Veilig Verkeer Nederland: Tweederde van de weggebruikers is akkoord met 30 km/uur in bebouwde kom

Veilig Verkeer Nederland (VVN) roept gemeenten op vaart te maken met de invoering van 50 km/uur naar 30 km/uur. Te hard rijden veroorzaakt grootste onveiligheidsgevoel.

Interessant? Deel het artikel

Foto: VVN
Foto: VVN

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is voorstander van het verlagen van de snelheid binnen de bebouwde kom van 50 km/uur naar 30 km/uur. Dit zorgt onder meer voor een groter veiligheidsgevoel. Zo blijkt uit een representatief onderzoek dat VVN recentelijk deed onder weggebruikers. Daaruit komt naar voren dat de meer dan de helft van de deelnemers aan het onderzoek (54%) vindt dat de bebouwde kom veiliger wordt met een 30 km/uur norm. Maar liefst 66% van de weggebruikers vindt dat automobilisten binnen de bebouwde kom nu vaak te hard rijden.

Het grootste onveiligheidsgevoel in woonwijken komt door automobilisten die te hard rijden.

Dit toont niet alleen het eerder benoemde onderzoek aan, maar dit wordt ook bevestigt door de jaarlijkse flitspeiling van VVN onder enkele honderden ondervraagden. Te hard rijdende auto’s zijn verreweg de grootste veroorzaker van een onveilig gevoel in het buurtverkeer. De busjes of scooters van bezorgdiensten stegen hierbij vorig jaar met stip in deze ranglijst en staan nog steeds hoog.

Buurtbewoners vaker zelf in actie voor een verkeersveilige leefomgeving

Buurtbewoners die zich niet veilig voelen, ondernemen dan ook vaker actie voor een verkeersveilige leefomgeving. Degenen die in actie kwamen namen evenals bleek uit het eerdere onderzoek van VVN in 2021 meestal contact op met de gemeente, de politie of spraken anderen aan op hun gedrag. Ruim 6% maakte een melding via het VVN Participatiepunt, de plek waar buurtbewoners terecht kunnen om een melding te maken van een verkeerssituatie in hun buurt die bewoners als onveilig beschouwen, om vervolgens samen met VVN in actie te komen.

Uit het eerder benoemde onderzoek blijkt dat het vaak onbewuste drijfveren zijn die ervoor zorgen dat automobilisten zich niet aan de snelheidslimiet houden binnen de bebouwde kom. “Zo hebben automobilisten bijvoorbeeld niet door dat ze te hard rijden omdat zij haast hebben. Eén ding is zeker: In het verkeer kun je geen tijd winnen’’; aldus VVN woordvoerder Rob Stomphorst.

Hoge boetes, grotere pakkans en duidelijke bebording

Deelnemers aan het onderzoek zien ten aanzien van het verlagen van de gereden snelheid repressieve maatregelen zoals het uitdelen van hoge boetes en het vergroten van de subjectieve pakkans als het meest effectief. Daarnaast denken automobilisten zich beter aan de snelheidslimiet van 30 km/uur te houden als er meer waarschuwingen komen over waar deze snelheid geldt. Dat pleit dus voor het plaatsen van 30 km/uur borden zodat de weggebruiker beseft dat dit de geldende maximum snelheid is.  Ook wanneer andere mensen zich eveneens aan de snelheidslimiet houden en wanneer de infrastructuur beter is ingericht op deze snelheidslimiet verwachten automobilisten zich beter aan de limiet te zullen houden.

Grote bereidheid zich aan de maximumsnelheid te houden in schoolomgeving

Net als in ons onderzoek uit 2021 geeft een kwart van de ondervraagden uit de flitspeiling van VVN toe wel eens te hard te rijden in de eigen buurt. De bereidheid zich te houden aan de maximumsnelheid is groot maar verschilt wel per situatie. In een schoolomgeving is bijna iedereen daartoe bereid. Binnen de bebouwde kom is 85% van de weggebruikers bereid zich aan de snelheidslimiet te houden. Uit het onderzoek onder automobilisten naar het aanpassen van de snelheid naar 30 km/uur blijkt dat 68% van de ondervraagden bereid is zich aan de aangepaste snelheid binnen de bebouwde kom te houden.

Van 50 km/uur naar 30 km/uur is een positieve en haalbare ontwikkeling

Concluderend kunnen we zeggen dat er duidelijk een grote bereidheid is onder automobilisten om zich aan een aangepaste snelheidslimiet te houden. Te hard rijden is immers nog steeds de grootste veroorzaker van een onveiligheidsgevoel binnen de bebouwde kom. Meer buurtbewoners komen dan ook in actie tegen te hard rijden in de eigen wijk. Dit in combinatie met de schatting van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), dat met een snelheidsverlaging voor de helft van de 50 km/uur-straten maar liefst 22-31% van het aantal verkeersdoden en -gewonden kan worden voorkomen, maakt dat Veilig Verkeer Nederland de verlaging van de snelheidsnorm van 50 km/uur naar 30 km/uur binnen de bebouwde kom als een positieve en haalbare ontwikkeling tegemoet ziet.

Gemeentelijke wegbeheerders aan zet

VVN roept gemeenten op om vaart te maken met de invoering van de snelheidsnorm van 50 km/uur naar 30 km/uur en biedt advies, gedragsinterventies en campagnematerialen. Bekijk hier de mogelijkheden.

Relevante links

Over de vereniging Veilig Verkeer Nederland

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is de grootste verkeersveiligheidsorganisatie van Nederland. De vereniging zet zich dagelijks in voor de missie ‘Iedereen veilig over straat’. Hiervoor activeert zij niet alleen haar beroepskrachten en duizenden vrijwilligers, maar ook het bedrijfsleven en politiek Den Haag. VVN is al vele jaren de grootste aanbieder van praktisch gerichte verkeerseducatie voor de basisschool. Onder het motto ‘Meedoen is makkelijk’ wil de organisatie zoveel mogelijk mensen laten participeren met als doel een veiliger verkeer. Meer info via vvn.nl.

 

 

Word supporter van HierinSalland

HierinSalland is voor, maar ook van Salland. Word supporters en ondersteun ons. Door mee te doen of met een kleine bijdrage.

Interessant? Deel het artikel

Meer over

Blijf op de hoogte

Abonneer je op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Om de twee weken verloten we onder de abonnees om en om een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch en de biologische Supermarkt in het Bos van Kleinlangevelsloo, beiden in Raalte. Bekijk de spelregels.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Blijf op de hoogte

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Iedere maand verloten we onder de abonnees een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch in Raalte. Bekijk de spelregels.

Ook interessant

Sorry, geen nieuws gevonden