Berichten over: Gemeente Raalte

5 Sallandse projecten van start met Leaderbijdrage

Vijf projecten in Salland kunnen van start met een eenmalige Leaderbijdrage van de Europese Unie, provincie Overijssel en de betreffende gemeenten. De projecten dragen bij aan een vitaal en duurzaam Salland.

Lees verder »

Gemeente Raalte zet deel noodmiddelen energielasten in voor extra verduurzaming

1 miljoen euro, dat is het bedrag dat in de begroting voor 2023 was gereserveerd voor financiële noodsituaties als gevolg van de stijgende energiekosten. Uit een onderzoek dat de gemeente Raalte heeft laten uitvoeren, komt naar voren dat er momenteel weinig sprake lijkt te zijn van grote financiële problemen.

Lees verder »

Opening vernieuwde centrum van Raalte

Fantastisch nieuws! De Grote Markt en de Plas in het centrum van Raalte zijn vernieuwd. De werkzaamheden zijn bijna klaar.

Lees verder »

Nieuw bij Startersloket Raalte workshop ‘Is ondernemen iets voor mij?’

Ontdek de mogelijkheden om voor jezelf te beginnen, speciaal voor préstarters. Dit is dit echt wat voor jou om je mogelijkheden te leren kennen!

Lees verder »

Gemeente Raalte doet aangifte van vernieling bushokjes

De gemeente Raalte gaat aangifte doen van de vernieling van zes bushokjes. Recent zijn er op verschillende plekken in Raalte ruiten van abri’s vernield. Het is niet de eerste keer dat vandalen het hebben gemunt op de wachthuisjes: in de afgelopen acht maanden zijn er in de gemeente Raalte totaal 19 ruiten van bushokjes vernield.

Lees verder »

College B&W Raalte wijzigt portefeuilleverdeling

Het college van B&W van de gemeente Raalte heeft na een jaar samenwerken besloten om de  portefeuilleverdeling te wijzigen. Dit om meer balans te brengen in de portefeuilles van de collegeleden.

Lees verder »

GemeenteBelangen Raalte vraagt zich af of we een nieuw gemeentehuis nodig hebben

Ook in Raalte hebben steeds meer huishoudens moeite om financieel rond te komen en staan gemeenschapsvoorzieningen onder druk. Geeft het dan wel pas om plannen te ontwikkelen voor de bouw van een nieuw gemeentehuis? Temeer omdat het huidige gemeentehuis nog voor 7 miljoen euro in de boeken staat. GemeenteBelangen is zeer kritisch op de plannen van het college ten aanzien van het gemeentehuis.

Lees verder »

Herman Kamphuis nog steeds bezorgd over de verkeerssituatie aan de Aakstraat te Raalte

Herman Kamphuis stelde het college van B&W vragen over de onveilige positie van fietsers op de Aakstraat op bedrijventerrein De Zegge Raalte. De antwoorden daarop stelden hem niet tevreden, zodat hij opnieuw vragen stelde.

Lees verder »

Een Koninklijke Onderscheiding voor 14 inwoners van gemeente Raalte tijdens jaarlijkse Lintjesregen

Het is een bijzondere dag voor veertien inwoners van de gemeente Raalte. Zij kregen namelijk een Koninklijke onderscheiding tijdens de jaarlijkse lintjesregen.

Lees verder »

Salland Deze Week: Rood voor Rood in Raalte

Raalte wil van rood voor rood af omdat die regeling leidt tot te veel woningen en teveel verstening op het platteland. Is dat niet een heel gekke discussie op een heel vreemd moment?

Lees verder »

Laatste kaveluitgifte in nieuwbouwplan de Kleine Hagen in Laag Zuthem

De gemeente Raalte geeft de laatste kavel uit in nieuwbouwplan de Kleine Hagen in Laag Zuthem. Het gaat om één grote CPO-kavel voor de bouw van drie vrijstaande woningen en vier kleine, betaalbare rijwoningen. Bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) komen toekomstige buren samen tot een plan, waarbij ze zelf ontwikkelaar zijn.

Lees verder »

Gemeenteraad Raalte in gesprek over Rood voor Rood regeling

Het buitengebied van Raalte verandert. Door vrijkomende (agrarische) bebouwing neemt het aantal rood-voor-rood woningen toe. De gemeenteraad maakt zich zorgen over de verstening van het buitengebied en wil daarom het beleid aanpassen. Op 20 april bespreekt de gemeenteraad drie mogelijke scenario’s in een rond-de-tafelgesprek.

Lees verder »