Berichten over: Energietoeslag

Gemeente Raalte steunt inwoners met energietoeslag  

De gemeente Raalte ondersteunt ook deze winter inwoners bij het betalen van de energierekening. Inwoners die daarvoor in aanmerking komen, ontvangen een energietoeslag van de gemeente. Om het zo eenvoudig mogelijk te maken, ontvangt een grote groep inwoners de toeslag automatisch. Het gaat afhankelijk van het inkomen om een bedrag van €300 of €800.

Lees verder »

Gemeente Raalte maakt keuze energietoeslag eerder uit te keren

De energietoeslag voor dit jaar is vastgesteld op € 1.300, maar de gemeenten mogen deze van het rijk nog niet uitkeren omdat de wetgeving waarschijnlijk nog zal wijzigen. De gemeente Raalte voelt een sterke verantwoording voor haar inwoners die in het nauw zitten vanwege de hoge energiekosten en heeft besloten toch al een gedeelte uit te keren aan degenen die daarvoor in aanmerking komen.

Lees verder »

Gemeente Raalte breidt doelgroep voor het ontvangen van energietoeslag uit

In verband met de schrikbarend stijgende prijzen voor energie breidt de gemeente Raalte de toeslagen hiervoor uit, nu ook voor mensen die bij de vorige regeling buiten de de boot vielen omdat het inkomen te hoog was.

Lees verder »

Definitieve subsidie zonnepanelen en voorwaarden plafond bekend

SDE++ 2022: definitieve subsidie zonnepanelen en voorwaarden plafond bekend.

Lees verder »

Gemeente Olst-Wijhe keert € 900,- energietoeslag uit aan inwoners met een laag inkomen

De gemeente Olst-Wijhe keert de energietoeslag van € 900,- zonder aanvraag uit aan inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen. Andere inwoners met een laag inkomen kunnen zelf een aanvraag doen.

Lees verder »

Gemeente Raalte start met uitbetalen ‘eenmalige energietoeslag’ aan minima

Gemeente Raalte begint met het uitbetalen van de eenmalige energietoeslag als tegemoetkoming voor mensen met lage inkomens.

Lees verder »