2023 en duren tot eind februari 2024. Er wordt gewerkt aan de parallelweg en aan de hoofdrijbaan.

Lees verder »

Eerste stap in vergunningverlening zonneveld Daslever Wijhe 

Het college van B&W van Olst-Wijhe wil graag een beslissing nemen over het plan om een zonneveld aan te leggen aan de Daslever in Wijhe. Het college heeft de bevoegdheid om dit te besluiten en gaat de gemeenteraad vragen of zij kan instemmen met de ontwerpvergunning voor het zonneveld Daslever. Dit wordt een ‘ontwerp-verklaring van geen bedenkingen’ genoemd.  

Lees verder »

Gratis van je asbest af? Raalte doet mee aan de Week van de Asbestvrije Schuur

De gemeente Raalte doet mee aan de landelijke Week van de Asbestvrije Schuur. Heb je een kleine schuur met een dak van vóór 1994? Als het dak van golfplaten is, bestaat de kans dat het asbest bevat. De Week van de Asbestvrije Schuur is hét moment om je asbestdak te vervangen. Deelnemers aan de themaweek ontvangen een gratis veiligheidspakket aan huis, krijgen tips van een professionele saneerder en bovendien worden de asbestplaten (als ze goed ingepakt zijn) kosteloos bij je thuis opgehaald.

Lees verder »

Nieuw college van Gedeputeerde Staten benoemd in Overijssel

Op 12 juli werd het nieuwe college van Gedeputeerde Staten in Overijssel benoemd. Commissaris van de Koning Andries Heidema nam de eed of belofte bij de gedeputeerden af.

Lees verder »

College B&W Raalte wijzigt portefeuilleverdeling

Het college van B&W van de gemeente Raalte heeft na een jaar samenwerken besloten om de  portefeuilleverdeling te wijzigen. Dit om meer balans te brengen in de portefeuilles van de collegeleden.

Lees verder »

Provincie Overijssel, Ikwileerlijkezuivel.nl en Superunie zetten zich in voor natuur-inclusieve zuivel uit Natura 2000-gebieden

Op 26 april heeft de Provincie Overijssel een Memorandum of Understanding (MOU) getekend met Ikwileerlijkezuivel.nl, met als doel de transitie naar natuur-inclusieve zuivel uit Natura 2000-gebieden in samenwerking met melkveehouders te realiseren. Het is een “Contract for Change” voor zuivel waarmee melkveehouders in Natura 2000-gebieden weer perspectief krijgen.

Lees verder »

Advies SCP aan kabinet: Ga bij begrotingsplannen uit van brede welvaart voor Nederland en de Nederlanders

Op 1 juni a.s. stuurt het kabinet de Voorjaarsnota naar de Tweede Kamer. Daarin staat niet alleen hoe het gaat met de inkomsten en uitgaven van het Rijk, maar ook een vooruitblik van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Als input voor die plannen komt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vandaag met de Sociale Culturele Ontwikkelingen: hoe gaat het met mensen en met de samenleving als geheel en welke (beleids-)keuzes zou het kabinet moeten maken als we streven naar brede welvaart voor Nederland en de Nederlanders?

Lees verder »

Raalter economie bloeit; meer banen én meer bedrijven

Het aantal banen in de gemeente Raalte is het afgelopen jaar met 475 gestegen. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van provincie Overijssel.

Lees verder »

SCP: Krappe arbeidsmarkt vraagt om meer mensgerichte oplossingen

In veel (essentiële) sectoren is er op dit moment een groot tekort aan medewerkers. En die krapte op de arbeidsmarkt houdt naar verwachting nog twee decennia aan. Daarom is het cruciaal dat er gewerkt wordt aan oplossingen voor deze arbeidskrapte. Waar er voor die oplossingen snel wordt gekeken naar economische of financiële maatregelen, biedt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een sociaal maatschappelijk perspectief. Gericht op het leven van mensen. In de kennisnotitie van het SCP die vandaag verschijnt, werkt het planbureau deze alternatieve oplossingsrichtingen verder uit.

Lees verder »

Raalte maakt pas op de plaats met verbouwing gemeentehuis

Het college van B&W heeft de voorbereidende werkzaamheden op de verbouwing van het gemeentehuis stil gelegd. Bij het uitwerken van de plannen blijken er flink meer werkzaamheden uitgevoerd te moeten worden dan verwacht.

Lees verder »

Projectontwikkelaar Van Wijnen gaat woningen bouwen op De Brink 2 in Raalte

De Brink 2 in Raalte wordt ontwikkeld tot woningbouwlocatie. Op deze locatie van ruim 3.700 vierkante meter komen twintig woningen. Van Wijnen gaat deze woningen ontwikkelen en bouwen. De partij kwam als beste uit de bus tijdens de biedprocedure.

Lees verder »

Gemeente Raalte positief over uitbreiding hoogspanningsstation aan Westdorplaan Raalte

Netbeheerder TenneT wil het hoogspanningsstation aan de Westdorplaan in Raalte vernieuwen en uitbreiden. Dat is nodig omdat het huidige hoogspanningsstation oud is en de vraag naar elektriciteit toeneemt.

Lees verder »

Zoeken

Blijf op de hoogte

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Iedere maand verloten we onder de abonnees een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch in Raalte. Bekijk de spelregels.