Laatste berichten Waterbeheer

Meer berichten

Controle waterschap op waterkwaliteit zwemplassen van start

Vanaf woensdag 1 mei is officieel het zwemseizoen gestart. Reden voor Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) om ook weer te starten met het controleren van de waterkwaliteit van zwemplassen.

Lees verder »

DCD water

Duurzaamheidscentrum Deventer: Is de prijs van water te laag?

Water, het stroomt uit de kraan en lijkt soms wel oneindig. Veel mensen zien het als vanzelfsprekend dat er schoon drinkwater uit de kraan komt. Tijdens de presentatie van donderdag 25 april in het Duurzaamheidscentrum Deventer bleek dat dit allemaal niet zo vanzelfsprekend is als veel mensen denken.

Lees verder »

WDOD muskusratten bestrijding

CSI in de sloot: Waterschap speurt met nieuwe eDNA-techniek naar muskusratten

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) werkt met een nieuwe techniek om muskusratten, beverratten en bevers op te sporen. De nieuwe techniek is gebaseerd op eDNA (environmental DNA). Het waterschap vaart met een bootje een traject af en neemt om de 25 meter een ‘slokje water’. Het verzamelde water wordt daarna in een laboratorium geanalyseerd op aanwezigheid van DNA van muskusratten, beverratten en zo nodig bevers.

Lees verder »

capellenborg infocentrum ijssel

Leerlingen Capellenborg bezochten Infocentrum IJssel

De tweedejaars leerlingen van de scholengemeenschap Capellenborg uit Wijhe verdiepten zich de afgelopen week in het thema Water. Daarvoor bezochten ze het Infocentrum IJssel in Den Nul.

Lees verder »

Vitens drinkwater

Drinkwatertekort? Stevige vragen, heldere antwoorden van Vitens

In Nederland hebben we altijd genoeg drinkwater gehad. Maar blijft dit wel zo? Tijdens de recente droge zomers hadden we soms al te weinig water. Dat is zorgelijk. Vitens stelt heel duidelijk: als we deze uitdaging nu niet aanpakken, is er binnen tien jaar niet meer genoeg drinkwater voor iedereen.

Lees verder »

Basiskaart Natuurlijk Systeem kan helpen om water en bodem sturend te maken

De Basiskaart Natuurlijk Systeem in de Klimaateffectatlas is vernieuwd. Wat is dit precies voor kaart? Wat kun je ermee? En wat is er aan de kaart verbeterd? Myrjam de Graaf, onderzoeker aan de universiteit van Wageningen, vertelt er meer over.

Lees verder »

‘Bubbelbaden’ op rioolwaterzuiveringen schoongemaakt door duikers

Bij Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zijn de zogeheten beluchtingstanks van enkele rioolwaterzuiveringen schoongemaakt met de inzet van duikers. In de afgelopen jaren zijn deze tanks vervuild met onder andere zand en vezels uit bijvoorbeeld toilet- en  schoonmaakdoekjes.

Lees verder »

NGO’s starten juridische procedure tegen de hergoedkeuring van glyfosaat door de EU

Een consortium van zes NGO’s – PAN Europe, ClientEarth (EU), Générations Futures (Frankrijk), GLOBAL 2000 (Oostenrijk), PAN Germany en PAN-Nederland – is officieel een juridische uitdaging gestart tegen het recente besluit van de Europese Commissie om glyfosaat opnieuw goed te keuren.

Lees verder »

Regen, droogte en het Waterschap.

Ecoboer Jan Overesch uit Raalte roept het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) op om eindelijk eens iets structureels aan de uitdroging van de natuur en landbouwgrond te doen.

Lees verder »

Inloopbijeenkomsten over dijkversterking tussen Zwolle en Olst

De Nederlandse dijken zijn aan versterking toe. Ook de 29 kilometer lange IJsseldijk tussen Zwolle en Olst wordt aangepakt. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Boskalis werken in dit grote project samen onder de naam IJsselwerken.

Lees verder »

Burgerwetenschap brengt waterkwaliteit in beeld

Kleine wateren beslaan een aanzienlijk deel van het Nederlandse wateroppervlak. De ecologische toestand van deze wateren is vaak onbekend. Dit wilden de onderzoekers van het project ‘Vang de watermonsters 2023’ in beeld krijgen, om te bepalen in hoeverre kleine wateren voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water.

Lees verder »

Waterstanden stijgen, maar piek minder hoog dan vorige week

Door de forse buien die afgelopen week in ons gebied vielen, stijgen de waterstanden opnieuw: in de Sallandse Weteringen, de Vecht en de IJssel neemt het waterpeil toe. In de Sallandse Wetering zien we dat het waterpeil nu voorzichtig weer daalt en we verwachten dat het peil daar de komende dagen verder daalt. Op de Vecht verwachten we morgen een nieuwe piek en op de IJssel piekt de waterstand maandag opnieuw. De nieuwe pieken worden veroorzaakt door regen die in eigen land is gevallen, maar ook door neerslag vanuit Duitsland. We verwachten wel dat de pieken minder hoog zijn dan de vorige.

Lees verder »

Zoeken

Blijf op de hoogte

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Iedere maand verloten we onder de abonnees een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch in Raalte. Bekijk de spelregels.