Meer berichten

ChristenUnie Overijssel wil voorrang voor PAS-melders

De fractie van ChristenUnie Overijssel heeft vragen gesteld naar aanleiding van een uitgelekte notitie vorige week over Overijsselse PAS-melders. Vakblad Boerderij schreef over een niet openbare notitie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het ministerie schrijft daarin dat de Provincie Overijssel meer gebruik kan maken van extern salderen, het overnemen van stikstofruimte van een bedrijf dat volledig of gedeeltelijk stopt.

Lees verder »

Europese impuls voor duurzaamheidsinvesteringen via Energiefonds Overijssel

Energiefonds Overijssel (EFO) heeft een leningsovereenkomst van €50 miljoen ondertekend met de Europese Investeringsbank. De ondertekening werd gevierd tijdens een ceremonie in Enschede die samenvalt met de tiende verjaardag van het fonds. De EIB-investering vergroot de slagkracht van het fonds tot eind 2027 tot €330 miljoen, waarmee het fonds meer voordelige leningen zal kunnen uitzetten voor groene energie- en duurzaamheidsprojecten in de regio.

Lees verder »

SCP: Burgers en overheid niet op één lijn over wie aan zet is bij lokale energieprojecten

Terwijl de overheid verwacht dat burgers steeds meer meedenken, mee-beslissen en meedoen, klinkt tegelijkertijd bij burgers de roep om meer regie van de overheid bij het oplossen van maatschappelijke problemen. Onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar lokale energieprojecten laat zien dat burgers en lokale overheden anders denken over wie op lokaal niveau aan zet is.

Lees verder »

Raalte maakt werk van werk

De gemeenteraad van Raalte stelde dit jaar de visie op werk, re-integratie en participatie vast. Deze visie is nu vertaald in een concreet uitvoeringsplan.

Lees verder »

Raalte past pilot verkeersremmende maatregelen na een paar weken al weer aan

De pilot van de gemeente Raalte om te kijken welke maatregelen je moet nemen om het verkeer niet te hard te laten rijden op 60 km wegen, is er niet alleen een op basis van een slecht opgezet onderzoek, want na een paar weken is het al weer aangepast.

Lees verder »

Gemeente Raalte doet oproep om omgekeerde vlaggen in openbare ruimte te verwijderen

Omdat sommige mensen door de omgekeerde vlaggen gekwetst zijn en deze nu overtuigend lang gehangen hebben, verzoekt gemeente Raalte deze vlaggen uit de openbare weg te halen.

Lees verder »

Eerste agrarische bedrijven vrijwillig uitgekocht door provincie Overijssel

Provincie Overijssel bereikt overeenstemming met zes agrarische bedrijven voor vrijwillige aankoop vanuit de MGA.

Lees verder »

SCP: Vertrouwen in politiek blijft laag

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft een nieuw rapport gepubliceerd en stelt als uitdaging voor het komende politieke jaar: ‘houd kritische burgers aangehaakt.’

Lees verder »

Gemeente Raalte publiceert haar zomernota

Zomernota 2022 gemeente Raalte: Groene cijfers en werkzaamheden grotendeels op schema.

Lees verder »

Wethouder Sylvia van der Heide legt werk neer om gezondheidsredenen

Wethouder Sylvia van der Heide van Burgerbelangen 0572 heeft met pijn in het hart moeten besluiten haar functie op te geven.

Lees verder »

Afscheidsbrief Liesbeth Jochemsen aan burgemeester Ton Strien

HierInSalland vroeg Sallanders brieven te schrijven aan afscheidnemend burgemeester Ton Strien van Olst- Wijhe. Hier de brief van Liesbeth Jochemsen.

Lees verder »

Gemeente Hellendoorn wint provinciale ‘Blije Berm’ -verkiezing

De gemeente Hellendoorn heeft de Blije Bermverkiezing gewonnen. Steenwijkerland is op de tweede plaats geëindigd. De gemeente Dalfsen heeft de aanmoedigingsprijs gewonnen; deze prijs is voor de gemeente die goed op weg is naar ecologisch bermbeheer.

Lees verder »