Berichten over: Dorpsrand Heino

Lokaal Alternatief oneens met selectie inwoners Heino voor kerngroep Dorpsrand

Recent werd deze kerngroep gevormd uit betrokken inwoners van Heino en gemeentemedewerkers. Leden van de werkgroep Vlaminckhorst. juist het kwetsbaarste gebied dat binnen deze dorpsrand valt, werden uitgesloten van deelname. Hierover heeft Lokaal Alternatief vragen gesteld aan het college van B&W Raalte.

Lees verder »