Veel gif in Nederlands water

Het College toelating gewasbeschermingsmiddelen negeert Kaderrichtlijn Water, waardoor ons water veel te veel gifstoffen bevat

Interessant? Deel het artikel

oever water droogte

De Nederlandse wateren zijn al jarenlang ernstig vervuild met resten van giftige bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater maar doen heel weinig tegen deze vervuiling. PAN Nederland en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland eisen daarom intrekking van de toelating van een paar gevaarlijke giftige stoffen. Zij hopen dat waterschappen dat voorbeeld zullen volgen.

Milieuorganisaties eisen van het College voor de toelating gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb) de toelating van gevaarlijke stoffen te beëindigen. Het Ctgb laat nog steeds chemische bestrijdingsmiddelen toe, die al jarenlang de normen voor oppervlaktewater overschrijden. Zij negeert daarmee de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water. Ook negeert zij dat de praktijk niet overeenkomt met de theorie.

Brief

Pesticide Action Network Netherlands en Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland vragen in een brief aan het College voor toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) de toelating in Nederland van alle gewasbeschermingsmiddelen op basis van de werkzame stoffen cypermethrin, abamectine en esfenvaleraat in te trekken.

Jarenlange ernstige overschrijdingen Kaderrichtlijn Water

Deze stoffen worden al jarenlang aangetroffen in oppervlaktewateren in Nederland, in hoeveelheden die de geldende milieukwaliteitsnormen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) ernstig overschrijden. Cyermethrin, abamectine en esfenvaleraat zijn insecticiden, die bij overschrijding van de milieukwaliteitsnormen het waterleven ernstig bedreigen. Daarmee is het ook schadelijk voor de natuur zoals ook beschreven in het Deltaplan Biodiversiteit.

Al jarenlang worden de KRW-normen en de minder strenge toelatingsnormen (toelatingscriteria) van het Ctgb voor cypermethrin, abamectine en esfenvaleraat voor oppervlaktewater tot zelfs meer dan 300 maal overschreden. De KRW-normen van deze drie stoffen zijn zo laag, dat de laboratoria de stoffen pas kunnen aantonen bij een normoverschrijding van minstens 5 maal. De waarneembare KRW-norm, overschrijdingen zijn dus het topje van de ijsberg.

Verplichting lidstaten/Ctgb bij normoverschrijdingen

Cypermethrin is een prioritaire stof en de landen van de EU moeten bij overschrijding van de KRWnormen maatregelen nemen gericht op stopzetting of geleidelijke beëindiging van lozingen, emissies en verliezen. Abamectine en esfenvaleraat zijn specifiek verontreinigende stoffen, die in Nederland in grote rivieren en regionale wateren een probleem kunnen vormen. Bij het niet behalen van de KRWdoelstellingen, moet de emissie van specifiek verontreinigende stoffen progressief worden stopgezet of geleidelijk beëindigd.

Volgens de wetgeving betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen is een lidstaat verplicht om een toelating in te trekken of te wijzigen wanneer hij concludeert dat het mogelijk is dat de doelstellingen zoals bepaald in de KRW niet kunnen worden verwezenlijkt. In Nederland is het Ctgb de enige autoriteit die deze bevoegdheid heeft. Zij past die bevoegdheid tot nu toe nooit toe.

Intrekking van toelatingen hard nodig

Het is bekend dat Nederland nog heel veel zal moeten doen om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn water in 2027 te halen. De milieuorganisaties menen dat intrekking van de toelatingen daarom nodig is. Daarom vragen de milieuorganisaties het Ctgb om de toelating van gewasbeschermingsmiddelen op basis van cypermethrin, abamectine en van esfenvaleraat in te trekken.

Lees hier het volledige rapport

 

 

Word supporter van HierinSalland

HierinSalland is voor, maar ook van Salland. Word supporters en ondersteun ons. Door mee te doen of met een kleine bijdrage.

Interessant? Deel het artikel

Meer over

Blijf op de hoogte

Abonneer je op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Om de twee weken verloten we onder de abonnees om en om een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch en de biologische Supermarkt in het Bos van Kleinlangevelsloo, beiden in Raalte. Bekijk de spelregels.

2 gedachten over “Veel gif in Nederlands water”

  1. Avatar

    19 ton resten gewasbeschermings middelen in oppervlaktewater,te veel,echter 180 ton resten humane medicijnen en resten huisdiermedicijnen in oppervlaktewater,blijkbaar in deze niet relevant?!

  2. Avatar

    Zolang het medicijngebruik van de mens (met het bijbehorende ik spoel het lekker door de plee als ik het niet meer nodig heb) niet wordt meegewogen en naast de gevonden bestrijdingsmiddelen wordt neergezet vind ik het nog steeds zeer suggestief publiceren van “feiten”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Blijf op de hoogte

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Iedere maand verloten we onder de abonnees een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch in Raalte. Bekijk de spelregels.