Provincie zet met coronamaatregelen in op verduurzaming economie

Interessant? Deel het artikel

eddy van hijum
Eddy van Hijum

De provincie Overijssel presenteert een breed pakket aan maatregelen voor duurzaam herstel van de coronacrisis. Het gaat om nieuwe herstel- en transitiemaatregelen gericht op het MKB, familiebedrijven, innovatie en kennisontwikkeling. Daarnaast is er geld voor arbeidsmarkt en cofinanciering van geldstromen van het Rijk en de Europese Unie die bijdragen aan herstel. Ook worden grote investeringen naar voren gehaald.

Met het totale pakket aan maatregelen is een bedrag van 135 miljoen euro gemoeid. Provinciale Staten besluiten in november, gelijktijdig met de Begroting 2021, over het herstel- en transitieplan.

Gedeputeerde Eddy van Hijum: ”Als college zien wij dat de coronacrisis diepe sporen nalaat in de Overijsselse economie. Bedrijven hebben het zwaar, en de werkloosheid groeit. Dit heeft ook zijn weerslag op hoe we met elkaar samenleven. Juist nu het coronavirus begint aan een tweede golf, willen we Overijssel helpen met de noodzakelijke vernieuwing, en bovendien flink investeren om de economie draaiende te houden. Dit blijven we koppelen aan maatschappelijke opgaven als klimaatverandering, energietransitie en circulaire economie. Het is bijzonder dat we als provincie een dergelijk breed en omvangrijk investeringsvoorstel kunnen neerleggen. We verwachten op deze manier bij te dragen aan een sterk herstel uit de crisis. Samen bouwen we aan Overijssel!”

Herstel en innovatie
Gedeputeerde Staten stellen voor om een lening van 10 miljoen euro te verstrekken aan investeringsfonds Wadinko. Met dit geld kunnen MKB- en familiebedrijven direct worden geholpen om de negatieve gevolgen van de crisis te beperken, en stappen te zetten op gebied van digitalisering en verduurzaming. Daarnaast wil het college 8 miljoen euro uittrekken om innovatie te ondersteunen (via de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost-NL). Het gaat hier om co-financiering van de steunmaatregelen die het Rijk heeft toegezegd. Tot slot wordt 2 miljoen euro uitgetrokken voor innovatie, kennisontwikkeling en transitie op gebied van cultuur.

Intensieve samenwerking met regio’s
In samenwerking met de regio’s investeren wij in scholing van werknemers, en een betere aansluiting van aanbod en vraag op de arbeidsmarkt. Dit doen we onder andere via de afspraken in de regiodeals. Aanvullend hierop stellen we 1 miljoen euro beschikbaar. We sluiten hiermee aan op het derde herstelpakket van het rijk.

Om de impact van de maatregelen en investeringen te maximaliseren wordt ingezet op bundeling van geldstromen en slagkracht met onder andere het Rijk en de EU. Bovenop de al gereserveerde 30 miljoen euro voor de reguliere Europese fondsen (EFRO, INTERREG, Leader) wordt nog eens 30 miljoen euro uitgetrokken voor co-financiering. En er wordt 6 miljoen euro gereserveerd om samen met partners voorstellen te ontwikkelen voor het Nationaal Groeifonds van het Rijk.

Investerend de crisis uit
Daar waar mogelijk worden grote investeringen eerder uitgevoerd. Denk hierbij aan vervanging van infrastructuur, investeringen in fietsverbindingen, investeringen in binnensteden (retail) en woningbouw. Hiervoor is in totaal 78 miljoen beschikbaar.

Het herstel- en transitieplan is hier te vinden.

Begroting
Het herstel- en transitieplan is een vervolg op het nood- en overbruggingspakket voor de coronacrisis dat Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten voor de zomer vaststelden. Het plan wordt betrokken bij de begroting 2021. Provinciale Staten bespreken de voorstellen op 21 oktober (commissiedag) en 11 november (besluitvormend in PS). De begroting is hier te vinden.

Word supporter van HierinSalland

HierinSalland is voor, maar ook van Salland. Word supporters en ondersteun ons. Door mee te doen of met een kleine bijdrage.

Interessant? Deel het artikel

Meer over

Blijf op de hoogte

Abonneer je op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Om de twee weken verloten we onder de abonnees om en om een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch en de biologische Supermarkt in het Bos van Kleinlangevelsloo, beiden in Raalte. Bekijk de spelregels.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Blijf op de hoogte

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Iedere maand verloten we onder de abonnees een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch in Raalte. Bekijk de spelregels.