Raalte zet voor opwek van energie met regio in op lokale initiatieven

Interessant? Deel het artikel

energieinitiaiteven kaartje

De gemeente Raalte wekt in 2030 de elektriciteitsvraag van de gebouwde omgeving in eigen gemeente nagenoeg 100% duurzaam op. Dit legt Raalte samen met de regio vast in de Regionale Energiestrategie (RES). In deze strategie legt de regio de nadruk op lokale gemeenschappen. Zeggenschap, opbrengsten voor de gemeenschap en eerlijke verdeling van de lusten en lasten zijn belangrijke thema’s in West-Overijssel.

Lokale energie-initiatieven

Wethouder Frank Niens: “In de gemeente Raalte zijn we eind 2019 gestart om de energietransitie te versnellen door samen met inwoners, vrijwilligers en Plaatselijk Belangen het gesprek aan te gaan. We zien dat lokale energie-initiatieven in de dorpen opstaan. Groepen inwoners en ondernemers die met elkaar willen gaan staan om duurzame energie ook in hun dorp een plekje te geven. Daarbij is het motto van initiatieven “We doen het met elkaar en voor elkaar.

Als gemeente ondersteunen we deze lokale energie-initiatieven door kennis te delen en een netwerk op te bouwen in de regio met o.a. inwoners, ondernemers en ervaringsdeskundigen. Met deze aanpak zetten we lokaal stappen in het bereiken van onze doelstelling en geven we uitvoering aan de RES.

Daarnaast dragen we er zorg voor dat initiatiefnemers weten waar ze aan toe zijn en door duidelijkheid te geven aan welke voorwaarden lokale energie-initiatieven moeten voldoen. Daarvoor heeft de gemeente Raalte richtlijnen gemaakt voor de opwek van zonne-energie en zijn richtlijnen voor de opwek van windenergie in ontwikkeling.

Een stap op weg naar 2030

West-Overijssel levert met RES zijn bijdrage aan de uitvoering van het Klimaatakkoord. Daarin is afgesproken dat in 2030 energie duurzaam opgewekt wordt met zon en wind als bijdrage aan de reductie van 49% CO2-uitstoot. West-Overijssel is een van de dertig RES-regio’s die allemaal bijdragen aan deze landelijke opgave. Na een concept-RES in juni 2020 en het Hoofdlijnenakkoord in maart van dit jaar ligt nu de RES 1.0 ter besluitvorming voor bij de gemeenteraden, Provinciale Staten en algemeen besturen van de waterschappen. Daarmee zet de regio een belangrijke stap op weg naar 2030. Maar het is zeker niet de laatste stap. De RES wordt elke twee jaar te herijkt. Zo blijft er volop ruimte om plannen aan te scherpen en eventuele nieuwe ontwikkelingen of technieken een plek te geven in de West-Overijsselse energiestrategie.

Meer informatie

Ga naar www.raalte.nl/samenduurzaam voor meer informatie. Lees hier de RES 1.0 en/of meld je aan voor het webinar op 16 juni 2021 waarin de RES van West-Overijssel wordt toegelicht. De gemeenteraad bespreekt de RES in Rond-de-tafel-gesprekken op 10 juni 2021.

Word supporter van HierinSalland

HierinSalland is voor, maar ook van Salland. Word supporters en ondersteun ons. Door mee te doen of met een kleine bijdrage.

Interessant? Deel het artikel

Meer over

Blijf op de hoogte

Abonneer je op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Om de twee weken verloten we onder de abonnees om en om een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch en de biologische Supermarkt in het Bos van Kleinlangevelsloo, beiden in Raalte. Bekijk de spelregels.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Blijf op de hoogte

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Iedere maand verloten we onder de abonnees een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch in Raalte. Bekijk de spelregels.