Berichten over: TenneT

Start werkzaamheden ondergronds brengen hoogspanningslijnen Raalte Zuid

De hoogspanningslijnen in Raalte Zuid gaan de grond in. Een boormachine maakt een ondergrondse verbinding, waarna de nieuwe lijnen worden aangelegd. Daarna verdwijnen de masten. De eerste boorwerkzaamheden zijn vrijdag 21 juli gestart. De afgelopen weken vonden er alvast voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals het inrichten van het werkterrein achter het hoogspanningsstation.
 

Lees verder »

Bestemmingsplan uitbreiding hoogspanningsstation Raalte ter inzage

Netbeheerder TenneT wil het hoogspanningsstation aan de Westdorplaan in Raalte vernieuwen en uitbreiden. Dat is nodig omdat het hoogspanningsstation oud is en de vraag naar elektriciteit toeneemt. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het college van B&W is akkoord en legt het plan nu voor zes weken ter inzage.

Lees verder »