Berichten over: Gemeente Raalte

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) in nieuwbouwplan in Broekland

Gemeente Raalte gaat het nieuwbouwplan ’t Broeck in Broekland realiseren onder CPO.

Lees verder »

Gemeente Raalte koopt grond aan voor nieuwe woningbouwlocatie Mariënheem

De gemeente Raalte heeft in Mariënheem grond aangekocht ten behoeve van nieuwbouw.

Lees verder »

Gemeente Raalte ondersteunt jongeren na Coronatijd

Gemeente Raalte gaat jongeren bijstaan die kampen met de gevolgen van Corona.

Lees verder »

Afscheidsbrief van Toon Schuiling aan burgermeester Ton Strien

HierInSalland heeft gevraagd afscheidsbrieven te schrijven aan vertrekkend burgemeester Ton Strien van de gemeente Olst- Wijhe. Toon Schuiling, voormalig fractievoorzitter PvdA, schreef een mooie brief, ook gericht aan burgemeester Martijn Dadema van de gemeente Raalte.

Lees verder »

Versnellen energietransitie nodig voor gemeenten West-Overijssel

De zoektocht naar gebieden voor het opwekken van duurzame energie is in samenwerkingsregio RES (Regionale Energie Strategie) West-Overijssel in volle gang. Elf gemeenten werken samen met andere organisaties aan het opwekken van duurzame energie in 2030.

Lees verder »

Gemeente Raalte start pilot met wegversmallingen in het buitengebied

De gemeente Raalte is een test met wegversmallingen gestart om de snelheidsoverschrijdingen op 60 km wegen te drukken.

Lees verder »

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) voor nieuwbouwplan Lierderholthuis Noord

Nieuwbouw in Lierderholthuis in samenwerking met een CPO groep.

Lees verder »

Ik ben altijd trots op Raalte, maar nu schaam ik mij diep

Eergisteren moest burgemeester Martijn Dadema in overleg met de Veiligheidsregio een noodverordening uitvaardigen om de blokkades van de twee Jumbo distributiecentra op te heffen. Hierop kwamen via het internetriool al veel ongenuanceerde reacties, maar een dieptepunt werd vannacht bereikt door een sandwichbord met zijn foto te bekladden met nazisymbolen.

Lees verder »

Gemeente Raalte positief over woningbouw Sallandse Poort

De Gemeente Raalte geeft groen licht aan Oude- Wolbers- Timmerhuis Projecten om een locatie in Raalte Noord, die eigenlijk bedoeld was voor bedrijfsgebouwen als woningbouwproject te ontwikkelen.

Lees verder »

Groene buurtinitiatieven in Raalte?

Groene buurtinitiatieven bieden mogelijkheden voor een prettiger woonomgeving. Natuur voor Elkaar en de Gemeente Raalte ondersteunen deze graag.

Lees verder »

Hoe ziet de dorpsrand van Heino er straks uit? Praat mee op 4 juli

In samenspraak met de inwoners van Heino wil de gemeente Raalte en toekomstvisie uitwerken voor het gebied tussen de dorpskern en rijksweg N35. Op 4 juli is hierover een bijeenkomst.

Lees verder »

Ombouwen kantoorgebouw Arkelstein 2 in Raalte Noord tot woongebouw

Het al jaren leegstaande kantoorgebouw in Raalte Noord wordt omgebouwd tot wooncomplex.

Lees verder »