Berichten over: Landschap Overijssel

boeren erf nostalgie landschap overijssel

Lezing Stichting Landschap Overijssel in Olst: Van wie is het platteland?

’t Nut Olst Deventer organiseert deze lezing in het Holstohus in Olst.

Lees verder »

Samen bomen planten met Overijsselse subsidie

Landschap Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel voeren een boomplantactie uit in opdracht van en met subsidie van provincie Overijssel.

Lees verder »

Vrijwilligers Zorgend Landschap gezocht

Ben jij een mensen-mens die graag buiten bezig is en minimaal één dag per week beschikbaar is als vrijwilliger? Voor onze werkgroep Zorgend Landschap zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers die het leuk vinden om samen met een zorgmedewerker en een groep vroeg dementerenden in de natuur aan de slag te gaan.

Lees verder »

boetelerveld

Wandelen met Sjaak: Vernatten of verhogen, je kunt er ook zinnige gesprekken over voeren!

Je kunt boos zijn op de bomenkap in het Boetelerveld, de krant plaatst dat graag en populistisch politieke partijen gaan er lekker mee aan de haal. Je kunt er ook een goed gesprek over voeren.

Lees verder »

Salland deze Week: geen welles-nietes over bomenkap op de Heuvelrug, maar de feiten op een rij

De Sallandse Heuvelrug is een Natura2000 gebied vanwege de heide. Onderhoud er van gaat om die reden ten koste van bomen. Het doel is dus niet ‘de natuur behouden’, maar ‘heide behouden’. Wel belangrijk dat eerst te weten voordat je er een mening over vormt.

Lees verder »

Foto: Ida van den Enk boetelerveld rondom marienheem

Nieuwe kapplannen zijn juist beter voor Boetelerveld

“Nieuwe kapplannen zijn schrikbeeld van Iris en Henk”, kopt De Stentor. Zij mogen in de krant vertellen hoe een “mooi bos om zeep wordt geholpen.” De krant wakkert daarmee de broeierige sfeer rondom het Natura 2000 gebied onder de rook van Raalte aan. Terwijl volgens onafhankelijk deskundigen de kapplannen beter zijn voor iedereen.

Lees verder »

Overijssel blij met Landschap Overijssel: ze behartigen de belangen van de natuur

Deelnemers aan het Grote Landschap Overijssel Onderzoek vinden dat de Stichting zich vooral moet inzetten voor het beheer van natuurterreinen en de belangenbehartiging voor natuur en landschap. Zij toonden zich tevreden met de manier waarop Landschap Overijssel zich manifesteert. Ook deelden zij wensen en tips waarmee we nog meer impact kunnen realiseren.

Lees verder »

Betaalbaar groen voor inwoners van Overijssel

Er komen weer Boomdeeldagen aan! En dat betekent dat inwoners van de twintig deelnemende gemeenten bomen en plantmateriaal kunnen aanvragen voor slechts een deel van de kostprijs.

Lees verder »

IVN Raalte organiseert lezing over zeldzame vogels

Op maandagavond 27 maart om 19.30 uur geeft Mark Zekhuis in het Annahuis een presentatie over zijn onderzoek naar twee zeldzame vogels die ook in onze regio voorkomen, namelijk de Oehoe en de Rode Wouw.

Lees verder »

Noabers voor de natuur in Buurtschap Elshof

Landschap Overijssel houdt zich bezig met de natuurontwikkeling in onze provincie. Deze keer een project op de Elshof (gemeente Olst- Wijhe).

Lees verder »

Volle zaal bij filmavond Dorpslandschappen Overijssel bij Elckerlyc Luttenberg

In een tjokvolle zaal in Elckerlyc hebben dinsdag 31 januari  velen genoten van de presentatie van de films over dorpslandschappen in Overijssel en specifiek over de film, die in Luttenberg is opgenomen.

Lees verder »

Versterking landschap met perspectief voor boer en natuur

Op 12 december 2022 ging op percelen van diverse landeigenaren rond het Boetelerveld en de omgeving van Haarle de schop in de grond voor de aanleg van singels, houtwallen en bosjes. Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer en grondeigenaren zetten hiermee, in samenspraak met Rijkswaterstaat, een concrete stap in natuurontwikkeling ter compensatie van de uitbreiding van de N35. Samen zetten zij de schouders onder een landschap met perspectief voor boer en natuur.

Lees verder »