Berichten over: PAN-NL

spuiten gif

De meeste politieke partijen vinden pesticiden en duurzame landbouw niet belangrijk

PAN- NL deed onderzoek naar alle verkiezingsprogramma’s van de partijen die deelnemen aan de Tweedekamerverkiezingen en was teleurgesteld. VOLT, Partij voor de Dieren en D66 scoren het best en PVV het slechtst

Lees verder »

Pesticide Action Network NL onderzocht appels in supermarkten en lokale markten

Het resultaat van dit onderzoek was schrikbarend: 93% van de appels voldoet niet aan norm voor baby en peutervoeding.

Lees verder »

Europese Hof: Houding Nederlandse staat tegenover pesticiden-verbod deugt niet

Toelatingsbeleid pesticiden door het Nederlandse College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) deugt niet volgens het Europese Hof. Er moet wel degelijk rekening worden gehouden met alle recente wetenschappelijke publicaties, ongeacht de bron.

Lees verder »

Tuinsector heeft de weg naar duurzaamheid nog steeds niet gevonden

Pesticidemetingen in 15 tuinplanten uit drie verschillende tuincentra laten zien dat 14 tuinplanten geen aanrader voor tuinen en openbaar groen zijn. In de onderzochte planten zijn in totaal 36 verschillende stoffen aangetroffen, waarvan 3 verboden stoffen.

Lees verder »

spuiten gif

Nederland stem tegen de hernieuwde toelating van GLYFOSAAT

Oproep van NGO´s na de conclusie van de Europese Autoriteit van Voedsel en Veiligheid (EFSA) dat glysofaat voorlopig nog gebruikt mag worden.

Lees verder »

PAN-NL: Leliebollen en andere zomerbollen vol met verboden pesticiden en hoge concentraties

Hoge gehalten en verboden pesticiden in lelie- en andere zomerbloembollen. PAN-NL geeft dan ook een klemmend advies om geen gangbaar geteelde zomerbollen te kopen.

Lees verder »

PAN-NL: Parken zijn ernstig vervuild met middelen tegen vlooien en teken voor huisdieren en met bestrijdingsmiddelen uit de landbouw

Een enorm risico voor het behoud van de populatie van insecten en de overige biodiversiteit.

Lees verder »

PAN-NL: Ctgb en LNV belonen gebrek aan medewerking agrarische sector

Bescherming van de bevolking tegen de verspreiding van gevaarlijke resistente schimmels wordt gestopt.
In een gezamenlijke brief aan minister Adema van LNV stellen PAN-NL en 9 andere organisaties, Biodynamische Vereniging, Caring Doctors, Caring Farmers, Decade of Action, Insecten in Nood, Tegengif, Transities duurzame toekomst, Velt en WECF, dat het Ctgb en LNV de bevolking niet tegen de verspreiding van de gevaarlijke azool-resistente schimmel Aspergillus fumigatus beschermt. De belangrijkste reden die het Ctgb opgeeft om te stoppen de burgers te beschermen is dat de agrarische sector het protocol slecht naleeft. Een protocol dat ze zelf mee heeft opgesteld.

Lees verder »

Veel gif in Nederlands water

Het College toelating gewasbeschermingsmiddelen negeert Kaderrichtlijn Water, waardoor ons water veel te veel gifstoffen bevat

Lees verder »

230 keer meer pesticiden in haar van boeren dan van burgers

Met een schaar trokken de ngo’s PAN Nederland, Good Food Good Farming en EXPOZAM Europa in. Ze verzamelden 300 haarmonsters bij Europeanen uit 15 lidstaten. De haarmonsters werden geanalyseerd op 30 veelgebruikte landbouwbestrijdingsmiddelen. De onderzoekers vonden 25 van die middelen terug in de haarmonsters, waarvan 30% daadwerkelijk sporen van bestrijdingsmiddelen bevatte – ‘besmet’ was, in PAN-vocabulaire.

Lees verder »

PAN-NL: EKO-tellingen supermarkten 2022: ALDI gooit biologisch overboord

Ambitieuze regelgeving voor supermarkten noodzakelijk PAN-NL heeft ook dit jaar in de vijf grootste supermarkten van Nederland (AH, ALDI, Jumbo, Lidl en Plus/Coop) het aantal stuks verse biologische producten aan aardappelen, groenten en fruit (AGF) in de schappen geteld. Doel van deze EKO-tellingen is om supermarkten te stimuleren hun assortiment biologische producten te verbreden en hen aan te sporen hun omzet te verhogen.

Lees verder »

PAN- NL: Kerstster is een Gifster

Het is genoeg geweest. PAN-NL eist een strenge regulering voor pesticiden in de sierteelt. In een steekproef van 6 monsters van de kerstster zijn 24 verschillende resten van bestrijdingsmiddelen aangetroffen. Gemiddeld zijn de kerststerren met 7,7 verschillende residuen per monster besmet, met een gemiddeld gehalte van 9,80 mg/kg. Op 4 van de 6 planten is een cocktail van 10-11 verschillende residuen gevonden.

Lees verder »