Berichten over: Nieuwe Oogst

Onzekerheid remt landbouwtransitie

De onzekerheid over de toekomst van de land- en tuinbouw zet een rem op grote investeringen van bedrijven. Dat merken financiële instellingen. Daarmee blijft ook de door het kabinet gewenste verduurzaming van de agrarische sector achter.

Lees verder »