’t Natuurlijk Huus: Les in Inheemse wetenschap

Met een natuurlijke en duurzame manier van leven kun je vandaag al beginnen. Maar hoe dan?   Agnes Heethaar van ’t Natuurlijk Huus in Raalte is ervaringsdeskundige en geeft iedere week een voorbeeld. Deze week gaat het over dankzegging, een dagelijks ritueel van het Inheemse volk Onondaga (Uit het boek: Een vlecht van heilig gras, geschreven door Robin Wall Kimmerer)

Interessant? Deel het artikel

groene scholen gratis zaden groente gezond

Dit boek las ik onlangs. Het handelt over een geheel andere kijk op het leven en daardoor ook een taal die met name de essentie, het wezenlijke benoemt en de onderlinge relaties aangeeft. Zij kennen vele rituelen. Eén daarvan is de dagelijkse dankzegging aan al het leven. Daarmee eren zij het leven en dragen daar veel zorg voor. Zie zien de onderlinge afhankelijkheid en zien zichzelf als deel daarvan. Wij kunnen hier nog veel van leren. Daarom deel ik dit graag.

 

Dankzegging Inheemse Onondaga, de woorden die voor al het andere komen

In hun traditie is dankbaarheid het allerbelangrijkste en is rechtstreeks gericht aan degenen die hun geschenken delen met de wereld.
Het Ritueel herinnert eraan om elke dag te beginnen met daar waar onze voeten het eerst de aarde raken, een groet brengen en dankzeggen aan alle leden van de natuurlijke wereld. Je wordt er elke dag aan herinnert dat je genoeg hebt. Alles wat nodig is om in leven te blijven is er al. Als je dat elke dag doet, leidt dat tot tevredenheid en eerbied voor de hele schepping.

Groet en dank aan de Natuurlijke Wereld

Vandaag zijn we bij elkaar gekomen en zien we dat de kringlopen van het leven doorgaan. Het is onze plicht om in evenwicht en in harmonie te leven met elkaar en met alles wat leeft. Laten we nu onze gedachten samenbrengen terwijl we elkaar als Mensen groeten en danken. Nu zijn onze gedachten één.

Wij zijn onze Moeder Aarde dankbaar, want ze geeft ons alles wat we nodig hebben om te leven. Ze draagt onze voeten wanneer we op haar rondlopen. We zijn blij dat ze voor ons blijft zorgen zoals ze dat al vanaf het begin ter tijden doet. Wij zenden onze Moeder dank, liefde en respect. Nu zijn onze gedachten één.

We danken alle wateren op aarde voor het lessen van onze dorst, voor het geven van kracht en het koesteren van het leven van alle wezens. We kennen de kracht van water in vele vormen- watervallen en regen, nevelen en stromen, rivieren en zeeën, sneeuw en ijs. We zijn dankbaar dat de wateren nog altijd hier zijn en hun verantwoordelijkheid vervullen tegenover de rest van de schepping. Kunnen we afspreken dat water belangrijk is voor ons leven, en onze gedachten verenigen om het Water te groeten en te danken? Nu zijn onze gedachten één.

Onze gedachten gaan nu uit naar alle Vissen die in het water leven. Het is hun taak om het water te reinigen en te zuiveren. Ze geven zichzelf ook aan ons, als voedsel. We zijn dankbaar dat ze hun taken blijven vervullen, en we groeten en danken de Vissen. Nu zijn onze gedachten één.

We richten ons nu tot de uitgestrekte velden met Planten. Zover als het oog reikt groeien de Planten en verrichten ze vele wonderen. Ze ondersteunen vele levensvormen. Met onze gedachten verenigd danken we de Planten, en we kijken ernaar uit om nog vele generaties Planten te zien.
Nu zijn onze gedachten één.

Met onze gedachten verenigd danken we alle voedselgewassen die we oogsten uit de tuin, met name de Drie Zussen (mais, bonen en pompoen die elkaar ondersteunen), die de mensen zo overvloedig voeden. Sinds het begin der tijden helpen granen, groenten, bonen en vruchten de mensen om te overleven. Veel andere levende dingen halen ook kracht uit hen. We verzamelen alle voedselgewassen in onze gedachten en we groeten en danken hen. Nu zijn onze gedachten één.

Nu richten we ons tot de Medicinale Kruiden van de wereld. Vanaf het begin was het hun taak om ziekte weg te nemen. Ze staan altijd klaar om ons te genezen. We zijn zo blij dat er nog een paar bijzondere mensen onder ons zijn die zich herinneren hoe we de planten moeten gebruiken voor genezing. Met onze gedachten verenigd betuigen we dank, liefde en eerbied aan de Medicijnen en de hoeder van de Medicijnen. Nu zijn onze gedachten één.

Om ons heen zien we alle Bomen staan. De Aarde heeft veel Bomenfamilies die elk hun eigen taak en nut hebben. Sommige bieden beschutting en schaduw; ander bieden vruchten en schoonheid en veel nuttige geschenken. De Esdoorn is de leider van de bomen en schenkt zijn suiker wanneer de Mensen die het hardst nodig hebben. Veel volkeren in de wereld zien een Boom als een symbool van vrede en kracht. Met onze gedachten verenigd groeten en danken we de Bomen. Nu zijn onze gedachten één.

We brengen onze gedachten samen om alle prachtige dieren van de wereld die met ons rondlopen te groeten en te danken. Wij mensen kunnen veel van hen leren. We zijn dankbaar dat ze hun leven met ons blijven delen en hopen dat dat altijd zo blijft. Laten we onze gedachten verenigingen en de Dieren danken. Nu zijn onze gedachten één.

We brengen onze gedachten samen en danken alle vogels die boven onze hoofden fladderen en vliegen. De Schepper schonk hen de gave om mooi te zingen. Elke ochtend begroeten ze de dag en met hun gezang herinneren ze ons eraan dat we het leven moeten waarderen en ervan moeten genieten. De Arend werd gekozen als hun leider, om over de wereld te waken. We brengen een blije groet aan alle Vogels, van de allerkleinste tot de allergrootste en danken hen. Nu zijn onze gedachten één.

We zijn allemaal dankbaar voor de krachten die we de Vier Winden noemen. We horen hun stemmen in de bewegende lucht als ze ons verfrissen en de lucht zuiveren die we inademen. Ze helpen de wisseling van de seizoenen teweeg te brengen. Ze komen vanuit de vier richtingen en brengen ons tijdingen en geven ons kracht. Met onze gedachten verenigd groeten en danken we de Vier Winden. Nu zijn onze gedachten één.

Nu richten we ons naar het westen, waar onze grootvaders de Donderwezens leven. Met bliksem en donderende stemmen brengen ze het water mee dat het leven hernieuwt. We verenigen onze gedachten om onze Grootvaders, de Donderaars, te groeten en te danken.

We groeten en danken nu onze oudste broeder, de Zon. Elke dag, zonder uitzonderingen, bereist hij de hemel van oost naar west en brengt hij het licht van een nieuwe dag. Hij is de bron van alle vuren van het leven. Met onze gedachten verenigd danken we onze Broeder, de Zon. Nu zijn onze gedachten één.

We brengen onze gedachten samen en danken onze oudste Grootmoeder, de Maan, die de nachtelijke hemel verlicht. Ze is de leider van vrouwen over de hele wereld en ze beheerst de getijdenbewegingen van de oceanen. We meten de tijd aan de hand van haar veranderende vorm, en de Maan in degene die waakt over de komst van kinderen hier op Aarde. Laat ons onze dank aan Grootmoeder Maan verzamelen en opstapelen. Laag op laag van dankbaarheid en dan die stapel vrolijk hoog in de nachtelijke lucht gooien zodat zij het weet. Met onze gedachten verenigd groeten en danken we onze Grootmoeder, de Maan.

We brengen onze gedachten samen en groeten en danken de verlichte Leraren die door de eeuwen heen zijn gekomen om te helpen. Wanneer we vergeten hoe we in harmonie moeten leven, herinneren zij ons eraan hoe we als mens horen te leven. Met onze gedachten verenigd groeten en danken we deze zorgzame Leraren. Nu zijn onze gedachten één.

We richten onze gedachten nu op de Schepper, onze Grote Geest, die we groeten en danken voor alle geschenken van de schepping. Alles wat we nodig hebben om een goed leven te leiden is hier, op Moeder Aarde. Voor alle liefde die ons nog altijd omringt, verenigen we onze gedachten en groeten en danken we de Schepper in de mooiste bewoordingen. Nu zijn onze gedachten één.

We zijn nu bij het einde van onze woorden beland. Van alles wat we hebben genoemd was het niet onze bedoeling iets weg te laten. Als er iets vergeten is, laten we het aan ieder persoonlijk over om op de eigen manier te groeten en dank te zeggen.

 

En nu zijn onze gedachten één.

 

 

Word supporter van HierinSalland

HierinSalland is voor, maar ook van Salland. Word supporters en ondersteun ons. Door mee te doen of met een kleine bijdrage.

Interessant? Deel het artikel

Meer over

Blijf op de hoogte

Abonneer je op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Om de twee weken verloten we onder de abonnees om en om een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch en de biologische Supermarkt in het Bos van Kleinlangevelsloo, beiden in Raalte. Bekijk de spelregels.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Blijf op de hoogte

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Iedere maand verloten we onder de abonnees een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch in Raalte. Bekijk de spelregels.