Segregatie, discriminatie en polarisatie: meningsuiting of haatzaaierij?

In het artikel "Samenwerken met PVV-bewindslieden" van Leo van Krukkert (HierinSalland, 2024) uit hij controversiële meningen die de grenzen aan de vrijheid van meningsuiting lijken te overschrijden. De auteur koppelt Hitler subtiel aan linkse ideeën en beschuldigt linksgeoriënteerde politici van intimidatie, bedreiging en gewelddadigheid.

Interessant? Deel het artikel

pixabay

In Nederland is de vrijheid van meningsuiting een hoogstaand goed. Echter, deze vrijheid is niet onbeperkt. Artikelen 13 en 14 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) verbieden haatzaaiende taal en aanzetten tot discriminatie.

Mogelijke overtreding van de wet

Het is discutabel of Van Krukkert’s uitlatingen onder deze verboden vallen. Enerzijds kan men beargumenteren dat zijn taalgebruik te extreem en polariserend is, en dat hij bewust aanstuurt op discriminatie van links- georiënteerden. De beschuldigingen van gewelddadigheid en intimidatie lijken gericht op het demoniseren van een complete politieke stroming.

Aantasting van het publieke debat

Los van de juridische aspecten, is het belangrijk om te beseffen dat dergelijke uitingen schadelijk zijn voor het publieke debat. Ze creëren een sfeer van vijandigheid en wantrouwen, en bemoeilijken constructieve dialoog. In plaats van uit te wisselen van ideeën, worden mensen in hokjes gestopt en beschuldigd van haat en geweld.

Een oproep tot respect en verbinding

In plaats van te vervallen in haatzaaierij en beschuldigingen, is het essentieel om te focussen op respectvolle en inhoudelijke discussie. We moeten onze meningen kunnen uiten, zelfs als we het oneens zijn met elkaar. Maar dit moet gebeuren binnen de grenzen van fatsoen en zonder anderen te demoniseren of te discrimineren.

Verzoek om rectificatie

De auteur van het opiniestuk heeft het recht om zijn mening te geven, hoe ongepast die ook mag zijn. Echter verzoek ik heer Van Kukkert en de redactie van  HierinSalland om het artikel te verwijderen. Dat op basis van de volgende argumenten:

 • In het opiniestuk van Van Krukkert worden feitelijke onjuistheden gemaakt. De vergelijking tussen Hitler en linksgeoriënteerde politici is niet alleen ongepast, maar ook onwaar.
 • Ik pleit t voor een inhoudelijke en respectvolle discussie. Dit is de enige manier om polarisatie en haat tegen te gaan.
 • Het is belangrijk om te benadrukken dat niet alle leden van een politieke stroming hetzelfde denken of handelen. Veralgemeningen over complete groepen mensen zijn gevaarlijk en onterecht.

Conclusie

De vrijheid van meningsuiting is een belangrijk recht, maar mag niet worden misbruikt om haat te zaaien of te discrimineren. We moeten streven naar een publiek debat waarin ruimte is voor verschillende meningen, maar waar respect en verbinding centraal staan.

Bronnen

Krukkert, V. (2024, juni). Samenwerken met PVV-bewindslieden. Opgehaald van HierInSalland

Eerdere reactie Martin van der Hooft op artikel Leo van Krukkert.

College voor de Rechten van de Mens (zd). Mensenrechten.

Overheid.nl. (zd). Overheid.nl. Opgehaald van Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Rome.

Rijksoverheid. (zd). Persvrijheid bewaren.

UNIA. (zd). UNIA. Wanneer spreek je over een haatboodschap?

Journalistieke visie HierInSalland

Lenka had de redactie gevraagd het artikel van Leo te verwijderen. Om de volgende redenen heeft HierInSalland dat niet gedaan:

HierInSalland heeft geen politieke kleur of voorkeur. We streven er naar thema’s van diverse kanten te laten belichten, samen met de samenleving. Dat leidt er toe dat we artikelen plaatsen als ze redelijk tot goed onderbouwd zijn, maar vooral zo lang ze binnen kaders van de wet lijken te passen. Als dat niet het geval is, halen ze de toets der kritiek niet. Dat geldt ook voor reacties onder artikelen.

Ons standpunt is dat als je niet plaatst wat je niet zint of waar redenaties gebruikt worden waar iets op af te dingen valt, dat je dan de basis van het begin van een gesprek mist. Het door jou genoemde artikel heeft er voor gezorgd dat er wél een gesprek over betreffende thema tot stand komt.

Wij zien ons ten aanzien van het artikel en ten aanzien van de reacties en vervolgartikelen (die we overigens ook zelf deels organiseren) als de boodschapper. Naar onze mening moet niet de boodschapper onthoofd worden.

 

 

Word supporter van HierinSalland

HierinSalland is voor, maar ook van Salland. Word supporters en ondersteun ons. Door mee te doen of met een kleine bijdrage.

Interessant? Deel het artikel

Meer over

Blijf op de hoogte

Abonneer je op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Om de twee weken verloten we onder de abonnees om en om een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch en de biologische Supermarkt in het Bos van Kleinlangevelsloo, beiden in Raalte. Bekijk de spelregels.

6 gedachten over “Segregatie, discriminatie en polarisatie: meningsuiting of haatzaaierij?”

 1. Avatar
  Leo van Krukkert

  Geachte mevrouw Pitrmanova,

  hierbij mijn reactie op uw artikel met de titel ‘Segregatie, discriminatie en polarisatie: meningsuiting of haatzaaierij?’

  Een nogal stevige titel met een oorspronkelijke, door de redactie uitgezochte, begeleidende foto die daar nog extra gewicht aan gaf.
  Mooi dat er nu (alsnog) voor een andere, wat vriendelijkere foto gekozen is.

  De titel van uw artikel zou iemand die niet stevig in zijn schoenen staat, zo maar als best intimerend kunnen ervaren. Net als uw opmerkingen ‘ Mogelijke overtreding van de wet’, ‘Aantasting van het publieke debat’ en ‘Verzoek om rectificatie’.

  U vraagt mij letterlijk om mijn artikel te verwijderen. In plat Hollandss noem ik dat iemand de mond willen snoeren. Het lijkt veel op de ‘werkwijze’ die ik vaker in het politieke debat zie. Een ‘werkwijze’ van uitsluiten, cancelen, censureren, verbieden, cordon sanitaire. Uit welke politieke hoek dat meestal is laat ik voor de lieve vrede maar even in het midden.

  Mijn artikel heeft een discussie op gang gebracht en dat is mooi. De zaken die ik benoem zijn geen controversiële meningen zoals u stelt mevrouw Pitrmanova, het zijn vaststaande feiten die te checken zijn.
  En ja, soms is de waarheid ongemakkelijk.

  De link naar Hitler in mijn artikel is geen subtiele koppeling aan linkse ideeën zoals u beweert, het is een handreiking om diens ideologie eens vanuit een andere invalshoek te bekijken. Zouden meer mensen eens moeten doen, openstaan voor andere meningen en visies. Maar het is maar net hoe je het lezen wilt hè?

  Blijkbaar raakt het u, net zoals ik mij eraan erger als rechtse politici weer eens gelabeld worden met termen als extreem, fascist en racist. Mensen worden hiermee negatief weggezet en de discussie wordt doodgeslagen.

  Maar discussies hoor je niet dood te slaan en nee, ook niet met censuur. U heeft, behalve mij, ook de redactie van Hier in Salland gevraagd mijn artikel te verwijderen. Echter, in een vrije democratie ‘bestrijd’ je elkaar met woorden, met discussies op inhoud en feiten en niet door een mening die je niet bevalt in de ban te willen doen.

  Met welgemeende vriendelijke groet,

  Leo van Krukkert

  1. Avatar

   Beste Theo, ik sta voor heleboel open.
   Echter mag het onderbouwd , feitelijk kloppen en constructief zijn. Vooral in publiek domein. Anders wordt het een Facebook praat.
   De creatie van u is een intimiderend en haatzaaiend gebrabbel. Geen opinie.
   U lijkt doelbewust complete politieke stroming te demoniseren. Daarmee maakt u zich schuldig aan haatzaaien.
   Laten we glas helder zijn: Haatzaien is niet toelaatbaar en overtreedt de grens van vrije meningsuiting. Neemt u maar verantwoordelijkheid hiervoor!!!
   Dat is wat u mag gaan doen.

   Duidelijke grens stellen aan wat toelaatbaar is, is het werk van de redactie.
   Helaas bezwijkt deze onder angst te links gevonden te worden. Hun argument apolitiek te zijn opent de deur open voor dit soort onbegrijpelijke en in mijn optiek gevaarlijke teksten .

   Lees u maar uw tekst nogmaals en zet daar ipv linkse partijen namen van uw naasten.
   Hoe voelt het dan? Mag dan nog alles gezegd worden?

   Lenka

   1. Avatar
    Leo van Krukkert

    Dag mevrouw Pitrmanova,

    mijn naam is Leo, geen Theo. Op zich niet erg hoor, Theo zou ook een mooie naam geweest zijn.

    Mijn creatie, zoals u het noemt, zijn kloppende feiten die overal op het internet te vinden zijn. Ik heb deze slechts verzameld en dan ineens heet het, volgens u, haatzaaierij.

    U noemt het ook intimiderend gebrabbel en zegt dat ik doelbewust een complete politieke stroming demoniseer. Ik zou natuurlijk kunnen proberen om ook een verhaal over rechtse uitglijders, misstanden en verschrikkingen te maken. Maar dan vraag ik mij wel af of u er dan ook zo bovenop gesprongen zou zijn? Eerlijk zeggen hè?

    Verder vind ik dat als wij het over intimideren hebben dat dat toch echt van uw kant komt met een uiterst dreigende toon. U zet zelfs (nu al tot twee maal toe) de redactie onder druk.

    De redactie zelf weet drommels goed dat zij links zijn en dat ik een beetje rechts ben. Maar we respecteren elkaar ten volle. We mogen tenslotte van elkaar verschillen nietwaar?

    Tot slot eindigt u met dat ik de linkse partijen in mijn stuk moet vervangen door mijn naasten. Opnieuw een sterk staaltje van intimidatie als u het mij vraagt. Familie en naasten erbij slepen is iets wat je niet doet, het is not done, nooit niet!!

    Maar als ik dan toch ‘naasten’ moet plaatsen in mijn stuk dan moet ik misschien eerst maar eens de naasten interviewen van de slachtoffers uit mijn verhaal.

    Maar ik vind het welletjes. We gaan het niet eens worden. En dat mag gelukkig ook hè? Er hoeft niet altijd overeenstemming te zijn. Kan ook niet.

    Ik ga weer verder met andere dingen. Het leven is te mooi om je door angst of ergernis te laten leiden. En het is iets wat ik u ook gun; een mooi leven.

    Beste groet, Leo

    1. Avatar
     Ellen van den Berg

     Beste meneer Krukkert,
     We schijnen u te kennen van prachtige muzikale Plaatnportretten. Dat zal ongetwijfeld. Misschien kunt u zich daar beter bij houden.
     Uw analyse over links en rechts deel ik niet, ik vind mezelf links maar voel me totaal niet aangesproken door uw warrige verhaal. Kennelijk is iedereen die het niet met u eens is links, dat is wel erg makkelijk.
     Iedereen is links behalve de PVV?
     Bij ons thuis zeiden ze dan; Iedereen loopt uit de maat behalve mijn Jantje.
     Ik wil hier ook niet al te verwoorden aan vuil maken, kort gezegd het is een ongenuanceerd hitserig veraal.
     Ik had me net aangemeld voor mails van Hier in Salland, maar als dit het peil is heb ik zo mijn bedenkingen.
     En even een opmerking richting “de redactie” als je dit soort artikelen over politiek wil plaatsen mag je eerst wel eens bij jezelf nagaan waar de grenzen liggen.

     Vriendelijke groet, Ellen

 2. Avatar

  De man mag uiteraard zijn mening hebben, hoe afschuwelijk die ook is, maar een beetje factchecking kan bij deze heer van Krukkert geen kwaad. Het zou dan ook heel fijn zijn wanneer de redactie dat inhoudelijk deed, als men besluit een dergelijk agressief stuk vol met ongefundeerde, onbewezen beschuldigingen toch te plaatsen. (nog wel van een “vaste redacteur”!!??)
  Meneer van Krukkert zou er goed aan doen zelf linkjes in zijn “braaksel” te plaatsen, zodat de lezers kunnen nazien of “Paul Rosemöller voor draaiende camera’s Pim Fortuyn dood wenst”.
  Ook zou ik graag beelden zien van “boeren die ongenadig hard in elkaar worden geslagen of bijvoorbeeld door een waterkanon op een paar meter afstand een schedelbasisfractuur oplopen”. En beelden van “blokkeerders van E.R. van o.a. snelwegen, die door de politie koffie aangeboden krijgen, letterlijk!”
  Het omgekeerde is immers het geval. De gewelddadige boeren met hun monstertrekkers is immers geen strobreed in de weg gelegd, behalve een paar boetes die zijn uitgedeeld en één ongelukkige kogel van een in het nauw gedreven agent, die zich zeer bedreigd voelde door een jong ventje die met zo’n enorm apparaat op hem af kwam. Wat kan de politieagent overigens doen tegen boeren in deze machines (die in Brussel over een politieauto zijn heen gereden)? Niets! Vriendelijk zijn, verzoeken te vertrekken en een bonnetje uitdelen.
  Ook een waterkanon doet daar immers niets tegen; de boer blijft lachend, hoog en droog in zijn cabine zitten terwijl de waterspuit daarop gericht is. Hoe anders was dat bij de mensen van ER, waar zelfs kinderen van de weg afgespoten werden met dat waterkanon.
  En ja, natuurlijk zijn er ook extreem linkse protestbewegingen geweest die het geweld niet schuwden, zowel in Nederland als in het buitenland, maar beste Leo, de lijst met leugens, agressie, bedreigingen en daadwerkelijk geweld van extreemrechts is helaas vele, vele malen langer. Van individuele loners en gestoorde types als André Breivik, via een eindeloze rij internet trollen, met hun (doods)bedreigingen (vooral aan het adres van vrouwen), een blonde, schreeuwende ophitser in ons parlement (en één in Amerika, ook blond) tot complete gewapende overvallen op parlementsgebouwen (VS en Brazilië) en kort geleden een voorbereidde en verijdelde gewelddadige staatsgreep (Duitsland).
  Lees dus je stukje nog eens na en haal de onzin en de leugens eruit. Of, beter nog, laat je vrouw/partner het even lezen, om de boosheid en agressie eruit te halen. Doe ik ook altijd, behalve deze keer.
  Misschien is het dus toch beter dat de redactie de haatzaaierij van Krukkert van de site verwijdert. (uiteraard inclusief de reacties daarop dan). En bovendien, wat heeft dit met Sallandse gebeurtenissen te maken, behalve dat wij daar wonen?

 3. Avatar
  Leo van Krukkert

  @Cor Hopman

  Alsjeblieft, twee korte filmpjes (er zijn ook langere versies van). Ze zijn net als de rest van de feiten die ik benoem simpel te googelen.
  Maar dat mag u zelf doen Cor Hopman. Ik heb dat al gedaan voordat ik mijn artikel schreef. Wie mij kent weet dat ik nooit zomaar ongefundeerde uitspraken doe.

  Maar ooh ooh ooh wat zijn we toch verzuurd hè met een soort van rechts kabinet aan de macht (zolang het duurt, dat dan weer wel).
  Bij de Action of badkamerspecialist heeft u keuzes uit vele spiegels. Ik zou zeggen; koop er een.

  En tot slot; laat mijn familie erbuiten.

  Rosenmöller:
  https://youtu.be/NHBcdhsTjSg?si=P8ridxC5HqDuTX9v

  Waterkanon / schedelbasisfractuur:
  https://youtu.be/8s2bHkTdanY?si=ab0ylgc54HxCDj8L

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Blijf op de hoogte

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Iedere maand verloten we onder de abonnees een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch in Raalte. Bekijk de spelregels.