Berichten over: PAN-NL

Aantal en gemiddelde gehalte bestrijdingsmiddelen in aardbeien uit supermarkten daalt niet

Er is geen positief effect van keurmerk `On the way to PlanetProof´ te herkennen. Lijkt een doodgeboren kindje.

Lees verder »

Waarschuwing PAN Nederland: Veel gif in tuinplanten

Uit een nieuwe analyse van PAN Nederland van residuen van bestrijdingsmiddelen in tuinplanten bij een drietal tuincentra blijkt dat de vervuiling met deze gifstoffen flink is toegenomen.

Lees verder »

SOS – Nederlandse organisaties willen een ambitieuzere Pesticiden-Reductie Regulering

20 Nederlandse organisaties stuurden een verklaring aan de regering met een dringende oproep het pesticidegebruik drastisch aan te pakken. Steeds meer blijkt hoe gevaarlijk deze stoffen zijn voor mens, dier en bodem.

Lees verder »

NGO’s tekenen bezwaar aan tegen verlenging van de toelating van 10 glyfosaathoudende bestrijdingsmiddelen

PAN Nederland, de Parkinson Vereniging, Meten= Weten en Tegengif hebben bezwaar aangetekend bij het CTGB tegen de toelating van 10 glysofaathoudende bestrijdingsmiddelen die naar hun mening een groot gevaar voor de gezondheid en biodiversiteit opleveren.

Lees verder »

Actieplan voor duurzaam gebruik pesticiden kan de prullenbak in

Elf Nederlandse NGO’s verwijzen het `nationale actieplan duurzaam gebruik pesticiden 2021-2025 ́ naar de prullenbak.

Lees verder »

PAN Nederland: Bloembollen bevatten veel schadelijke stoffen

Bij een onderzoek dat PAN- NL in een gecertificeerd laboratorium liet uitvoeren naar bloembollen werden verboden bestrijdingsmiddelen gevonden, die schadelijk zijn voor insecten.

Lees verder »