Vruchtbare kringloop Overijssel schrijft: Als melkveehouder wil je een goede relatie met je omgeving. Wij attenderen je daarom graag op mogelijkheden voor verdere verbinding, zoals bijvoorbeeld via het project Salland Zoemt. Dit project regelt de aanplant van bomen zoals fruit- en notenbomen in Salland en wil hier graag in optrekken met boeren en tuinders. 90 procent van de aanschafkosten van de bomen en het aanplanten wordt gefinancierd door de provincie. Woon jij in mooie Salland en wil je meedoen? Meld je dan via sallandzoemt@gmail.com.

Agnes Heethaar is een van de trekkers van het project Salland Zoemt, ze wil heel graag melkveehouders van Vruchtbare Kringloop Overijssel betrekken bij het planten van bomen. “Biologische boeren zijn vaak al bezig met het vergroten van biodiversiteit, wij hopen via Salland Zoemt de drempel voor reguliere boeren en tuinders te verlagen.” In Salland vind je veel landgoederen en open weilanden. Met het aanplanten van bomen en struiken wil Salland Zoemt veilige verbindingszones creëren. “Dieren en insecten kunnen zich zo gemakkelijker verplaatsen en het biedt ook schuilplaatsen.”

Planten in het najaar
Het planten gebeurt naar alle waarschijnlijkheid eind dit jaar, geeft Heethaar aan. Vanwege de droogte is het najaar de beste tijd om te planten. Provincie Overijssel vergoedt 90 procent van de aanschafkosten en aanplanten van het groen, maar deelnemers dragen zelf ook een deel bij. Wie meedoet gaat een onderhoudscontract aan van 21 jaar. Voor het onderhoud worden cursussen en workshops georganiseerd door Salland Zoemt zodat je eventueel zelf ook onderhoud kunt uitvoeren aan de bomen en struiken. Heethaar: “Van de onderhoudskosten wordt 25 procent vergoed, doe je het onderhoud zelf dan kun je dat ook zelf verdienen.”

Heethaar hoopt dat een groot aantal boeren mee zal doen aan Salland Zoemt. “Met elkaar kunnen we de biodiversiteit enorm uitbreiden. Met meer wallen in weiland, weer fruitbomen met fruitbloesem in onze omgeving. Dan maken we met élkaar een mooier Salland voor ons allemaal!”

Wil je al langer meer biodiversiteit creëren op je erf en naaste omgeving maar wist je niet goed hoe? Salland Zoemt kan daarbij helpen! Geef je snel op via sallandzoemt@gmail.com.

Andere activiteiten

Salland Zoemt heeft grofweg de driehoek Raalte-Heino-Lemelerveld als haar werkgebied. In dat gebied is met name in de bossen van landgoederen al een goed begin gemaakt met verruiging en verrommeling. Gewoon niks doen, is al een mooie stap richting natuurlijk onderhoud. Er komen ook excursies naar elkaars tuinen in het buitengebied. Een grote stap heeft Salland Zoemt gemaakt met deelname aan een project van Kostbaar Salland, dat de mogelijkheid biedt hagen, vogelbosjes, lanen, kikkerpoelen en wat al niet meer aan te leggen en te onderhouden. Meer dan twintig bewoners van het werkgebied, allemaal bewoners van het platteland, gaan meedoen. Misschien nog dit vroege voorjaar, anders het komende najaar worden duizenden bomen en struiken toegevoegd aan de natuur van de particuliere gronden. Ook zijn er gesprekken gaande met de gemeente Raalte en het waterschap om ander maaibeleid toe te passen in het gebied, om insecten via bermen en oevers een soort van snelweg te geven.