Meer berichten

Sociaal Cultureel Planbureau (SCP): Coalitieakkoord uitwerken vanuit perspectief van burgers

Het Sociaal Cultureel Planbureau geeft haar visie op de plannen van de nieuwe regeringscoalitie.

Lees verder »

Straatpraat: Macho’s worden in de wieg gemaakt

Straatpraat: Buuv, TheeTante, NarrigeNeef en de buurman maken geregeld een praatje in de straat. Buurman is niet tevreden met de nog altijd masculiene bestuurscultuur in ons land. TheeTante is het met hem eens, de machocultuur lijkt niet uit te roeien!

Lees verder »

Jos van Westing wil jongerenhuisvesting op voormalig AZC Raalte

Jos van Westing heeft het college van B&W en diverse politieke partijen van de gemeente een brief geschreven met een voorstel om tijdelijke jongerenhuisvesting te creëren op het terrein van het voormalig Asielzoekerscentrum aan de…

Lees verder »

Hans van Zwolle: Einde van de Covid19 tunnel

De niet gevaccineerde en wel gevaccineerde zijn weer gelijk. Dat is de winst van deze lockdown. De vermaledijde QR code is waardeloos geworden. Demissionair minister De Jonge staat op het punt vervangen te worden en…

Lees verder »

Tim Lammers: Kerst en Oud en Nieuw in Canada

Zeven jaar geleden vertrok Tim Lammers naar Canada om daar een jaar bij een boer te gaan werken. Kennissen gaven hem een paar maanden, want hij zou Luttenberg helemaal niet zo lang kunnen missen. Maar het liep anders. Tim gaat voor ons geregeld vertellen hoe het hem vergaat in het Canadese Winnipeg Manitoba. Vandaag zijn 3e aflevering.

Lees verder »

Simpele Kerstmis met snert

Kees Huls is tot de conclusie gekomen dat hij dit jaar sober Kerstmis zal vieren, omdat de kerstgedachte mijlenver weg lijkt.

Lees verder »

Geen licht in de duisternis

De column van Gosse Jongstra gaat deze week over verkeersperikelen in Olst- Wijhe.

Lees verder »

Straatpraat: NarrigeNeef is het weer helemaal eens met het laatste bericht van TheeTante

TheeTante stelt voor om alleen nog vrouwen als regeringsleiders in te schakelen en pleit ook voor aanpassingen op sociaal en duurzaamheidsgebied. NarrigeNeef is het, zoals eigenlijk altijd, volledig met haar eens.

Lees verder »

Dag van de wetenschap: Van Belleghem dwingt met Upgade ethisch na te denken

Vandaag is het de Dag van de Wetenschap. DamastInSalland vraagt zich af of we nog zonder wetenschap kunnen. Daar willen wij je graag je mening horen en geven een voorzetje met het adviseren van een boek.

Lees verder »

Over het nieuwe integratiebeleid

Hasan Kaddour: De koning van India eiste ook dat zijn volk inburgerde en dat ging helemaal verkeerd.

Lees verder »

Straatpraat: Buurman maakt zich deze week zorgen over moeilijke financiële keuzes en risico’s.

Buuv, TheeTante, NarrigeNeef en de buurman maken geregeld een praatje in de straat.

Lees verder »

Hier in Salland nu officieel als stichting verder

HierInSalland is vanaf 15 november een stichting. Gisteren werd de stichtingsakte door het bestuur ondertekend bij notaris De Zwart in Raalte.

Lees verder »